Thermografie kan mammografie niet vervangen

2 nov. 2018

NU.nl checkte of een thermografie een alternatief kan zijn voor een mammografie om borstkanker op te sporen. Mamma radioloog Gonneke Warnars van het Antoni van Leeuwenhoek licht toe waarom een thermografie geen goed alternatief is. Ook gaat zij in het artikel in op een mammografie bij vrouwen met een afwijking op het BRCA-gen.

Hoe dat precies zit, legt Gonneke Warnars uit: "Het NU.nl artikel was te kort om uitgebreid stil te staan bij het verschil tussen gebruik van mammografie bij screening op borstkanker bij vrouwen met een BRCA1 en BRCA2 gen mutatie. Vandaar de volgende toelichting: Bij patiënten met een BRCA1 gen mutatie wegen de voordelen van mammografie niet op tegen de nadelen ( iets verhoogde kans op borstkanker) onder de 40 jaar en om die reden krijgen vrouwen jonger dan 40  geen jaarlijks mammogram, naast hun jaarlijkse MRI. Dit ligt echter geheel anders bij vrouwen met een BRCA2 gen mutatie, waar wel degelijk de voordelen van het gebruik van mammografie opwegen tegen de nadelen, omdat hiermee vroege afwijkingen opgespoord kunnen worden. Het NU.nl artikel behandelt vooral het feit dat thermografie geen goede methode is om mammografie te vervangen. Deze boodschap blijft onverminderd van kracht."