Chemoradiatie bij geavanceerd peniscarcinoom

Tot voor kort kregen patiënten (met een lokaal gevorderd peniscarcinoom) eerst chemotherapie, vervolgens een operatie en daarna bestraling. Dit is een zeer zware behandeling waarvan desondanks de resultaten nogal tegenvielen.

Bij andere tumorsoorten, welke lijken op het peniscarcinoom, is chemoradiatie een effectieve behandeling gebleken. Bij chemoradiatie wordt tegelijk met radiotherapie een lichte dosis chemotherapie gegeven, met als doel het effect van de bestraling te vergroten.

Momenteel onderzoekt het Antoni van Leeuwenhoek of deze behandeling ook geschikt is voor het geavanceerd peniscarcinoom. Het Antoni van Leeuwenhoek is momenteel nog het enige ziekenhuis dat chemoradiatie geeft.