Informatie over corona

Versoepelingen coronamaatregelen in het Antoni van Leeuwenhoek

Vanaf 25 september worden de coronamaatregelen in Nederland versoepeld en dat geldt ook voor het Antoni van Leeuwenhoek. We zijn vooral blij dat we onze bezoekregels weer kunnen verruimen en dat er weer meer begeleiders in het AVL welkom zijn. Maar we blijven wel mondneusmasker dragen. Dat geldt voor onze medewerkers, maar ook voor u als patiënt, begeleider of bezoeker. Het virus is niet weg en daarom vragen we u om alert te blijven en niet naar het AVL te komen als u coronagerelateerde klachten zoals een verkoudheid of koorts hebt.

Onze maatregelen op een rij:

•   Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan
De bezoekers en begeleidersregeling is weer terug naar normaal. Er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Dit geldt ook voor begeleiders die mee komen met een patiënt. Mits bezoekers en begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen.

 • 1,5 meter is beter
  De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. De 1,5 meter stickers overal in het AVL laten we daarom nog even zitten.
 • Het dragen van een mondneusmasker blijft bestaan
  We vragen u dringend om een mondneusmasker te blijven dragen. Veel van onze patiënten vinden deze bescherming prettig. In het Antoni van Leeuwenhoek komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben of mogelijk nog een derde prik krijgen omdat ze, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus. Om hen een veilige toegang tot onze zorg te bieden, houden we vast aan het dragen van een mondneusmasker. Ook onze medewerkers dragen in contact met patiënten nog een mondneusmasker of faceshield. In de spreekkamers en op de balies blijven de plexiglasschermen voorlopig ook ter bescherming staan.
 • Telefonisch- of videoconsulten blijven
  We hebben tijdens de coronapandemie veel geleerd over de video-consult. Ook patiënten vonden het vaak prettig. Onze behandelaars bekijken welke afspraken telefonisch- of per video kunnen plaatsvinden en welke fysiek in het AVL.
 • De hygiëneregels veranderen niet
  Hygiëne blijft heel belangrijk. Dus: was regelmatig uw handen, nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen. Onze medewerkers zullen u ook geen hand geven.
 • Heeft u klachten, kom niet naar het AVL!
  Wij vragen patienten contact op te nemen bij coronagerelateerde klachten. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of de afspraak door kan gaan. Bezoekers en begeleiders die corona gerelateerde klachten of koorts hebben, verzoeken wij om niet naar het AVL te komen.
 • Er mogen weer meer dan 2 personen in de lift
 • Restaurant Vermaat is open zonder coronatoegangsbewijs
  Het restaurant van Vermaat gaat weer helemaal open voor medewerkers, patiënten, begeleiders en bezoekers. Het zitgedeelte van Vermaat is geen geregistreerd restaurantgebied. Dit betekent dat we volgens de regels van de overheid geen coronatoegangsbewijs hoeven te vragen.

Uitgangspunten

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer te weten gekomen over kanker en het coronavirus. Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ook de normale maatregelen als handen wassen, 1,5 m afstand houden, bezoek van max 2 personen en mensen met klachten buiten de deur houden, blijven noodzakelijk om de kans op besmetting van patiënten zo klein mogelijk maken.

Behandelplan in overleg met hoofdbehandelaar

Onze grootste prioriteit is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Alle afspraken in het Antoni van Leeuwenhoek gaan gewoon door. Als ziekenhuis behoren wij tot een vitaal proces. Dit geldt voor operaties, behandelingen, bestralingen en diagnostische onderzoeken. Waar mogelijk zetten we uw afspraak om in een telefonisch consult. Als dit van toepassing is wordt u hierover geïnformeerd. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. We raden u af om uw afspraak te verzetten. De eerste fase heeft ons geleerd dat er veel minder mensen in ons ziekenhuis zijn geweest. Dit kan als risico met zich meebrengen dat diagnoses niet of te laat worden gesteld. 

Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Consult op afstand

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds zoveel mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten van de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C).

Wetenschappelijke studies weer opengesteld

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase I studies, zijn vanaf 7 mei weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

videostill Gabe Sonke Corona

Maatregelen veilige behandeling

Gabe Sonke en Frederique van Duijnhoven laten zien welke voorzorgsmaatregelen we in het AVL nemen tegen het coronavirus om de behandeling van kanker zo veilig mogelijk te houden.

Voorzorgsmaatregelen

Screening patiënten en bezoekers bij de hoofdingang

Wij zetten nog steeds alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen we de noodzakelijke kankerbehandelingen blijven doen. Om deze reden hebben wij bij de hoofdingang een zogenaamde corona-balie ingericht, waar patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts.

Bezoekers die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om huiswaarts te keren. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (gele route). Patiënten worden de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze geïnformeerd en geïnstrueerd.

In deze aparte ruimte worden uw klachten nogmaals uitgevraagd en zal met de hoofdbehandelaar overlegd worden over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en worden er nieuwe afspraken ingepland.

Als de afspraak wel doorgang kan vinden, wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, zal ook de hoofdbehandelaar gebeld worden. Het doel van deze handelwijze is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om het aantal kweken te beperken tot situaties die hiervoor het meest aanleiding vormen.

Het kan zo zijn dat we u dus meerdere keren vragen naar uw klachten, maar voor ons is belangrijk dat wij het coronavirus buiten de deur te houden.

Bezoekers en begeleiders zijn weer toegestaan

De bezoekers en begeleidersregeling is weer terug naar normaal. Er mogen weer meer dan 2 bezoekers per 24 uur op bezoek bij een patiënt. Het aantal bezoekers per keer is afhankelijk van de bezoekersregeling per afdeling. Dit geldt ook voor begeleiders die mee komen met een patiënt. Mits bezoekers en begeleiders geen gezondheidsklachten hebben en ze een mondneusmasker dragen.

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult/ videoconsult voor patiënten

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om deze reden zullen wij patiënten, bij wie dat mogelijk is, een telefonisch in plaats van een poliklinisch consult aanbieden. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is EN bij wie dit logistiek haalbaar is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.


Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Komt u voor een afspraak of opname en heeft u klachten gerelateerd aan corona of bent u positief getest?

Komt u voor een opname? Of voor een afspraak op de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling of OBC? Of komt u voor het eerst op de polikliniek?

Laat ons dan tijdig, het liefst een dag van te voren weten, als u :

 • gezondheidsklachten heeft gerelateerd aan corona;
 • positief bent getest op corona;
 • voorkomt als nauw contact in bron- en contactonderzoek;
 • terugkomt uit oranje gebied en u daarom in quarantaine zit. 

Neem alleen dan contact op met 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan.

De afgelopen maanden hadden we in lijn met de landelijke richtlijn een corona-belteam die  patiënten een dag van te voren belde over mogelijke corona-gerelateerde klachten. Gezien het laag aantal besmettingen in Nederland gaan we vanaf donderdag 1 juli hier mee stoppen.

Aangescherpte maatregelen na terugkomst uit oranje of rood gebied of betrokkenheid bij bron- en contactonderzoek

Patiënten

 • Terugkomst uit oranje of rood gebied

Bent u in de afgelopen 10 dagen in een land of gebied geweest waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt? Neem dan voor uw afspraak contact op met uw behandelend arts via het algemene nummer 020 5129111. Waar mogelijk wordt uw afspraak uitgesteld tot na de thuisquarantaineperiode van 10 dagen. Met deze maatregelen volgen wij de landelijke richtlijn van het RIVM die dringend adviseert om na een bezoek aan een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. U kunt uw thuisquarantaine verkorten door op dag 5 na thuiskomst een testafspraak in te plannen. Als de testuitslag negatief is, mag u uit quarantaine. Raadpleeg hiervoor de RIVMsite. Als uw behandeling niet uitgesteld kan worden, nemen wij passende beschermende maatregelen om ervoor te zorgen dat u, onze medewerkers en onze bezoekers beschermd zijn tegen een eventuele besmetting.

 • Betrokken bij bron- en contactonderzoek en of in thuisquarantaine

Neemt u deel aan bron- en contactonderzoek of is u gevraagd in thuisquarantaine te blijven? Dan verzoeken we u voor uw bezoek aan het AVL contact op te nemen met uw behandelaar via het algemene nummer 020 5129111.

Bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio waar code ‘oranje’ of ‘rood’ geldt, moeten wij helaas melden dat een bezoek aan ons ziekenhuis moet worden uitgesteld tot de quarantaineperiode van 10 dagen afgelopen is. Deze maatregelen gelden ook voor bezoekers en begeleiders die op basis van bron- en contactonderzoek in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus.

Beleid mondneusmaskers / faceshield

Wij dragen een mondneusmasker om onze kwetsbare patiënten te beschermen. En omdat het lastig is om overal 1,5 meter afstand te houden zoals in de spreekkamer.

Patiënten en bezoekers

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, of komt u op bezoek?

 • Dan is het verplicht een mondneusmasker te dragen. Dit geldt voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers vanaf 13 jaar.
 • Neem uw eigen mondneusmasker mee. Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan.
 • Als u geen (of een verkeerd) mondneusmasker heeft, krijgt u er een bij binnenkomst.

Medewerkers

Voor onze medewerkers gelden de volgende regels:

 • Iedereen die direct contact heeft met patiëntenop minder dan 1,5 meter afstand draagt een chirurgische mondneusmasker.

Iedereen die direct contact heeft met patiënten maar op meer dan 1,5 meter afstand draagt een zogenoemd face shield, maar een chirurgisch mondneusmasker mag ook.

