Informatie over corona

Laatste informatie over corona

Het aantal besmettingen in Nederland is nog altijd hoog. Dit betekent dat we er alles aan doen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen

In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben en ondanks vaccinatie onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden is onze bezoekers- en begeleidersregeling beperkter dan normaal. Dit om het aantal contactmomenten te verminderen en de kans op besmettingen tegen te gaan.

Onze maatregelen in het kort op een rij:

 • Heeft u klachten die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis: wij vragen patiënten dan contact met ons op te nemen door te bellen met 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak of opname door kan gaan.
 • Vanaf maandag 27 december 2021: maximaal 1 bezoeker per dag
  Er mag in totaal 1 persoon per dag (24 uur) bij u op bezoek komen. Het is niet toegestaan om meer mensen langs te laten komen. Uit voorzorg vanwege de snelle opmars van de omikronvariant. Het is een vervelende maatregel maar we hebben te maken met kwetsbare patiënten die we maximaal willen beschermen.
  Voorwaarde is wel dat uw bezoeker een mondneusmasker draagt en het masker ophoudt in uw kamer. Zorg ook dat uw bezoek niet langskomt met luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
  Uw bezoek mag daarnaast maximaal 1 kind van 12 jaar of jonger meenemen. Hij of zij telt niet mee voor het maximaal aantal bezoekers per dag. Bezoektijd is van 15.30 – 19.30 uur. 
 • Maximaal 1 begeleider mee: Het is voor patiënten die voor een opname of een operatie komen toegestaan om 1 begeleider mee te nemen. Voor alle overige afdelingen geldt: 1 begeleider per patiënt, mits begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen. De afdeling Radiotherapie vormt hierop een uitzondering. Het dringende verzoek aan patiënten voor de afdeling radiotherapie is om uw begeleider in de centrale hal of buiten te laten wachten en u niet te laten vergezellen op de afdeling.
 • 1,5 meter is beter: Houd altijd 1,5 meter afstand. Loop niet onnodig rond in de kamer of op de afdeling. 
 • Draag een mondneusmasker: we vragen u dringend om een mondneusmasker te dragen.
 • Telefonisch of videoconsulten blijven
 • De hygiëneregels blijven belangrijk: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Niet meer dan 4 personen in de lift: houd afstand en draag wel een mondneusmasker.

We doen ons uiterste best om alle afspraken en operaties door te laten gaan. Echter kan het zijn dat voor enkele patiënten minder-urgente ingrepen wat langer op zich laten wachten dan normaal. Minder urgent betekent dat wachten op verantwoorde wijze kan, zonder effecten op de lange termijn. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de behandelend arts.

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In de afgelopen tijd zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden, mondneusmasker dragen en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk te maken.

Behandelingen gaan in principe gewoon door

Onze grootste prioriteit is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek gaan gewoon door. Als ziekenhuis behoren wij tot een vitaal proces. Dit geldt voor operaties, behandelingen, bestralingen en diagnostische onderzoeken. Waar mogelijk zetten we uw afspraak om in een telefonisch consult. Als dit van toepassing is wordt u hierover geïnformeerd. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. We raden u af om uw afspraak te verzetten. De eerste coronagolf heeft ons geleerd dat er veel minder mensen in ons ziekenhuis zijn geweest. Dit kan als risico met zich meebrengen dat diagnoses niet of te laat worden gesteld. 

Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Wat u moet weten voor een opname of voor een afspraak?

Laat het ons tijdig weten, het liefst een dag van tevoren, als u:

 • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
 • positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
 • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
 • de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak of opname door kan gaan. We nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Consult op afstand als het kan

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds wanneer mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. 

Wetenschappelijke studies gaan door

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase I studies, zijn sinds het voorjaar 2021 weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Testen op corona voorafgaand aan een operatie

Wordt u opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek voor een operatie of behandeling waarbij u onder narcose gaat? Dan testen we u (als u niet gevaccineerd bent tegen corona en ouder bent dan 65 jaar) voorafgaand aan de operatie op COVD-19. Want je kan besmet zijn met het coronavirus, maar (nog) geen klachten hebben. Dit doen we in lijn met het landelijke protocol om u, onze zorgprofessionals en andere patiënten te beschermen.

