Studie naar psychische en cognitieve klachten bij patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET)

19 apr. 2018

Veel patiënten met een NET hebben problemen met de informatieverwerking, zoals slechtere concentratie of geheugenproblemen, of met psychische klachten, zoals somberheid, angst en wisselende stemmingen. Door middel van onderzoek proberen we deze klachten beter in kaart te brengen en te begrijpen, zodat artsen hier meer alert op kunnen zijn. Wij zoeken een controlegroep voor een onderzoek bij patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET).

In deze studie onderzoeken we uiteraard NET-patiënten. Maar zijn we ook op zoek naar een groep proefpersonen zonder de diagnose kanker, om een aantal uitkomsten mee te kunnen vergelijken. We zijn op zoek naar 50 proefpersonen, in de leeftijdscategorie van 40-90 jaar. Aan deze proefpersonen vragen we om thuis een aantal vragenlijsten in te vullen (ongeveer 15 minuten werk) en om in het Antoni van Leeuwenhoek op de computer een opdracht te doen, waarbij we gezichten met verschillende emoties laten zien. Tenslotte worden er nog enkele vragen gesteld over stemming. Bij elkaar zal de computertaak en het interview in het Antoni van Leeuwenhoek maximaal een half uur in beslag nemen.

Deelnemers aan dit onderzoek krijgen geen vergoeding voor deelname.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit onderzoek, of als u nog aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar Mevr J. Spruit, bereikbaar op j.spruit@nki.nl. Mevrouw Spruit neemt vervolgens contact met u op. Als u mee wilt doen dan zal een afspraak worden ingepland op een voor u geschikte dag en tijdstip. U kunt zich tot 1 juni 2019 aanmelden voor dit onderzoek.

Betrokken onderzoekers:
Froukje de Vries, psychiater, Sanne Schagen, neuropsycholoog, Margot Tesselaar, Wieke Verbeek, Lisette Saveur, NET-specialisten