Chirurgie
123

Chirurgie bij maagkanker

Het doel van chirurgie bij maagkanker is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Als het mogelijk is, zetten wij de operatie bij maagkanker in om u te genezen. Dit noemen wij ook wel in-opzet-curatieve chirurgie. Op deze pagina leest u meer over deze behandeling voor maagkanker en kunt u bekijken hoe een operatiedag eruit ziet in de video op de pagina. 

Een operatie is het belangrijkste deel van de curatieve behandeling van maagkanker. Wij combineren de operatie bij voorkeur met andere behandelingen. Zou maken wij de kans op terugkeer van de ziekte na de operatie zo klein mogelijk. Behandelingen die mogelijk gegeven worden in combinatie met de operatie zijn chemotherapie, of een combinatie met andere behandelingen in studieverband. Op deze manier wordt de kans op genezing vergroot.

In-opzet-curatieve chirurgie bij maagkanker

Het principe van een in-opzet-curatieve operatie bij maagkanker is het verwijderen van het zieke gedeelte van de maag en zoveel mogelijk lymfeklieren rondom de maag. Afhankelijk van de plaats en uitgebreidheid van de tumor in de maag en de soort maagkanker wordt gekozen voor een gedeeltelijke maagverwijdering of een totale maagverwijdering.

De maagkanker kan in een vergevorderd stadium zijn waarbij het niet meer mogelijk is om te genezen. In samenspraak met de patiënt wordt beoordeeld wat gewenst is en welke palliatieve behandeling passend is.

Palliatieve chirurgie

Wanneer vóór de operatie beoordeeld wordt dat de chirurg niet alle maagkanker kan verwijderen, wordt meestal afgezien van een operatie. Echter, soms wordt in deze situatie toch een operatie voorgesteld, bijvoorbeeld om voedselpassageklachten te verhelpen. Bij de operatie wordt dan óf een beperkt deel van de maag verwijderd óf alleen een overloop van maag naar dunne darm aangelegd.

Operatie Animatie Stil

Een operatie: hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u meer weten over chirurgie? Hoe gaat het in zijn werk en hoe ziet een operatiedag eruit? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:

Meer informatie

Hoe gaat een operatie bij maagkanker in zijn werk?

U gaat onder volledige narcose voor deze operatie. Vlak voor het begin van de algehele narcose zal de anesthesist een epiduraal katheter inbrengen voor pijnstilling tijdens en na de operatie.

Beoordeling

Alle maagkankeroperaties beginnen met een inspectie van de buikholte en een beoordeling van de lokale situatie. Zo nodig worden biopten genomen voor snelonderzoek. Voor een in-opzet-curatieve maagverwijdering mogen er geen uitzaaiingen zijn. De maag en bijbehorende lymfklieren worden losgemaakt. Ook het vetschort dat aan de maag hangt, wordt meegenomen.

Gedeeltelijke of totale maagverwijdering

In geval van een gedeeltelijke maagverwijdering wordt de maag op ongeveer 1/3 deel van bovenaf doorgenomen, en in geval van een totale maagverwijdering wordt de slokdarm net boven de overgang naar de maag doorgenomen. In beide gevallen gebeurt het doornemen aan de onderzijde net voorbij de sluitspier van de maag (in het begin van de twaalfvingerige darm). De voedselpassageweg wordt hersteld met een nieuwe verbinding (anastomose) naar de dunne darm.

De chirurg gebruikt de Roux-Y-techniek. De voedselpassageweg wordt hersteld met een nieuwe verbinding (anastomose) tussen het uiteinde van de slokdarm (plaatje 1 en plaatje 2: a) en de dunne darm (plaatje 1 en plaatje 2: c). De twaalfvingerige darm (plaatje 1 en plaatje 2: b) wordt op een andere plek vastgemaakt aan de dunne darm (plaatje 1 en plaatje 2: d). Deze nieuwe verbinding is voor de doorstroom van gal- en alvleeskliersappen uit de twaalfvingerige darm. De chirurg maakt deze verbinding ongeveer 50 centimeter lager dan de nieuwe verbinding tussen de slokdarm en de dunne darm. Dit is om te voorkomen dat gal- en alvleeskliersappen terugstromen in de slokdarm.