Het screenen start met ingang van maandag 22 november. We testen patiënten 2 dagen voorafgaand aan de OK d.m.v een PCR-test (m.u.v. het weekend, deze patiënten worden een dag eerder gescreend). We bellen u tijdig voor een afspraak en vragen u dan een bezoek aan poli geel te brengen voor het uitvragen van klachten en voor het afnemen van de PCR-test.

Voorzorgsmaatregelen

Verkoudheid, keelpijn, benauwdheid of koorts?

Bezoekers en begeleiders die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om niet naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen.

Komt u voor een opname of voor een afspraak?
Laat het ons dan tijdig, het liefst een dag van tevoren weten, als u:

 • klachten heeft die wijzen op corona: zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of verhoging of koorts;
 • positief bent getest op corona (via zelftest en / of test GGD);
 • de afgelopen 10 dagen in contact geweest bent met iemand met corona;
 • de afgelopen 10 dagen in het buitenland bent geweest in een gebied met code geel, oranje of rood. Check uw reis via deze site.

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (poli geel). We informeren patiënten de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze.

In deze aparte ruimte vragen we uw klachten nogmaals uit en overleggen we met uw hoofdbehandelaar over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en plannen we een nieuwe afspraak in.

Als de afspraak wel door kan gaan, wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, en naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, wordt de hoofdbehandelaar gebeld. Het doel van hiervan is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om alleen te testen wanneer nodig.

Bezoekers- en begeleidersbeleid aangescherpt

Vanaf maandag 27 december 2021: maximaal 1 bezoeker per dag

Er mag in totaal 1 persoon per dag (24 uur) bij u op bezoek komen. Het is niet toegestaan om meer mensen langs te laten komen. Allereerst uit voorzorg vanwege de snelle opmars van de omikron variant. En omdat er met 2 bezoekers teveel mensen tegelijk in de patiëntenkamers zitten en daardoor de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd. Het is een vervelende maatregel maar we hebben te maken met kwetsbare patiënten die we maximaal willen beschermen.

Voorwaarde is wel dat uw bezoeker een mondneusmasker draagt en het masker ophoudt in uw kamer. Zorg ook dat uw bezoek niet langskomt met luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Uw bezoek mag daarnaast maximaal 1 kind van 12 jaar of jonger meenemen. Hij of zij telt niet mee voor het maximaal aantal bezoekers per dag. Bezoektijd is van 15.30 – 19.30 uur. 

Maximaal 1 begeleider mee

Het is voor patiënten die voor een opname of een operatie komen toegestaan om 1 begeleider mee te nemen. Voor alle overige afdelingen geldt: 1 begeleider per patiënt. Mits begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen. De afdeling Radiotherapie vormt hierop een uitzondering. Het dringende verzoek aan patiënten voor de afdeling radiotherapie is om uw begeleider in de centrale hal of buiten te laten wachten en u niet te laten vergezellen op de afdeling.

Afspraken voor begeleiders zijn als volgt:

 • Kom niet mee wanneer je last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Beleid mondneusmaskers / faceshield

We vragen u dringend om een mondneusmasker te blijven dragen. Veel van onze patiënten vinden deze bescherming prettig. In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden, houden we vast aan het dragen van een mondneusmasker.

Ook onze medewerkers dragen in contact met patiënten nog een mondneusmasker of faceshield.

In de spreekkamers en op de balies blijven de plexiglasschermen voorlopig ook ter bescherming staan.

1,5 meter is beter

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’  blijft om besmettingen te voorkomen. 

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Bij wie dat mogelijk is, bieden wij een telefonisch aan in plaats van een poliklinisch consult. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is en voor wie dit technisch mogelijk is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Komt u voor een afspraak of opname en heeft u klachten gerelateerd aan corona of bent u positief getest?

Komt u voor een opname? Of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC? Of komt u voor het eerst op de polikliniek?

Laat ons dan tijdig, het liefst een dag van te voren weten, als u :

 • gezondheidsklachten heeft gerelateerd aan corona;
 • positief bent getest op corona;
 • voorkomt als nauw contact in bron- en contactonderzoek;
 • terugkomt uit oranje of rood gebied en u daarom in quarantaine zit. 

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Komt u terug uit een geel, oranje of rood gebied?

Komt u voor een afspraak of opname?

Bent u de afgelopen 10 dagen in het buitenland geweest in een gebied met code geel, oranje of rood?

Check uw reis via deze site.

