Eveline Bleiker benoemd tot hoogleraar

2 jul. 2018

Eveline Bleiker is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Psychologie van de klinische genetica, in het bijzonder de oncogenetica. Deze leerstoel is gevestigd bij de afdeling Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Met haar benoeming kan zij interventies ontwikkelen die gericht zijn op de verbetering van de diagnostiek, behandelingen en preventie van psychosociale problemen bij mensen met een verhoogd risico op kanker.

De onderzoeksgroep van Eveline Bleiker richt zich op het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor mensen met (een verhoogde kans op) kanker. De leerstoel sluit aan op een van de vijf thema's van het Antoni van Leeuwenhoek: kwaliteit van leven. Mensen die door een erfelijke aanleg een verhoogde kans op een (volgende) tumor hebben, zullen levenslang onder controle blijven of ingrijpende risico-reducerende operaties ondergaan om hun risico op kanker te verlagen. De levenslange dreiging van de ziekte in combinatie met het verwerken van de ervaringen met de ziekte kunnen voor patiënten en familieleden in deze hoog-risicofamilies een lastige opgave zijn.

Erfelijkheidsonderzoek heeft de laatste jaren steeds meer terrein gewonnen in de diagnostiek, behandeling en preventie van kanker. Ook wordt het belang van heldere risicocommunicatie, het 'samen beslissen', het gebruik van keuzehulpen, en de tijdige herkenning van psychosociale problemen bij mensen met (een hoog risico op) kanker steeds duidelijker. Door onder meer de toegenomen mogelijkheden van het breed inzetten van next generation sequencing en hierop gebaseerde Panel testen is het counselen voor zowel de professional als de patiënt ingewikkelder geworden.

Bleiker: "Deze leerstoel zal de samenwerking tussen het LUMC en het Antoni van Leeuwenhoek op het gebied van de oncogenetica verder versterken. We zullen ons richten op het ontwikkelen, testen en implementeren van psychosociale interventies ter verbetering van risicocommunicatie, het signaleren van psychosociale problemen, en het behandelen en voorkomen van deze problemen."