Verbinding

Na een totale maagverwijdering is altijd een tweede nieuwe verbinding nodig voor de afvoer van gal- en alvleeskliersappen verderop in de dunne darm (Roux-en-Y reconstructie). Na een gedeeltelijke maagverwijdering wordt óf een Roux-en-Y reconstructie gemaakt, óf wordt ervoor gekozen geen extra omleiding te maken (BII-anastomose). Aan het einde van de operatie wordt een drain in de buik ingebracht voor het afvoeren van wondvocht en een voedingssonde in de dunne darm geplaatst (jejunumsonde).

Lees meer over de jejunostomie in deze folder

Effectiviteit

De operatie is gericht op genezing door het verwijderen van de tumor en de bijbehorende lymfklieren. Soms blijkt tijdens de operatie dat de kanker toch is uitgezaaid. Dan zal de operatie worden beëindigd of wordt een palliatieve operatie verricht.

Preoperatieve screening

Voorafgaand aan uw operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op de polikliniek voor een gesprek en kort onderzoek naar uw lichamelijk conditie en eventuele bijzonderheden. De spreekuurassistente meet bij u de hartslag en bloeddruk en vraagt naar uw lengte en gewicht; zo nodig worden deze gemeten.

Basis anesthesieplan

Deze preoperatieve screening duurt ongeveer 20 minuten en vormt de basis voor het anesthesieplan. De anesthesioloog beluistert uw longen en uw hart. Daarnaast wordt uw mond en keel geïnspecteerd voor het beademingsbuisje dat bij de narcose in uw luchtpijp zal worden geplaatst. Ook vraagt de anesthesioloog u naar:

 • Of u eerder onder verdoving bent geweest
 • Welke aandoeningen u nog meer hebt
 • Of u al eerder kankermedicijnen heeft gehad
 • Of u al eerder bestraald bent
 • Welke allergieën u heeft
 • Of u rookt
 • Of u alcohol gebruikt
 • Welke medicijnen u gebruikt

Het is daarom van groot belang dat u precies kunt aangeven welke medicijnen u hoe vaak en in welke dosering gebruikt. Als er aanleiding voor is, krijgt u mogelijk nog meer onderzoeken. Dat kunnen zijn: een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje), een röntgenfoto van uw longen, een longfunctieonderzoek of bloedonderzoek.

Conditie

Voor het herstel na de operatie is het belangrijk dat u vóór de operatie in zo goed mogelijke conditie bent. Als dat met gewoon eten niet lukt, krijgt u bijvoeding in de vorm van drinkvoeding of sondevoeding (via een flexibel slangetje in de maag of dunne darm). En als zelfs dat niet mogelijk is, krijgt u een infuus om voedingstoffen direct in uw bloed te brengen. Dit komt allemaal aan de orde in de preoperatieve screening.

Bijwerkingen en gevolgen

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Door een groot aantal maatregelen te nemen rondom de operatie doen wij er alles aan om de risico’s zo beperkt mogelijk te houden.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties zijn een longontsteking, complicaties van het hart of bloedsomloop, een wondinfectie en lekkage van de nieuwe verbinding (naadlekkage).

Eten en drinken

De operatie kan uw eetlust en smaak beïnvloeden en de grootte van de porties die u kunt eten. Het kan ook zijn dat u last krijgt van ‘reflux’. Dit is het terugvloeien van eten, drinken of galsap naar uw mond. Kleinere porties eten en drinken helpt en ook kunnen verschillende medicijnen verlichting geven.

Direct na de operatie krijgt u sondevoeding. U wordt begeleid door een diëtiste voor het aanpassen van uw eetpatroon en het afbouwen van de sondevoeding.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen