Waarom wel de MammaPrint?

19 okt. 2018

In de media is veel aandacht voor het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan minister Bruins om de MammaPrint (een door het Antoni van Leeuwenhoek ontwikkelde test waarmee kan worden voorspeld voor welke vrouwen met borstkanker aanvullende chemotherapie nodig is en voor welke niet) niet in het basispakket op te nemen. Hieronder vindt u onze visie op dit besluit. 

Een grote Europese studie onder 6.693 vrouwen (Mindact studie), gepubliceerd in het gezaghebbende vakblad The New England Journal of Medicine, heeft aangetoond dat vrouwen die op basis van een gunstige MammaPrint uitslag geen aanvullende chemotherapie krijgen een uitstekende kans op genezing hebben. Ernstige bijwerkingen van chemotherapie met negatieve invloed op de gezondheid op lange termijn en verlies van kwaliteit van leven blijven hun zo bespaard. Publicatie in een gezaghebbend vakblad als The New England Journal of Medicine, betekent dat onafhankelijke deskundigen/experts de betrouwbaarheid van de studie en de resultaten hebben beoordeeld. MammaPrint wordt dan ook toegepast door oncologen over de hele wereld.

Het ZIN enerzijds en de beroepsgroep en patiënten anderzijds verschillen van mening over de interpretatie van de Mindact studie. De vraag die de Mindact heeft beantwoord is hoe groot de kans op terugkeer van de ziekte is bij een gunstige uitslag van de MammaPrint. Bij een hele kleine kans op terugkeer is de winst van chemotherapie ook heel klein weten we uit eerder onderzoek onder 100.000 vrouwen met borstkanker. Het ZIN legt al deze kennis over 100.000 vrouwen naast zich neer en heeft de Mindact studie beoordeeld op de vraag  hoe goed chemotherapie werkt bij borstkanker. De Mindact is hier niet voor bedoeld en dit is ook niet hoe de Mammaprint in de praktijk wordt gebruikt. Het ter discussie stellen van een studie die door de internationale beroepsgroep wordt omarmd zorgt voor onnodige onrust bij patiënten en dat is kwalijk.

De Mindact toont onomstreden aan dat vrouwen met een gunstige Mammaprint een goede prognose hebben en een kleine kans hebben op terugkeer van de ziekte zonder gebruik te hoeven maken van chemotherapie.