Informatie over corona

Wat betekent de lockdown van 14 december voor u als patiënt of bezoeker?

In de persconferentie van 14 december kondigde minister-president Rutte de lockdown aan. Onze zorg gaat zoveel mogelijk gewoon door.  We raden u af om uw afspraak te verzetten. Als uitzondering worden geplande (niet-acute, bijvoorbeeld preventieve) borstreconstructies tijdelijk uitgesteld. Het is belangrijk dat u niet komt als u klachten heeft (zie Contact voorafgaande aan afspraken en geplande opnames).

De eerste fase heeft ons geleerd dat er veel minder mensen in ons ziekenhuis zijn geweest. Dit kan als risico met zich meebrengen dat diagnoses niet of te laat worden gesteld. Waar mogelijk zetten we uw afspraak om in een telefonisch of videoconsult. Als dit voor u van toepassing is, wordt u hierover geïnformeerd. Wanneer u naar het ziekenhuis komt is het belangrijk om eerst de informatie op deze pagina goed te bekijken. 

Als Antoni van Leeuwenhoek (AVL) richten we ons primair op de zorg en behandeling van patiënten met kanker. Daarbij is en blijft het belangrijk dat we als Antoni van Leeuwenhoek het coronavirus buiten de deur houden zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven doen.

Op deze pagina leest u onze uitgangspunten, maatregelen, extra informatie voor patiënten en bezoekers en het laatste nieuws rondom corona.  

Extra maatregelen in verband met de lockdown:
-              Het Gasthuis sluit helaas haar deuren tot in ieder geval 19 januari.
-              Het winkeltje in restaurant Vermaat in het achterste deel van de hal is dicht. Het is nog wel mogelijk om hier eten en drinken af te halen.

 

Uitgangspunten

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. Maar nu we steeds meer over het coronavirus te weten komen, zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen en ook niet dat een corona infectie ernstiger verloopt bij alle mensen met kanker. Toch willen we de kans op besmetting van onze patiënten zo klein mogelijk maken. En dus blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals hieronder op deze pagina beschreven. We benadrukken dat het veilig is om naar ons ziekenhuis te komen. Wacht niet met klachten, schroom niet om naar uw huisarts te gaan, of als u patiënt bij ons bent contact met uw behandelaar op te nemen via 020-5129111.

Behandelplan in overleg met hoofdbehandelaar

Onze grootste prioriteit is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek gaan gewoon door. Als ziekenhuis behoren wij tot een vitaal proces. Dit geldt voor operaties, behandelingen, bestralingen en diagnostische onderzoeken. Waar mogelijk zetten we uw afspraak om in een telefonisch consult. Als dit van toepassing is wordt u hierover geïnformeerd. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. We raden u af om uw afspraak te verzetten. De eerste fase heeft ons geleerd dat er veel minder mensen in ons ziekenhuis zijn geweest. Dit kan als risico met zich meebrengen dat diagnoses niet of te laat worden gesteld. 

Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Consult op afstand

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds zoveel mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten van de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C).

Wetenschappelijke studies weer opengesteld

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase I studies, zijn vanaf 7 mei weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

videostill Gabe Sonke Corona

Maatregelen veilige behandeling

Gabe Sonke en Frederique van Duijnhoven laten zien welke voorzorgsmaatregelen we in het AVL nemen tegen het coronavirus om de behandeling van kanker zo veilig mogelijk te houden.

Voorzorgsmaatregelen

Screening patiënten en bezoekers bij de hoofdingang

Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen we de noodzakelijke kankerbehandelingen blijven doen. Om deze reden hebben wij bij de hoofdingang een zogenaamde corona-balie ingericht, waar patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts en waar we de temperatuur van patiënten en bezoekers opnemen met speciale infrarood thermometers.

Bezoekers die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om huiswaarts te keren. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (gele route). Patiënten worden de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze geïnformeerd en geïnstrueerd.

In deze aparte ruimte worden uw klachten nogmaals uitgevraagd en zal met de hoofdbehandelaar overlegd worden over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en worden er nieuwe afspraken ingepland.

Als de afspraak wel doorgang kan vinden, wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, zal ook de hoofdbehandelaar gebeld worden. Het doel van deze handelwijze is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om het aantal kweken te beperken tot situaties die hiervoor het meest aanleiding vormen.

Het kan zo zijn dat we u dus meerdere keren vragen naar uw klachten, maar voor ons is belangrijk dat wij het coronavirus buiten de deur te houden.

Bezoek en begeleiding van patiënten beperkt

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, willen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel mogelijk beperken. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen en voor begeleiders van patiënten. Om deze reden hebben we de bezoekersregeling moeten aanpassen. We begrijpen dat dit een vervelende maatregel is, maar dit doen we om onze patiënten te beschermen en te zorgen dat er minder mensen in het Antoni van Leeuwenhoek zijn. Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze bezoekregels.

