Proefblokkade
123

Pijnbehandeling epidurale en spinale pijnbestrijding

Bij epidurale en spinale pijnbestrijding wordt het pijnstillende medicijn via een zeer dunne kunststof katheter in de ruimte met de ruggenmergvloeistof (spinale ruimte) of de ruimte daaromheen (epidurale ruimte) gebracht. Uw arts gaat tot deze vorm van pijnbestrijding over als andere pijnstillers de pijn onvoldoende tegengaan, of bij u veel bijwerkingen veroorzaken.

De epiduraal- of spinaalkatheter wordt op de afdeling recovery geplaatst onder continue controle van bloeddruk en pols. Daarna wordt een op u aangemeten pijnmedicatie op de verpleegafdeling toegediend via de katheter. Hiervoor moet u met een opname van gemiddeld drie dagen rekenen.

Belangrijk om te melden

Mocht u bloedverdunnende middelen gebruiken, wilt u ons dat dan melden? Vaak moet het gebruik van deze medicijnen enkele dagen voor de proef- of zenuwblokkade worden gestaakt. Ook sommige pijnstillers hebben invloed op de bloedstolling. Bespreek met uw arts welke pijnstillers u zonder problemen kunt blijven innemen. Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters of contrast- of verdovingsvloeistof, meld dit dan bij uw behandelend pijnarts.

Meer informatie

Inbrengen van de katheter

Het inbrengen van de epiduraal- of spinaalkatheter gebeurt bij voorkeur in zittende houding. Mocht zitten niet mogelijk zijn, kunt u ook op één zij met opgetrokken knieën liggen.

Verdoving

De anesthesioloog poetst de rug met een ontsmettende vloeistof, waarna een deel van de rug steriel wordt afgedekt. Vervolgens wordt met een lokale verdovingsvloeistof de plek verdoofd waar de katheter wordt ingebracht.

Speciale techniek

Met een speciale techniek zoekt de anesthesioloog de epidurale of de spinale ruimte op en plaatst de katheter. Hierbij prikt de anesthesioloog uitsluitend door het bindweefsel heen dat ligt tussen de ruggenwervels, niet door het bot of ruggenmerg. Desondanks kan tijdens het inbrengen van de katheter een pijnlijk, tintelend vervelend gevoel van ‘elektriciteit’ optreden, doordat de katheter in contact komt met bot of zenuwen die dit gebied doorkruisen. Dit gevoel is kortdurend en gaat snel voorbij.

Aansluiten PCA-pomp

De katheter wordt daarna een stukje onder de huid naar de zij geleid (“getunneld”). Vervolgens wordt een PCA-pomp aangesloten op de katheter en continue pijnmedicatie in de epidurale of spinale ruimte toegediend. PCA betekent: door Patient geControleerde Analgesie. Analgesie betekent pijnstilling.

Hoe werkt de PCA-pomp

De PCA-pomp wordt door de zorgverzekeraar verstrekt. De PCA-pomp is een handzaam pompje en zit in een tasje, dat ook een infuuszak of cassette met medicijnen bevat. Het tasje met inhoud kunt u gewoon om uw schouder hangen en overal mee naar toe nemen. Hierdoor heeft u een grote bewegingsvrijheid.

Dosering pijnstilling

De pomp zorgt er voor dat 24 uur per dag een kleine hoeveelheid pijnstilling wordt toegediend. Het is mogelijk uzelf een extra dosis pijnstilling toe te dienen als u meer pijn heeft. U drukt dan op de desbetreffende knop van de pomp. De pijnarts bepaalt de hoogte van de dosering van de pijnstilling en stelt de pomp in.

Veranderen pijn

Mocht de pijn veranderen terwijl u thuis bent, neem dan in eerste instantie contact op met het technische thuiszorgteam. Zij gaan dan verdere stappen ondernemen om de pijn weer zo snel mogelijk onder controle te brengen.

 

Bijwerkingen

Bijwerkingen van spinale- en epidurale pijnbestrijding worden veroorzaakt door de toegediende pijnstillers. Regelmatig komen een doof gevoel in de benen voor, gepaard gaande met een onzeker gevoel bij het lopen, minder aandrang om te plassen, jeuk, misselijkheid en sufheid. Deze bijwerkingen kunnen door aanpassen van de gebruikte pijnstillers worden verminderd. Desondanks moet u met deze pijnstilling voor uw veiligheid altijd met ondersteuning van een rollator lopen.

Hoofdpijn en duizeligheid

Tevens kunt u gedurende de eerste dagen na het inbrengen van de katheter last krijgen van hoofdpijn en duizeligheid bij het rechtop zitten. Soms treedt lekkage van ruggenmergvloeistof op. Voor beide verschijnselen is plat op de rug blijven liggen en veel drinken de aangewezen behandeling.

Bloeding

Heel zelden wordt tijdens het prikken van de katheter een bloedvat geraakt. Daardoor zou een bloeding in de spinale- of epidurale ruimte kunnen ontstaan met als gevolg zwakte en gevoelsstoornissen van de benen.

Ontsteking

Er kan een infectie optreden langs de katheter die tot lokale prikkeling bij de insteek leidt, overgevoeligheid, roodheid en zwelling in het verloop van de katheter en in het uiterste geval tot abcesvorming in de epidurale ruimte en hersenvliesontsteking. Een ontsteking kan zich uiten in koorts, lage rugpijn, zwakte en gevoelsstoornissen van de benen, hoofdpijn, licht- en geluidsovergevoeligheid en misselijkheid. Als u zulke symptomen vaststelt, moet u contact opnemen met de huisarts of een van de pijnartsen.