Onderzoeksgroep borstkanker

Dit artikel verscheen eerder in de Antoni, het relatiemagazine van het Antoni van Leeuwenhoek.

Vanuit hun expertise dragen alle teamleden hun steentje bij aan het ontwikkelen van betere behandeling met immuuntherapie voor patiënten met borstkanker. Zo slaat dit multidisciplinaire team een brug tussen onderzoek en zorg. ‘Achter elke rij in mijn gegevenstabel zit een patiënt met een uniek verhaal.’

Karin de Visser, Groepsleider Tumorbiologie en Immunologie

‘Met onze groep onderzoeken we hoe borstkanker het afweersysteem te slim af is. We hopen dat deze kennis uiteindelijk bijdraagt aan betere immuuntherapiebehandeling van borstkanker. Als groepsleider zorg ik ervoor dat we nieuwe, spannende onderzoeksvragen bedenken en hiervoor subsidieaanvragen doen. Ook presenteer ik onze bevindingen op congressen in binnen- en buitenland. Zo zorgen we ervoor dat onze kennis snel beschikbaar komt voor andere onderzoekers en artsen. Onze kracht als team zit in het feit dat we met zijn allen hetzelfde doel nastreven en dat we een unieke diversiteit in expertise en kennis hebben.’

Marleen Kok, Internist-Oncoloog en Groepsleider Tumorbiologie en Immunologie

‘Als arts-onderzoeker is het mijn taak in het team om projecten te initiëren, patiënten die meedoen aan klinische studies samen met de verpleegkundig specialisten te begeleiden, supervisie te houden over betrokken postdocs, promovendi en analisten en uiteindelijk de onderzoeksresultaten te publiceren. Een onderzoek start de ene keer vanuit bevindingen die we doen bij patiënten, een andere keer is een onderzoeksvraag van Karin de Visser en Kim Vrij land het startpunt. Werken in een multidisciplinair team met zeer diverse experts, allemaal om de wetenschappelijke bevindingen naar de patiënt te brengen, is het allerleukste dat er is.’

Kim Vrijland, Research-Analist

‘Ik houd me voornamelijk bezig met preklinische in vivo-experimenten. In vivo betekent dat we onderzoek doen in levende organismen, in ons geval zijn dat muizen. We hebben verschillende modellen gemaakt om bepaalde typen borstkanker te reconstrueren in de muizen. Door verschillende therapie ën te combineren, bijvoorbeeld chemotherapie en immuuntherapie, proberen we de groei van tumoren en uitzaaiingen beter tegen te gaan. Zonder deze uitvoerige in vivo-experimenten kunnen behandelingen die in het ziekenhuis worden gegeven niet bestaan. In het team bespreken we onze bevindingen uitvoerig. Goede communicatie over ons gezamenlijk doel en de stappen daar naartoe, is enorm belangrijk.’

Olga Isaeva, Bio-Informaticus

‘Ik werk met genomische informatie van patiënten die deelnemen aan ons onderzoek. Met die informatie hopen we inzicht te krijgen in welke genen of routes in de tumoren het belangrijkst zijn voor respons op een behandeling en de ontwikkeling van de ziekte. De bevindingen die ik doe, bespreek ik met Karin de Visser en Marleen Kok. Achter elke rij in mijn gegevenstabel zit een patiënt met een uniek verhaal, dat realiseer ik me heel goed. Ik vind het mooi om patronen te vinden in al die verhalen en tabellen, om de ziekte beter te kunnen begrijpen. Met het hele team leggen we een puzzel, zo voelt het.’

Inge Kemper, Verpleegkundig Specialist

‘In gesprekken met patiënten help ik om duidelijk te krijgen wat iemand wil, bijvoorbeeld over deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is voor patiënten soms makkelijker om met de
verpleegkundig specialist te overleggen, ook omdat we meer tijd hebben dan artsen. We bespreken daardoor ook veel psychosociale vraagstukken. Ik zie bijvoorbeeld patiënten die door een goede respons op een behandeling van een hele slechte prognose naar een betere situatie gaan. Zij vinden het soms lastig om hun leven dan weer op te pakken. Het is mijn droom dat we steeds beter weten voor welke tumoreigenschappen we welke therapie kunnen geven, en zo mensen een lang leven met goede kwaliteit kunnen geven.’