En neem - het liefst een dag van tevoren - contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan of deze afspraak of opname door kan gaan. En nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Komt u op bezoek of als begeleider mee?

Bekijk hier de reismaatregelen bij terugkomst.

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode tot de quarantaineperiode is afgelopen en u het advies om een controle test af te nemen heeft opgevolgd.

Bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest met iemand met corona?

Komt u voor een afspraak of opname?

Laat dit ons dan tijdig, het liefst een dag van tevoren weten door contact op te nemen met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan of deze afspraak of opname door kan gaan. En nemen eventueel extra maatregelen om besmetting van medepatiënten en medewerkers te voorkomen.

Komt u op bezoek of als begeleider mee?

Bekijk hier de quarantainemaatregelen als u in contact bent geweest met iemand met corona: Jouw situatie | Quarantaine Check | Rijksoverheid.nl

Zit u in thuisquarantaine omdat u in nauw contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus? Kom dan ook niet naar het AVL.

Moeten de zorgverlener, de patiënt en of begeleider een mondneusmasker op als de patiënt slechthorend of doof is en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield (spatscherm) dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.

Veelgestelde vragen 3e vaccinatie

Patiënten die een 3e prik hebben gekregen komen ook in aanmerking voor een boosterprik. De booster is een extra prikkel voor het afweersysteem, een oppepper na de 3 basisvaccinaties (basisserie). De booster is om te zorgen dat de bescherming tegen het coronavirus nog een keer verhoogd wordt, die over de tijd afneemt. Het is dus van belang dat ook immuungecompromitteerde patiënten deze boosterprik halen. Dat kan minimaal 3 maanden na de 3e prik (van de basisserie). Als u na de 3e prik nog corona hebt gehad, dan kan de boosterprik 3 maanden na het begin van de ziekte worden gehaald.

Let op: hiervoor ontvangen deze patiënten dit keer géén aparte brief van ons ziekenhuis. U kunt zelf bij de GGD een afspraak maken (minimaal 3 maanden na uw derde vaccinatie of 3 maanden nadat u besmet bent geraakt met het coronavirus) en de boostervaccinatie bij de GGD halen.

Wie komt in aanmerking voor een 3e vaccinatie en krijgt een brief?

In het Antoni van Leeuwenhoek betreft het deze groepen patiënten:

 • Patiënten die onder behandeling zijn van een van onze medisch specialisten en die minder dan 3 maanden voor de COVID-19 vaccinatie chemotherapie en/of immunotherapie kregen;
 • Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad of behandeld zijn met CAR-T cel therapie;
 • Patiënten die behandeld worden met een bepaalde immuun-onderdrukkende therapie.

Bekijk hier alle groepen geselecteerd door het RIVM.

Welk vaccin is de derde prik?

De 3de vaccinatie voor deze groep mensen bestaat uit een vaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald merk, u krijgt wat er op dat moment op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  beschikbaar is. U krijgt dus óf een vaccin van hetzelfde merk als waar u eerder mee bent gevaccineerd, of u krijgt een vaccin van een ander merk. Het is in ieder geval wel altijd een mRNA vaccin.

Lees de bijsluiters van deze vaccins.

Wat wordt bedoeld met minder dan 3 maanden tussen chemotherapie en/of immunotherapie en een COVID-19 vaccinatie?

Voorbeeld ter verduidelijking: stel u kreeg de 1e coronavaccinatie op 1 mei 2021. Dan komt u in aanmerking voor een derde prik, als u in de periode van 1 februari tot 1 mei 2021 een of meerdere keren chemotherapie en/of immunotherapie hebt gehad. 

Waarom kom ik niet aanmerking als ik eerder dan 3 maanden chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad?

 • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie meer dan 3 maanden voor de eerste COVID-19 vaccinatie afgerond? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie omdat u dan voldoende afweer opgebouwd zal hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.
 • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie na uw 1e en 2e vaccinatie gestart? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Wanneer krijgt u geen derde prik?

Alle patiënten die niet in de groepen vallen van het RIVM komen niet in aanmerking voor een derde vaccinatie. Uit onderzoek onder patiënten met een afweerstoornis blijkt dat veel patiënten wel een voldoende immuunreactie op de vaccinaties hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Ik heb meegedaan aan de VOICE studie en daaruit blijkt dat de vaccinaties tegen het coronavirus goed werken tijdens een behandeling met immuuntherapie en/of chemotherapie. Waarom dan toch een 3e vaccinatie?

