Informatie over corona

Versoepelingen coronamaatregelen in het Antoni van Leeuwenhoek

Vanaf 25 september 2021 worden de coronamaatregelen in Nederland versoepeld en dat geldt ook voor het Antoni van Leeuwenhoek. We zijn vooral blij dat we onze bezoekregels weer kunnen verruimen en dat er weer meer begeleiders in het AVL welkom zijn. Maar we blijven wel mondneusmasker dragen. Dat geldt voor onze medewerkers, maar ook voor u als patiënt, begeleider of bezoeker. Het virus is niet weg en daarom vragen we u om alert te blijven en niet naar het AVL te komen als u coronagerelateerde klachten zoals een verkoudheid of koorts hebt.

Onze maatregelen in het kort op een rij:

 • Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan: er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Bezoektijd is van 15.30 – 19.30 uur.
 • 1,5 meter is beter: het dringende advies om afstand te blijven houden.
 • Het dragen van een mondneusmasker blijft bestaan: in het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus.
 • Telefonisch- of videoconsulten blijven
 • De hygiëneregels blijven belangrijk: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.
 • Heeft u klachten, kom dan niet naar het ziekenhuis: wij vragen patiënten contact op te nemen bij coronagerelateerde klachten. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak door kan gaan.
 • Er mogen weer meer personen in de lift:  maar draag wel een mondneusmasker.

Hoe gaan wij om met het coronavirus?

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In de afgelopen tijd zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden, mondneusmasker dragen en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk te maken.

Behandelingen gaan in principe gewoon door

Onze grootste prioriteit is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek gaan gewoon door. Als ziekenhuis behoren wij tot een vitaal proces. Dit geldt voor operaties, behandelingen, bestralingen en diagnostische onderzoeken. Waar mogelijk zetten we uw afspraak om in een telefonisch consult. Als dit van toepassing is wordt u hierover geïnformeerd. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. We raden u af om uw afspraak te verzetten. De eerste coronagolf heeft ons geleerd dat er veel minder mensen in ons ziekenhuis zijn geweest. Dit kan als risico met zich meebrengen dat diagnoses niet of te laat worden gesteld. 

Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Consult op afstand als het kan

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds wanneer mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. 

Wetenschappelijke studies weer opengesteld

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase I studies, zijn sinds het voorjaar 2021 weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Voorzorgsmaatregelen

Verkoudheid, benauwdheid of koorts?

Bezoekers en begeleiders die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om niet naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen.

Komt u voor een opname of voor een afspraak?
Laat het ons dan tijdig, het liefst een dag van te voren weten, als u:

 • gezondheidsklachten heeft gerelateerd aan corona;
 • positief bent getest op corona;
 • voorkomt als nauw contact in bron- en contactonderzoek;
 • terugkomt uit een rood gebied en u daarom in quarantaine zit. 

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (poli geel). We informeren patiënten de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze.

In deze aparte ruimte vragen we uw klachten nogmaals uit en overleggen we met uw hoofdbehandelaar over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en plannen we een nieuwe afspraak in.

Als de afspraak wel door kan gaan, wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, en naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, wordt de hoofdbehandelaar gebeld. Het doel van hiervan is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om alleen te testen wanneer nodig.

Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan

De bezoekers en begeleidersregeling is weer terug naar normaal. Er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Dit geldt ook voor begeleiders die mee komen met een patiënt. Mits bezoekers en begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen.

Bezoektijden: 15:30 - 19:30

Afspraken voor begeleiders zijn als volgt:

 • Kom niet mee wanneer je last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Hou altijd 1,5 meter afstand en draag een mondneusmasker.
 • Poliklinieken en het Centrum voor Kwaliteit van Leven: Patiënten met een afspraak kunnen worden vergezeld door 1 of meer begeleiders/bezoekers.
 • Dagbehandeling en CRU (Clinical Research Unit): Iedere patiënt mag maximaal 1 begeleider/bezoeker meenemen. We vragen begeleiders/bezoekers zoveel mogelijk te blijven zitten en een mondneusmasker te dragen.
 • OBC (Onderzoek en Behandelcentrum): Patiënten met een afspraak kunnen worden vergezeld door 1 of meer begeleiders/bezoekers.
 • Spoedafdeling: Maximaal 2 begeleiders mogen mee per patiënt.
 • Radiotherapie: Patiënten mogen 1 of meer begeleiders meenemen.
 • Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en het Priklab: Patiënten mogen 1 of meer begeleiders meenemen.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen.

Beleid mondneusmaskers / faceshield

We vragen u dringend om een mondneusmasker te blijven dragen. Veel van onze patiënten vinden deze bescherming prettig. In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden, houden we vast aan het dragen van een mondneusmasker.