 • In de publieke ruimtes van het ziekenhuis dragen medewerkers een face shield of een chirurgisch mondneusmasker.

Natuurlijk blijven daarnaast alle bestaande preventieve beschermingsmaatregelen ook gelden. Zoals een gezondheidscheck bij de ingang van het ziekenhuis van patiënten en bezoekers, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden en zorg voor goede schoonmaak en ventilatie. Uw en onze veiligheid is en blijft ons heel veel waard.

Moeten de zorgverlener, de patiënt en of begeleider een mondneusmasker op als de patiënt slechthorend of doof is en afhankelijk van liplezen?

Als u slechthorend of doof bent en afhankelijk van liplezen, dan kan de zorgverlener een faceshield (spatscherm) dragen. Liplezen is dan gewoon mogelijk.

Als u i.v.m. gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, dan mag deze af in de spreekkamer. Zolang u maar 1,5 meter afstand houdt. U kunt natuurlijk ook een eigen faceshield gebruiken.

Neemt u een begeleider mee? Dan moet de begeleider het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Natuurlijk mag de begeleider ook een eigen faceshield dragen.

Veelgestelde vragen over coronavaccinatie

Ik ben onder behandeling voor kanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met chemotherapie en/of immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik krijg immuuntherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met immuuntherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die immuuntherapie krijgen zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling met chemotherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die met chemotherapie worden behandeld zich WEL te laten vaccineren. Vanuit praktische overwegingen, adviseren we u om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die een behandeling (inclusief een eventuele operatie) evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat deze kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatiënten die geopereerd moeten worden voor hun ziekte om zich WEL te laten vaccineren.

Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen corona?

In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patienten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patienten met kanker die worden evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatienten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren kankerpatienten die bestraald worden zich WEL te laten vaccineren.

Kan mijn behandelend arts in het AVL mij voorrang geven voor een corona vaccinatie?

Het AVL heeft geen invloed op de vaccinatiestrategie. Het Ministerie van VWS bepaalt wie wanneer wordt gevaccineerd. Het RIVM coördineert vervolgens de uitvoering van de vaccinaties. Informatie over de groepen, volgorde en planning van de vaccinaties vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Kan ik bij het AVL worden gevaccineerd als ik bij jullie patiënt bij ben?

Er worden normaal gesproken geen patiënten bij het AVL gevaccineerd. Er zijn enkele uitzonderingen geweest in verband met een specifieke studie en een medische hoog-risicogroep. Deze mensen zijn inmiddels gevaccineerd. Alle andere patiënten zijn of worden nog via het RIVM, de GGD of huisarts opgeroepen voor vaccinatie. Informatie over corona vaccinaties vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Stel dat ik het AstraZeneca vaccin toegediend kan krijgen, is dit dan verstandig?

Patiënten met kanker, met name zij die een vorm van bloedkanker hebben (leukemie of lymfoom), maar ook patiënten met uitzaaiingen zoals bij longkanker of andere kanker, en daar chemotherapie voor krijgen, lopen een groter risico op een ernstiger verloop van een coronavirusinfectie (COVID-19) dan mensen zonder kanker. Het is dan ook van belang dat patiënten met kanker met een van de coronavaccins worden gevaccineerd. Ten aanzien van het AstraZeneca vaccin nemen wij het standpunt in dat u zich boven de 60 jaar met dit vaccin kunt laten vaccineren. Onder de 60 jaar denken wij dat de voordelen ook met het AstraZeneca vaccin opwegen tegen de nadelen, maar dit is nu niet het overheidsadvies. Wij zullen het belang van vaccinatie van kankerpatiënten blijven onderstrepen bij de overheid.

Waarom registeren we uw coronavaccinatie in uw medisch dossier?

Vanaf donderdag 3 juni gaan we in uw medisch dossier noteren of u wel of niet gevaccineerd bent tegen het coronavirus. En zo ja, wanneer u gevaccineerd bent en met welk vaccin. Een medewerker zal er de komende weken naar vragen als u een afspraak heeft in het AVL. U bent niet verplicht dit door te geven als u dat niet wilt.

 Dit registeren we omdat we het belangrijk vinden dat u de beste zorg en behandeling krijgt. Daarom hebben we een zo goed mogelijk beeld nodig van uw situatie van de patiënt. Hiervoor zijn verschillende gegevens van u nodig zoals medicijngebruik. Vanaf nu ook de vaccinatiestatus. Voorlopig is nog niet bekend of patiënten die gevaccineerd zijn tijdens een behandeling met chemotherapie of immuuntherapie evengoed beschermd zijn. Daarom is voor ons ook de timing van de vaccinatie belangrijk om te weten.

Net als alle andere medische gegevens uit het medisch dossier behandelen we dit zorgvuldig en volgens de privacyrichtlijnen.