Een Vandaag: item euthanasie

20 dec. 2018

In een uitzending van EenVandaag van 20 december is aandacht besteed aan euthanasie. In deze uitzending komt het euthanasie protocol van het Antoni van Leeuwenhoek aan de orde.

Bij euthanasie in het Antoni van Leeuwenhoek gaat het om ernstig zieke kankerpatiënten in de laatste fase van hun leven. Euthanasie is een complexe en ingrijpende procedure, voor de patiënt en diens naasten, maar ook voor de arts en de verpleegkundige die erbij betrokken zijn. Zorgvuldigheid is altijd het sleutelwoord bij euthanasie. Wij zorgen ervoor dat in een euthanasie situatie aan alle zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan. Er hebben zich nooit problemen voorgedaan.

Dat we nu meegaan in het KNMG protocol heeft te maken met de toegenomen mobiliteit van artsen: ze werken in meerdere ziekenhuizen, of wisselen sneller van ziekenhuis. Dan is het vanuit zorgvuldigheid gewenst dat er één euthanasieprotocol in Nederland gehanteerd wordt.