Ook onze medewerkers dragen in contact met patiënten nog een mondneusmasker of faceshield.

In de spreekkamers en op de balies blijven de plexiglasschermen voorlopig ook ter bescherming staan.

1,5 meter is beter

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. De 1,5 meter stickers overal in het AVL laten we daarom nog even zitten.

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Bij wie dat mogelijk is, bieden wij een telefonisch aan in plaats van een poliklinisch consult. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is en voor wie dit technisch mogelijk is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Komt u voor een afspraak of opname en heeft u klachten gerelateerd aan corona of bent u positief getest?

Komt u voor een opname? Of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC? Of komt u voor het eerst op de polikliniek?

Laat ons dan tijdig, het liefst een dag van te voren weten, als u :

 • gezondheidsklachten heeft gerelateerd aan corona;
 • positief bent getest op corona;
 • voorkomt als nauw contact in bron- en contactonderzoek;
 • terugkomt uit oranje of rood gebied en u daarom in quarantaine zit. 

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

Aangescherpte maatregelen na terugkomst uit oranje of rood gebied of betrokkenheid bij bron- en contactonderzoek

Informatie voor patiënten

 • Komt u terug uit een oranje of rood gebied?

Bent u in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt? Neem dan voor uw afspraak contact op met uw behandelend arts via het algemene nummer 020 5129111. Waar mogelijk wordt uw afspraak uitgesteld tot na de thuisquarantaineperiode van 10 dagen. Met deze maatregelen volgen wij de landelijke richtlijn van het RIVM die dringend adviseert om na een bezoek aan een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. U kunt uw thuisquarantaine verkorten door op dag 5 na thuiskomst een testafspraak in te plannen. Als de testuitslag negatief is, mag u uit quarantaine. Raadpleeg hiervoor de RIVM site. Als uw behandeling niet uitgesteld kan worden, nemen wij passende beschermende maatregelen om ervoor te zorgen dat u, onze medewerkers en onze bezoekers beschermd zijn tegen een eventuele besmetting.

 • Bent u betrokken bij bron- en contactonderzoek en of in thuisquarantaine

Neemt u deel aan bron- en contactonderzoek of is u gevraagd in thuisquarantaine te blijven? Dan verzoeken we u voor uw bezoek aan het AVL contact op te nemen met uw behandelaar via het algemene nummer 020 5129111.

Bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode van 10 dagen afgelopen is. Deze maatregelen gelden ook voor bezoekers en begeleiders die op basis van bron- en contactonderzoek in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

Moeten de zorgverlener, de patiënt en of begeleider een mondneusmasker op als de patiënt slechthorend of doof is en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield (spatscherm) dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.

Veelgestelde vragen 3e vaccinatie

Wie komt in aanmerking voor een 3e vaccinatie en krijgt een brief?

In het Antoni van Leeuwenhoek betreft het deze groepen patiënten:

 • Patiënten die onder behandeling zijn van een van onze medisch specialisten en die minder dan 3 maanden voor de COVID-19 vaccinatie chemotherapie en/of immunotherapie kregen;
 • Patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad of behandeld zijn met CAR-T cel therapie;
 • Patiënten die behandeld worden met een bepaalde immuun-onderdrukkende therapie.

Bekijk hier alle groepen geselecteerd door het RIVM.

Welk vaccin is de derde prik?

De 3de vaccinatie voor deze groep mensen bestaat uit een vaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald merk, u krijgt wat er op dat moment op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  beschikbaar is. U krijgt dus óf een vaccin van hetzelfde merk als waar u eerder mee bent gevaccineerd, of u krijgt een vaccin van een ander merk. Het is in ieder geval wel altijd een mRNA vaccin.

Lees de bijsluiters van deze vaccins.

Wat wordt bedoeld met minder dan 3 maanden tussen chemotherapie en/of immunotherapie en een COVID-19 vaccinatie?

Voorbeeld ter verduidelijking: stel u kreeg de 1e coronavaccinatie op 1 mei 2021. Dan komt u in aanmerking voor een derde prik, als u in de periode van 1 februari tot 1 mei 2021 een of meerdere keren chemotherapie en/of immunotherapie hebt gehad. 

Waarom kom ik niet aanmerking als ik eerder dan 3 maanden chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad?

 • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie meer dan 3 maanden voor de eerste COVID-19 vaccinatie afgerond? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie omdat u dan voldoende afweer opgebouwd zal hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.
 • Is uw chemobehandeling en/of immunotherapie na uw 1e en 2e vaccinatie gestart? Dan komt u niet in aanmerking voor deze derde vaccinatie. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Wanneer krijgt u geen derde prik?

