Is het gedrag van de tabaksindustrie strafbaar?

28 sep. 2018

Stel, ik stap in mijn auto en de snelheidsmeter is defect. De meter blijft steken op 130 km/uur, zelfs als ik versnel naar 260 km/uur. Dus ondanks het feit dat mijn rijgedrag bij 260 km/uur inmiddels als roekeloos bestempeld kan worden, geeft mijn snelheidsmeter aan dat ik niet in overtreding ben. 

Stel, ik word aangehouden, krijg ik dan een boete? 
Ik kan mij uiteraard beroepen op het feit dat mijn snelheidsmeter defect is, maar de dienstdoende agent zal mij er waarschijnlijk op wijzen dat ik had moeten beseffen dat ik inmiddels tenminste 2x zo hard reed als alle andere weggebruikers. 

Stel, ik veroorzaak tijdens deze autorit een dodelijk verkeersongeluk, ben ik dan strafbaar? 
Ik neem aan dat mij tenminste roekeloos rijgedrag ten laste zal worden gelegd, maar ga er eigenlijk vanuit dat de aanklacht dood door schuld zal luiden. Ik kan mij trachten te beroepen op het defect in de snelheidsmeter. Maar het zal mij zwaar aangerekend worden dat ik had moeten beseffen dat de snelheid waarmee ik mij over de weg bewoog gevaarlijk veel verschilde van de snelheid van mijn medeweggebruikers. En dat ik hen met mijn hoge snelheid in gevaar had gebracht. Het zou me niet verbazen als ik daadwerkelijk voor dood door schuld veroordeeld zou worden. 

Stel, ik produceer sigaretten, een product waarvan onherroepelijk is aangetoond dat er mensen vroegtijdig doodgaan omdat ze het gebruiken. Ben ik nu niet minstens net zo gevaarlijk voor mijn medemens als tijdens mijn dodenrit bij 260 km/uur? Ik zou mij kunnen beroepen op de ISO meetmethode, die aangeeft dat de hoeveelheden schadelijke stoffen die de consument binnenkrijgt bij gebruik van mijn product binnen de wettelijk gestelde normen blijft. Dat zou mij toch vrij kunnen pleiten? 

Stel, ik maak een sjoemelsigaret, waarvan veelvoudig onafhankelijk onderzoek heeft laten zien dat die niet de juiste hoeveelheden schadelijke stoffen in mijn sigaret meet, waardoor de hoeveelheden schadelijke stoffen die mijn consumenten binnenkrijgen wel 2 tot 26 keer hoger kunnen uitvallen, dus ver boven de wettelijke vastgestelde normen. Zou mij dan toch niet dood door schuld opgelegd moeten worden? 

Ook in dit geval kan ik mij blijven verweren met het feit dat de meter aangaf dat ik geen overtreding beging. Maar het is mij verwijtbaar dat ik had moeten beseffen dat ik met mijn gedrag de veiligheid van anderen ernstig in gevaar breng, met de dood tot gevolg.

Ik vind het misdadig wanneer je een product in de markt blijft zetten terwijl je weet dat de gezondheidsrisico's van dat product hoger uitvallen dan wettelijk is toegestaan. Ik ben heel benieuwd hoe onze rechterlijke macht daarover oordeelt. 

Rene Medema, voorzitter raad van bestuur Antoni van Leeuwenhoek