Verbetering van inzicht en aanpak van cognitieve problemen kankerpatiënten

12 sep. 2018

Het aantal mensen dat kanker overleeft of langer leeft met de ziekte, neemt toe. Dat is natuurlijk goed nieuws maar betekent ook dat er steeds meer mensen zijn die langdurig te maken krijgen met nadelige gevolgen van de ziekte of behandeling. Sanne Schagen gaat zich de komende jaren richten op verbetering van het inzicht en de aanpak van cognitieve problemen na kanker vertelt ze in haar oratie, die ze uitspreekt op donderdag 13 september.

Cognitieve problemen kunnen invaliderend zijn en een bron van zorg - op het werk, maar ook in het dagelijks leven. Mensen met een hersentumor worden vaak geconfronteerd met cognitieve veranderingen, maar ook kankerpatiënten bij wie de tumor zich niet in het hoofd bevindt, kunnen te maken krijgen met cognitieve problemen. Schagen richt zich de komende jaren op het inzicht en de aanpak van cognitieve problemen na kanker en de kankerbehandeling. Hierbij heeft ze drie doelen voor ogen: het identificeren van patiënten die specifiek kwetsbaar zijn voor cognitieve problemen, de kennis vergroten over de mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van cognitieve problemen, en het ontwikkelen en testen van interventies om cognitieve problemen te verminderen c.q. te voorkomen.

Sanne Schagen is hoogleraar Cognitieve Functies en Kankertherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Schagen is klinisch neuropsycholoog en sinds 1996 werkzaam als onderzoeker in het Antoni van Leeuwenhoek. Ze doet zowel klinisch werk als onderzoek op het gebied van cognitieve gevolgen van kanker en kankerbehandeling. Ze is benoemd in 2016 en ontving in datzelfde jaar de prestigieuze KWO-prijs van KWF Kankerbestrijding ter waarde van 2 miljoen.

Wanneer: Donderdag 13 september, 16:00 uur
Waar: Aula - Oude Lutherse Kerk, Singel 411, 1012 XM Amsterdam