Informatie over corona

Wij zijn extra voorzichtig met versoepelen omdat er nog altijd coronabesmettingen zijn. In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben. We willen hen zo goed mogelijk beschermen.

Voorlopig blijven we een mondneusmasker dragen als we geen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Ook heten we u welkom zonder een hand te schudden. We bedoelen dit niet onvriendelijk, maar we houden vast aan deze maatregel om eventuele overdracht van virussen en andere bacteriën te voorkomen.  

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker.

Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden, mondneusmasker dragen en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk te maken.

Wat u moet weten voor een opname of voor een afspraak?

Laat het ons tijdig weten, het liefst een dag van tevoren, als u:

 • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
 • positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
 • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
 • de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak of opname door kan gaan. We nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Meer informatie over behandelingen tijdens corona

Consult op afstand als het kan

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds wanneer mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort, gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. 

Testen op corona voorafgaand aan een operatie

Wordt u opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek voor een operatie of behandeling waarbij u onder narcose gaat? Dan testen we u (als u niet gevaccineerd bent tegen corona en ouder bent dan 65 jaar) voorafgaand aan de operatie op COVID-19. Want je kan besmet zijn met het coronavirus, maar (nog) geen klachten hebben. Dit doen we in lijn met het landelijke protocol om u, onze zorgprofessionals en andere patiënten te beschermen.

We testen patiënten 2 dagen voorafgaand aan de OK d.m.v een PCR-test (m.u.v. het weekend, deze patiënten worden een dag eerder gescreend). We bellen u tijdig voor een afspraak en vragen u dan een bezoek aan poli geel te brengen voor het uitvragen van klachten en voor het afnemen van de PCR-test.

Voorzorgsmaatregelen

Verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts?

Bezoekers en begeleiders

Bezoekers en begeleiders die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om niet naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen.

Meer informatie over onze bezoekersregeling

Patiënten

Komt u voor een opname of voor een afspraak? Laat het ons dan tijdig, het liefst een dag van tevoren weten, als u:

 • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
 • positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
 • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
 • de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Meer informatie over behandeling tijdens corona

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (poli geel). We informeren patiënten de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze.

In deze aparte ruimte vragen we uw klachten nogmaals uit en overleggen we met uw hoofdbehandelaar over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en plannen we een nieuwe afspraak in.

Als de afspraak wel door kan gaan, wordt u, zo nodig begeleid door een medewerker, en naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af, tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, wordt de hoofdbehandelaar gebeld. Het doel van hiervan is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om alleen te testen wanneer nodig.

Bezoekers- en begeleidersbeleid

Meer dan 2 bezoekers per dag is toegestaan. Maar niet meer dan 2 personen tegelijk in een patiëntenkamer. Bezoekers dragen een medisch mondneusmasker in de patiëntenkamer als ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Bezoektijd kliniek is van 14.30 – 19.30 uur.

Het is voor patiënten die voor een opname of een operatie komen toegestaan om meer dan 1 begeleider mee te nemen.

Op sommige afdelingen gelden afwijkende regels met betrekking tot het aantal begeleiders.

Meer informatie over de bezoekersregeling

Afspraken voor bezoekers en begeleiders zijn als volgt:

 • Kom niet wanneer u last heeft van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • U hoeft geen mondneusmasker meer te dragen in ons ziekenhuis, behalve als u geen 1,5 meter afstand kunt houden.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Beleid mondneusmaskers / faceshield

U hoeft geen mondneusmasker meer te dragen in ons ziekenhuis, behalve als u geen 1,5 meter afstand kunt houden. Dan draagt u en onze medewerkers een medisch mondneusmasker. Deze maskers zijn te verkrijgen bij de hoofdingang. Een masker dragen mag natuurlijk altijd.

1,5 meter is beter

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’  blijft om besmettingen te voorkomen. 

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Bij wie dat mogelijk is, bieden wij een telefonisch aan in plaats van een poliklinisch consult. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is en voor wie dit technisch mogelijk is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Meer informatie over onze bezoekersregeling

Komt u voor een afspraak of opname en heeft u klachten gerelateerd aan corona of bent u positief getest?

Komt u voor een opname? Of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC? Of komt u voor het eerst op de polikliniek?

Laat ons dan tijdig, het liefst een dag van tevoren weten, als u:

 • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
 • positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
 • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
 • de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Komt u terug uit een geel, oranje of rood gebied?

Komt u voor een afspraak of opname?

Bent u de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest in een gebied met code geel, oranje of rood?

Check uw reis via deze site.

En neem - het liefst een dag van tevoren - contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan of deze afspraak of opname door kan gaan. En nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Komt u op bezoek of als begeleider mee?

Bekijk hier de reismaatregelen bij terugkomst.

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode tot de quarantaineperiode is afgelopen en u het advies om een controle test af te nemen heeft opgevolgd.

Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand met corona?

Komt u voor een afspraak of opname?

Laat dit ons dan tijdig, het liefst een dag van tevoren weten door contact op te nemen met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan of deze afspraak of opname door kan gaan. En nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Komt u op bezoek of als begeleider mee?

Bekijk hier de quarantainemaatregelen als u in contact bent geweest met iemand met corona: Jouw situatie | Quarantaine Check | Rijksoverheid.nl

Zit u in thuisquarantaine omdat u in nauw contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus? Kom dan ook niet naar het AVL.

Moeten de zorgverlener, de patiënt en of begeleider een mondneusmasker op als de patiënt slechthorend of doof is en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield (spatscherm) dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.