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De 3e vaccinatie wordt alleen aangeboden aan de patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere 2 vaccinaties. 

Ik weet niet precies wanneer ik mijn chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad. Hoe kom ik daarachter?

Dan kunt u contact opnemen met het Antoni van Leeuwenhoek op 020 512 9111.

Waar krijg ik de 3e vaccinatie?

Als u voor deze 3e vaccinatie in aanmerking wilt komen, dan dient u de uitnodiging van de GGD te gebruiken die bij de brief zit voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Is een 3e vaccinatie verplicht?

U besluit zelf of u wel of geen 3e vaccinatie wilt nemen.

Ik heb al corona gehad. Heb ik dan nog een 3e vaccinatie nodig?

Ja. Bij mensen die afweerstoornissen hebben, kan de bescherming door een eerdere infectie minder goed zijn dan bij andere mensen. Het is daarom beter om u toch volledig te laten vaccineren, ook als u al COVID-19 hebt gehad. De meeste volwassenen krijgen na een infectie met COVID-19 één vaccinatie. Bij de mensen met afweerstoornissen worden twee vaccinaties geadviseerd om de meest optimale bescherming door vaccinatie te kunnen krijgen. Als u behoort tot de groep patiënten die een uitnodiging ontvangt voor een 3de vaccinatie, is het advies om ook de 3de vaccinatie te halen.

Kan ik vanwege mijn behandeling wel gevaccineerd worden voor de 3e prik?

Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen.

 • Indien u een brief van ons hebt gehad over de 3e vaccinatie en deelneemt aan onze Fase 1 Clinical Research Unit (CRU) vragen wij u eerst contact op te laten nemen met uw behandelteam voordat u de vaccinatie afspreekt.

Hoeveel tijd moet er tussen de tweede en derde prik zitten?

Voor het BioNTech/Pfizer-vaccin wordt een prikinterval van 6 weken gehanteerd tussen de eerste en de tweede prik, voor Moderna 4 weken en voor AstraZeneca 12 weken. 

Waar kan ik zien wanneer ik mijn 1e vaccinatie heb gehad?

U kunt dit zien op uw vaccinatiebewijs dat u heeft gekregen van de GGD. Of u kunt u contact opnemen met de GGD via het landelijke informatienummer 0800 1351.

Wat als ik bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling ben?

Bent u bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling? Dan kan het zijn dat u een dubbele uitnodiging ontvangt. U kunt dan een van de uitnodigingsbrieven gebruiken voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Veelgestelde vragen over coronavaccinatie

Ik krijg immuuntherapie en/of chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Uit de VOICE-studie (een studie waar het Antoni van Leeuwenhoek aan heeft meegedaan) blijkt dat de meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en/of chemotherapie, een goede respons hebben op het coronavaccin. Patiënten met kanker kunnen daarom tijdens hun behandeling gevaccineerd worden tegen corona en deze vaccinatie is veilig voor hen.

Tegelijkertijd heeft de Gezondheidsraad geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De derde vaccinatie wordt alleen aangeboden aan patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere twee  vaccinaties. Inmiddels hebben patiënten die hiervoor in aanmerking komen een brief ontvangen.

Wij adviseren patiënten met kanker zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd of bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

Er zijn geen aanwijzingen dat patiënten met kanker met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Wij adviseren patiënten met kanker die bestraald worden / geopereerd worden zich WEL te laten vaccineren.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni gaan we in uw medisch dossier noteren of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

 Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.

Wanneer kan ik een boostervaccinatie halen?

Mensen kunnen de COVID-19-boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden na de laatste vaccinatie uit de COVID-19-basisserie (is dus 1e, 2e en 3e vaccinatie). Mensen die na de laatste vaccinatie corona hebben gehad, kunnen de boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden nadat ze corona hadden.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Wanneer kan ik de booster halen als ik eerder dit jaar een 3e vaccinatie heb gehad?

Mensen kunnen de COVID-19-boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden NA de laatste vaccinatie uit de COVID-19-basisserie (is dus 1e, 2e EN 3e vaccinatie). Mensen die na de laatste vaccinatie corona hebben gehad, kunnen de boostervaccinatie halen vanaf 3 maanden nadat ze corona hadden.

Kijk hier voor meer informatie.