Afspraken voor bezoekers:

 • Patiënten in de kliniek mogen 1 bezoeker per dag (24 uur) ontvangen. Plus eventueel een kind onder de 13 jaar vanuit het eigen gezin.
 • Bezoekuur begint later en wel van 16.30 – 19.30 uur om drukte in de hal te voorkomen
 • Voor bezoekers geldt: kom niet mee wanneer je last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.
 • Bezoekers dienen zich een dag van te voren te registreren. Patiënten kunnen dagelijks op de AVL-iPad aangeven wie er die dag op bezoek komt. Komt u op bezoek, dan controleert de receptie bij de hoofdingang of u geregistreerd staat.   
 • Tijdens het bezoekuur staat er een corona-host bij de ingang van de verpleegafdeling en in het afdelingsrestaurant.

Afspraken voor begeleiders zijn als volgt:

 • Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer je last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.

 

 • Polikliniek en het Centrum voor Kwaliteit van Leven: patiënten met een afspraak kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider.
 • Dagbehandeling en CRU (Clinical Research Unit): 1 begeleider mag alleen de eerste kuur mee, tenzij de patiënt hulpbehoevend is.
 • OBC (Onderzoek en Behandelcentrum): 1 begeleider mag alleen mee op donderdagochtend bij urologische onderzoeken of als de patiënt hulpbehoevend is.
 • Spoedafdeling: 1 begeleider mag mee per patiënt.
 • Radiotherapie: 1 begeleider mag alleen mee bij een poli-afspraak. Bij bestraling gaat in principe geen begeleider mee, tenzij patiënt hulpbehoevend is.
 • Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en het Priklab: in principe geen begeleiders mee, tenzij patiënt hulpbehoevend is.

Uiteraard kunnen deze maatregelen in overleg worden aangepast als patiënten hulpbehoevend zijn en afhankelijk zijn van hun begeleider. Wij vragen begeleiders dan om buiten of aan het einde van de centrale hal te wachten.

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om deze reden zullen wij patiënten, bij wie dat mogelijk is, een telefonisch in plaats van een poliklinisch consult aanbieden. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is EN bij wie dit logistiek haalbaar is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.


Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Contact voorafgaande aan afspraken en geplande opnames

Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of plotseling smaak- / reukverlies heeft, meldt dit dan bij ons via 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten die voor opname komen of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke klachten gerelateerd aan corona.

We beperken het aantal fysieke afspraken als dit verantwoord is. We bellen u de dag voor uw afspraak als het niet noodzakelijk is om te komen. Zolang u niets hoort gaat de afspraak gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen

Aangescherpte maatregelen na terugkomst uit oranje of rood gebied of betrokkenheid bij bron- en contactonderzoek

Patiënten

 • Terugkomst uit oranje of rood gebied

Bent u in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt? Neem dan voor uw afspraak contact op met uw behandelend arts via het algemene nummer 020 5129111. Waar mogelijk wordt uw afspraak uitgesteld tot na de thuisquarantaineperiode van 10 dagen. Met deze maatregelen volgen wij de landelijke richtlijn van het RIVM die dringend adviseert om na een bezoek aan een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Als uw behandeling niet uitgesteld kan worden, nemen wij passende beschermende maatregelen om ervoor te zorgen dat u, onze medewerkers en onze bezoekers beschermd zijn tegen een eventuele besmetting.

 • Betrokken bij bron- en contactonderzoek en of in thuisquarantaine

Neemt u deel aan bron- en contactonderzoek of is u gevraagd in thuisquarantaine te blijven? Dan verzoeken we u voor uw bezoek aan het AVL contact op te nemen met uw behandelaar via het algemene nummer 020 5129111.

Bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode van 10 dagen afgelopen is. Deze maatregelen gelden ook voor bezoekers en begeleiders die op basis van bron- en contactonderzoek in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

Beleid mondneusmaskers / faceshield

De veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers staat voorop. Daarom is het vanaf 1 december verplicht voor patiënten en bezoekers een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten en bezoekers

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, of komt u op bezoek?

 • Dan is het verplicht een mondneusmasker te dragen. Dit geldt voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 13 jaar.
 • Neem uw eigen mondneusmasker mee. Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan.
 • Als u geen (of een verkeerd) mondneusmasker heeft, krijgt u er een bij binnenkomst. Uw mondneusmasker doet u op in de lift of trappenhuis van de parkeergarage en voor binnenkomst en houdt u gedurende uw hele bezoek op.

Medewerkers

Voor onze medewerkers gelden de volgende regels:

 • Iedereen die direct contact heeft met patiëntenop minder dan 1,5 meter afstand draagt een chirurgische mondneusmasker.

Iedereen die direct contact heeft met patiënten maar op meer dan 1,5 meter afstand draagt een zogenoemd face shield, maar een chirurgisch mondneusmasker mag ook.

 • In de publieke ruimtes van het ziekenhuis dragen medewerkers een face shield of een chirurgisch mondneusmasker.

Natuurlijk blijven daarnaast alle bestaande preventieve beschermingsmaatregelen ook gelden. Zoals een gezondheidscheck bij de ingang van het ziekenhuis van patiënten en bezoekers, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden en zorg voor goede schoonmaak en ventilatie. Uw en onze veiligheid is en blijft ons heel veel waard.

Moeten de zorgverlener, de patiënt en of begeleider een mondneusmasker op als de patiënt slechthorend of doof is en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield (spatscherm) dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.