Informatie over corona

Als Antoni van Leeuwenhoek (AVL) richten we ons primair op de zorg en behandeling van patiënten met kanker. In deze coronatijd proberen we zoveel mogelijk uw behandelingen en onderzoeken door te laten gaan. Daarbij is en blijft het belangrijk dat we als Antoni van Leeuwenhoek het coronavirus buiten de deur houden zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven doen.

Op deze pagina leest u onze uitgangspunten, maatregelen, extra informatie voor patiënten en bezoekers en het laatste nieuws rondom corona.

Uitgangspunten

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

De versoepeling die de regering heeft bekendgemaakt, verandert niet veel aan ons huidige beleid. Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. Maar nu we steeds meer over het coronavirus te weten komen, zijn er geen aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen en ook niet dat een corona infectie ernstiger verloopt bij mensen met kanker. Toch willen we de kans op besmetting van onze patiënten zo klein mogelijk maken. En dus blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals hieronder op deze pagina beschreven. We benadrukken dat het veilig is om naar ons ziekenhuis te komen. Wacht niet met klachten, schroom niet om naar uw huisarts te gaan, of als u patiënt bij ons bent contact met uw behandelaar op te nemen via 020-5129111.

Behandelplan in overleg met hoofdbehandelaar

Onze grootste prioriteit is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. Inmiddels breiden we onze behandelingen (chemo- en immuuntherapie) weer uit. Operaties gaan door zoals gepland. Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Consult op afstand

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds zoveel mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten van de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C).

Wetenschappelijke studies weer opengesteld

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase I studies, zijn vanaf 7 mei weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

videostill Gabe Sonke Corona

Maatregelen veilige behandeling

Gabe Sonke en Frederique van Duijnhoven laten zien welke voorzorgsmaatregelen we in het AVL nemen tegen het coronavirus om de behandeling van kanker zo veilig mogelijk te houden.

Voorzorgsmaatregelen

Screening patiënten en bezoekers bij de hoofdingang

Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen we de noodzakelijke kankerbehandelingen blijven doen. Om deze reden hebben wij bij de hoofdingang een zogenaamde corona-balie ingericht, waar patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts en waar we de temperatuur van patiënten en bezoekers opnemen met speciale infrarood thermometers.

Bezoekers die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om huiswaarts te keren. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (gele route). Patiënten worden de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze geïnformeerd en geïnstrueerd.

In deze aparte ruimte worden uw klachten nogmaals uitgevraagd en zal met de hoofdbehandelaar overlegd worden over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en worden er nieuwe afspraken ingepland.

Als de afspraak wel doorgang kan vinden, krijgt u zo nodig een mondkapje op en wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, zal ook de hoofdbehandelaar gebeld worden. Het doel van deze handelwijze is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om het aantal kweken te beperken tot situaties die hiervoor het meest aanleiding vormen.

Het kan zo zijn dat we u dus meerdere keren vragen naar uw klachten, maar voor ons is belangrijk dat wij het coronavirus buiten de deur te houden.

Bezoek en begeleiding van patiënten beperkt

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen en voor begeleiders van patiënten.

Afspraken voor bezoek:

  • Patiënten mogen 1 bezoeker per keer ontvangen. Plus eventueel een kind onder de 12 jaar vanuit het eigen gezin. Overleg daarom met uw naasten wie op welk moment op bezoek komt.
  • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
  • Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze  bezoekregels

Afspraken voor begeleiders:

Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Patiënten die een afspraak hebben op de dagbehandeling mogen alleen een begeleider meenemen als de patiënt komt voor de eerste behandeling op de dagbehandeling, of als de patiënt afhankelijk is van begeleiding. Alle begeleiders krijgen bij de aanmeldbalie van de dagbehandeling een mondmasker uitgereikt die ze de gehele tijd moeten dragen. Eten en drinken met het mondmasker is niet toegestaan. Ook voor de begeleiders geldt dat ze geen koorts en geen luchtwegklachten mogen hebben. Begeleiders die niet mee mogen naar de dagbehandeling, kunnen plaatsnemen in de centrale hal.

Begeleiders van patiënten voor de afdelingen Radiotherapie, Dagbehandeling, CRU (Clinical Research Unit), het OBC (Onderzoek en Behandel centrum), Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of het Priklab (op poli 3) kunnen niet mee die afdelingen op. Dit is een vervelende maatregel, maar het aantal mensen dat op deze afdelingen komt is te groot voor de beschikbare wachtkamers. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand niet door iedereen worden toegepast.  Uiteraard kan deze maatregel in overleg worden aangepast als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider. Begeleiders kunnen buiten wachten of aan het einde van de centrale hal. We vragen u ook hier 1,5 meter afstand te houden.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om deze reden zullen wij patiënten, bij wie dat mogelijk is, een telefonisch in plaats van een poliklinisch consult aanbieden. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is EN bij wie dit logistiek haalbaar is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.


Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Contact voorafgaande aan afspraken en geplande opnames

Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of plotseling smaak- / reukverlies heeft, meldt dit dan bij ons via 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten die voor opname komen of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke klachten gerelateerd aan corona.

We beperken het aantal fysieke afspraken als dit verantwoord is. We bellen u de dag voor uw afspraak als het niet noodzakelijk is om te komen. Zolang u niets hoort gaat de afspraak gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen

Aangescherpte maatregelen na terugkomst uit oranje of rood gebied of betrokkenheid bij bron- en contactonderzoek

Patiënten

  • Terugkomst uit oranje of rood gebied

Bent u in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt? Neem dan voor uw afspraak contact op met uw behandelend arts via het algemene nummer 020 5129111. Waar mogelijk wordt uw afspraak uitgesteld tot na de thuisquarantaineperiode van 10 dagen. Met deze maatregelen volgen wij de landelijke richtlijn van het RIVM die dringend adviseert om na een bezoek aan een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Als uw behandeling niet uitgesteld kan worden, nemen wij passende beschermende maatregelen om ervoor te zorgen dat u, onze medewerkers en onze bezoekers beschermd zijn tegen een eventuele besmetting.

  • Betrokken bij bron- en contactonderzoek en of in thuisquarantaine

Neemt u deel aan bron- en contactonderzoek of is u gevraagd in thuisquarantaine te blijven? Dan verzoeken we u voor uw bezoek aan het AVL contact op te nemen met uw behandelaar via het algemene nummer 020 5129111.

Bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode van 10 dagen afgelopen is. Deze maatregelen gelden ook voor bezoekers en begeleiders die op basis van bron- en contactonderzoek in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

Gebruik mondneusmaskers door medewerkers

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn verschillende maatregelen genomen voor de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers.  Daarin volgen wij het landelijke beleid van het RIVM. Het belangrijkste is dat iedereen in het ziekenhuis 1,5 meter afstand houdt en regelmatig de handen wast.

In het Antoni van Leeuwenhoek dragen medewerkers een mondneusmasker als dat nodig is. Onze medisch specialisten en verpleegkundigen dragen bij bepaalde handelingen een mondneusmasker. Dat gebeurt bij handelingen die druppels veroorzaken of waarbij zij heel dicht bij uw gezicht handelingen moeten uitvoeren.

Bij gezondheidsklachten blijven medewerkers altijd thuis. Medewerkers die griepachtige klachten hebben, mogen pas werken, nadat ze zich hebben laten testen op het coronavirus en de uitslag negatief is.

Extra informatie voor patiënten en bezoekers