Antoni van Leeuwenhoek ontvangt bijna 8 miljoen euro subsidie van KWF Kankerbestrijding

18 dec. 2018

Onderzoek naar jongvolwassenen met kanker

KWF Kankerbestrijding heeft vandaag subsidies toegekend aan negen onderzoeksprojecten van het Antoni van Leeuwenhoek. Prof. Winette van der Graaf* en dr. Olga Husson van het Antoni van Leeuwenhoek ontvangen een subsidie van 2,8 miljoen voor onderzoek naar de behandeling en begeleiding van jongvolwassenen met kanker. "Jongvolwassenen kunnen hele specifieke problemen ervaren. We kunnen nu structureel onderzoek naar deze groep doen, zowel naar de het ontstaan van de ziekte als de behandeling ervan. Dat is wereldwijd uniek." Ook onderzoek naar hormonale borstkanker van prof. dr Wilbert Zwart is door KWF gehonoreerd met een bedrag van ruim 600.000 euro.  

Onderzoek naar kanker bij jongvolwassenen
Jaarlijks krijgen 3.800 jongvolwassenen (18-39 jarigen) de diagnose kanker. Oncoloog Winette van der Graaf is heel blij met deze subsidie: "Dit is fantastisch. Nu kunnen we de komende vijf jaar een uniek, landelijk onderzoeksplatform opzetten waarin we gegevens van 4.000 jongvolwassenen verzamelen. Gegevens om beter te kunnen begrijpen wat de risicofactoren voor het krijgen van kanker op jongvolwassen leeftijd zijn, waarin tumoren verschillen van die van kinderen en ouderen, en wat het betekent in het dagelijks leven om op deze leeftijd kanker te krijgen. Het platform wordt gelinkt aan het nationale AYA 'Jong en Kanker' platform." 

De tumoren op deze leeftijd zijn heel divers. Het kan gaan om een vorm van kinderkanker, of om specifieke tumoren die op jongvolwassen leeftijd ontstaan, zoals zaadbalkanker en Hodgkin, of om de kankersoorten die vaak op oudere leeftijd voorkomen, zoals borst- en longkanker. Het platform biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar eventuele erfelijke factoren, genmutaties en de langetermijneffecten bij deze groep. 

Ook de psychosociale aspecten en de kwaliteit van leven worden onderzocht. Winette van der Graaf: "Jongvolwassenen staan aan het begin van hun carrière, of zijn deze aan het opbouwen. Relaties zijn nog volop in ontwikkeling en er is in de meeste gevallen een kinderwens. We willen heel graag weten welke interventies we kunnen inzetten om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Maar ook hoe zij omgaan met een ziekte waar je niet beter van wordt. En we zijn benieuwd hoe zij over hun ziekte willen communiceren, met hun behandelaar, met lotgenoten, met hun omgeving. Hoe kunnen social media hierbij worden ingezet?" 

Hormonale borstkanker
De onderzoeksgroep van Wilbert Zwart ontvangt ruim 600.000 euro voor een onderzoek naar de behandeling van hormonale borstkanker die niet meer reageert op hormoontherapie. Ongeveer driekwart van de borstkankerpatiënten heeft de hormonale vorm en krijgt vaak hormoontherapie. Dat werkt goed, maar helaas niet bij iedereen. Onderzoekers onder leiding van Wilbert Zwart hebben ontdekt dat het molecuul waarop de hormoontherapie aangrijpt, bindt aan tientallen andere eiwitten die nodig blijken voor diens functie. Zij gaan nu onderzoeken of hormoon-ongevoelige borstkanker behandeld zou kunnen worden, door niet de hormoonreceptor zelf te remmen, maar juist die nieuw-ontdekte eiwitten waaraan de hormoonreceptor bindt. Voor de meeste van deze eiwitten bestaan namelijk al remmende medicijnen.

Overzicht van de AVL onderzoeksprojecten die door KWF zijn gehonoreerd:

Projectleider Onderwerpen Toegekend bedrag
John Haanen Behandeling van uitgezaaid melanoom met T-celtherapie na falen op anti-PD1, hoe kunnen we de gerandomiseerde studie afronden? €1.294.000
Jacqueline Jacobs Moeizame replicatie van de laatste stukjes van chromosomen €599.908
Wilbert Zwart DNA-schade in Oestrogeen Receptor-functie bij borstkanker; hoe werkt het en hoe kunnen we dit gebruiken voor nieuwe medicatie? €600.607
Leila Akkari Het onderzoek van tumorcelgemedieerde beïnvloeding van het immuunlandschap in de lever €555.833,50
Daniela Thommen Dysfunctionele T-cellen als marker voor de effectiviteit van PD1/PD-L1-therapie in kanker €534.986
Remond Fijneman Op weg naar implementatie van ctDNA-analyse als biomarker voor prognose bij stadium III dikkedarmkankerpatiënten €1.085.006,90
Barbara Stam Cardiale veranderingen na bestralen met hogefractiedoses voor vroeg stadium longkanker €182.450,88
Winette van der Graaf COMPRAYA: Landelijke infrastructuur om gezondheidsuitkomsten in kaart te brengen en interventiestudies uit te voeren onder jongvolwassenen met kanker (AYA's) €2.790.721,80
Willemien van Driel Implementatie van HIPEC (hypertherme intraperitoneale chemotherapie) voor patiënten met stadium III overiumcarcinoom die na neo-adjuvante chemotherapie een intervaldebulking ondergaan €268.632,60
Totaal bedrag €7.912.146,55

 

*Winette van der Graaf was ten tijde van de aanvraag van de subsidie werkzaam in het Radboud UMC