Alle patiënten die niet in de groepen vallen van het RIVM komen niet in aanmerking voor een derde vaccinatie. Uit onderzoek onder patiënten met een afweerstoornis blijkt dat veel patiënten wel een voldoende immuunreactie op de vaccinaties hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig.

Ik heb geen brief gehad maar kom wel in aanmerking. Wat moet ik doen?

De 3e vaccinatie wordt alleen aangeboden aan de patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere 2 vaccinaties. Uit onderzoek bij patiënten met een afweerstoornis blijkt dat veel patiënten wel een voldoende immuunreactie op de vaccinaties hebben. Dan is er een redelijke of goede bescherming tegen COVID-19 te verwachten en is een 3e vaccinatie niet nodig. Deze patiënten krijgen daarom geen uitnodiging voor de 3e vaccinatie.

Weet u zeker dat u wel een uitnodiging moet ontvangen en heeft u eind oktober nog geen uitnodiging ontvangen? Houd dan de webpagina van het RIVM in de gaten. Eind oktober is duidelijk of er toch nog mensen een uitnodiging moeten krijgen en hoe dat gaat gebeuren. 

Ook kunt u contact opnemen met de GGD via het landelijke informatienummer 0800 1351 of met het Antoni van Leeuwenhoek op 020 512 9111.

Ik heb meegedaan aan de VOICE studie en daaruit blijkt dat de vaccinaties tegen het coronavirus goed werken tijdens een behandeling met immuuntherapie en/of chemotherapie. Waarom dan toch een 3e vaccinatie?

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat bepaalde patiëntengroepen met een ernstige afweerstoornis met een derde vaccinatie mogelijk een betere bescherming krijgen tegen het coronavirus. De 3e vaccinatie wordt alleen aangeboden aan de patiënten waarvan de medisch specialisten vermoeden, of weten, dat ze onvoldoende beschermd zijn na de eerdere 2 vaccinaties. 

Ik weet niet precies wanneer ik mijn chemotherapie en/of immunotherapie heb gehad. Hoe kom ik daarachter?

Dan kunt u contact opnemen met het Antoni van Leeuwenhoek op 020 512 9111.

Waar krijg ik de 3e vaccinatie?

Als u voor deze 3e vaccinatie in aanmerking wilt komen, dan dient u de uitnodiging van de GGD te gebruiken die bij de brief zit voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Is een 3e vaccinatie verplicht?

U besluit zelf of u wel of geen 3e vaccinatie wilt nemen.

Ik heb al corona gehad. Heb ik dan nog een 3e vaccinatie nodig?

Ja. Bij mensen die afweerstoornissen hebben, kan de bescherming door een eerdere infectie minder goed zijn dan bij andere mensen. Het is daarom beter om u toch volledig te laten vaccineren, ook als u al COVID-19 hebt gehad. De meeste volwassenen krijgen na een infectie met COVID-19 één vaccinatie. Bij de mensen met afweerstoornissen worden twee vaccinaties geadviseerd om de meest optimale bescherming door vaccinatie te kunnen krijgen. Als u behoort tot de groep patiënten die een uitnodiging ontvangt voor een 3de vaccinatie, is het advies om ook de 3de vaccinatie te halen.

Kan ik vanwege mijn behandeling wel gevaccineerd worden voor de 3e prik?

Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen.

 • Indien u een brief van ons hebt gehad over de 3e vaccinatie en deelneemt aan onze Fase 1 Clinical Research Unit (CRU) vragen wij u eerst contact op te laten nemen met uw behandelteam voordat u de vaccinatie afspreekt.

Hoeveel tijd moet er tussen de tweede en derde prik zitten?

Voor het BioNTech/Pfizer-vaccin wordt een prikinterval van 6 weken gehanteerd tussen de eerste en de tweede prik, voor Moderna 4 weken en voor AstraZeneca 12 weken. 

Waar kan ik zien wanneer ik mijn 1e vaccinatie heb gehad?

U kunt dit zien op uw vaccinatiebewijs dat u heeft gekregen van de GGD. Of u kunt u contact opnemen met de GGD via het landelijke informatienummer 0800 1351.

Wat als ik bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling ben?

Bent u bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling? Dan kan het zijn dat u een dubbele uitnodiging ontvangt. U kunt dan een van de uitnodigingsbrieven gebruiken voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Veelgestelde vragen over coronavaccinatie

Ik krijg immuuntherapie en/of chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling (inclusief een eventuele operatie) evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatiënten die geopereerd moeten worden voor hun ziekte om zich WEL te laten vaccineren.

Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die bestraald worden zich WEL te laten vaccineren.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni gaan we in uw medisch dossier noteren of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

 Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.