Sarcomen

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, bekwaamheid van onze specialisten, innovatie en de actuele wachttijden bij de behandeling van sarcomen.

Winan van Houdt in gesprek
Uw sarcoom verdient onze multidisciplinaire aandacht. Dat is onze zorg en onze expertise.
Dr. Winan van Houdt Chirurg

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Dozeman
"Wat ik heel bijzonder vind is dat ik in de afgelopen 22 jaar altijd dezelfde behandelaar heb gezien en gesproken en dat hij er altijd was."
Mw. Dozeman Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 1095

  Totaal aantal patiënten met sarcomen

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Wanneer u op de + klikt, ziet u de meest voorkomende chirurgische behandelingen en de meest voorkomende behandelingen door middel van bestraling.

Rick Haas in gesprek (sarcomen)
Bij onze patiënten is 93% ziektevrij in de betreffende ledemaat vijf jaar na de behandeling. Internationaal is de norm 85%. We nemen dan ook veel tijd om de beste behandeling op maat te maken.
Dr. Rick Haas Radiotherapeut

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

10
dagen

Eerste afspraak

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen twee weken gezien.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14
dagen

Start behandeling

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld na het vaststellen van het behandelplan: 

1. Behandeling met medicatie:              <14 dagen

2. Chirurgische behandeling:                 <14 dagen*

3. Radiotherapeutische behandeling:      <14 dagen

*Mits geen voorbehandeling nodig is