Radiotherapie
123

Radiotherapie bij botuitzaaiingen

Uitzaaiingen van een tumor in het bot kunnen pijnklachten veroorzaken. Er kan een verzwakking van de botstructuren optreden en op sommige plekken kan een uitzaaiing drukken op een zenuw of het ruggenmerg.

Pijnklachten kunnen vaak aanzienlijk verminderen door een eenmalige bestraling. Dit noemen we palliatieve bestraling. Wanneer een andere behandeling de voorkeur verdient, wordt overlegd met andere specialisten.

 

Verloop van de behandeling

Aanmelden bij receptie

Als u een afspraak heeft voor de een bestraling, meldt u zich bij de receptiebalie van de afdeling Radiotherapie.

Eerste gesprek

Voorafgaand aan de bestraling heeft u een gesprek met een radiotherapeut of physician assistant.

Begeleiding radiotherapeutisch laboranten

Radiotherapeutisch laboranten begeleiden u tijdens de bestraling en zorgen dat u precies in de goede positie ligt.

Fixatiemateriaal

In sommige gevallen wordt fixatiemateriaal gebruikt om u in steeds in exact dezelfde houding te kunnen leggen bij de bestralingen.

Wat gaat er gebeuren?

De grootte, typering, plaats en uitbreiding van de tumor kan bij elke patiënt verschillen. Daarom bieden wij behandeling op maat aan. Daarbij wordt rekening gehouden met uw conditie. Vaak wordt in overleg met andere specialisten bepaald wat voor u de beste behandeling is. Uw radiotherapeut of physician assistant geeft u hierover uitleg.

Voorbereiding

Na een gesprek met de radiotherapeut of physician assistant wordt er een CT-scan gemaakt. We tekenen dan inktlijnen op uw lichaam, zodat we u in exact dezelfde houding kunnen leggen bij de bestraling.

Na de CT-scan berekenen we de bestraling. Dit kan enkele uren duren. Als u per ambulance gekomen bent, kunt u wachten in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte.

Heeft u vragen of heeft u iets nodig, dan kunt u terecht bij de doktersassistenten op onze afdeling.

De behandeling

Bij de bestraling ligt u in dezelfde houding als bij de CT-scan. De radiotherapeutisch laboranten helpen u om op de tafel te komen. Door de inktlijnen kunnen zij de juiste houding terugvinden.

Tijdens de bestraling hoeft u alleen maar stil te liggen. Het toestel draait naar verschillende posities om de bestraling uit te voeren. Ook als u vanaf de onderkant wordt bestraald blijft u liggen; de bestraling gaat gewoon door de tafel heen.

Voor de behandeling wordt een kwartier uitgetrokken, maar de daadwerkelijke bestralingstijd is veel korter: tussen de 1 en 2 minuten. Van de bestraling voelt u niets.

Bijwerkingen

Bij bestraling van botuitzaaiingen kan de pijn in eerste instantie toenemen en pas later afnemen. Uw radiotherapeut of physician assistant zal zorgen dat u hiervoor voldoende medicatie heeft.

Bij bestraling in de borstkas of buik kunt u last krijgen van misselijkheid en/of braken. Om dit te voorkomen krijgt u meestal van te voren een medicijn tegen misselijkheid.

Na de bestraling duurt het een aantal dagen tot ongeveer 2 weken voordat u merkt dat de pijn vermindert. Meestal wordt er voor 3 tot 4 weken na de bestraling een belafspraak gemaakt. We vragen u dan hoe u de bestraling heeft verdragen en of het effect voldoende is geweest.

In bepaalde situaties kan het zijn dat de bestraling herhaald wordt. Verder blijft u onder controle van uw verwijzend specialist.

Abrahim Al Mamgami in gesprek (hoofd-halskanker)