Antoni van Leeuwenhoek brengt overlevingswinst voor longkanker door image-guided chemoradiotherapie naar niet-westerse landen

20 aug. 2019 13:18

In de meeste landen met een laag of gemiddeld inkomen is de zorg voor longkanker niet op westers niveau, en is de overleving bij niet-kleincellig longcarcinoom met kliermetastasen slecht. Het is moeilijk om dit verbeteren, omdat hierbij een gebrek aan kennis, kunde, en resources een rol speelt bij vrijwel alle aspecten van diagnostiek tot therapie. In het bijzonder is aandacht nodig voor het innovatieve gebruik van PET/CT-scans in een multidisciplinaire aanpak voor beeldgestuurde radiotherapie. Tom Konert en Wouter Vogel konden de expertise van het Antoni van Leeuwenhoek met hulp van een subsidie van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en het Peter MacCallum Cancer Center (Peter Mac) overbrengen naar landen met een laag tot gemiddeld inkomen. De eerste resultaten tonen een significante verbetering van de overleving.

Tom Konert en Wouter Vogel hebben de afgelopen jaren een internationaal multicenter onderzoek kunnen uitvoeren (de PERTAIN-studie), samen met het Peter Mac en met subsidie van het IAEA. In deze studie kregen 9 centra in 7 landen met een laag of gemiddeld inkomen hulp bij het hele behandeltraject voor stadium III niet-kleincellig longcarcinoom. De deelnemende landen waren Brazilië, India, Jordanië, Pakistan, Turkije, Vietnam en Estland.

Training

De lokale nucleair geneeskundigen werden getraind voor het optimaal inzetten van FDG PET/CT voor stadiëring en selectie van patiënten voor curatieve behandeling, en de beschikbare scanners werden gekalibreerd voor beeldkwaliteit op westers niveau. De lokale radiotherapeuten werden getraind voor het intekenen van doelgebieden voor bestraling met behulp van gecombineerde PET- en CT-beelden, en het gebruik van gecombineerde chemoradiotherapie werd uitgebreid. Daarna werd een vergelijking uitgevoerd tussen een retrospectieve groep patiënten die voorafgaand aan de trainingen is behandeld, en een prospectieve groep die na de training met verbeterde technieken werd behandeld.

Langere overleving

Een geplande interim analyse toont nu een significante verbetering van de overleving voor stadium III NSCLC patiënten in deze landen. De overall survival steeg door de nieuwe diagnostiek en behandeling van 14 naar 23 maanden, en de progressie-vrije overleving steeg van 11 naar 17 maanden. Deze analyse is nu gepubliceerd in het tijdschrift European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (EJNMMI), en de betrokken centra gaan hun nieuwe kennis en kunde uitdragen naar andere centra in hun eigen land. Daarmee komt de expertise van het Antoni van Leeuwenhoek in een steeds groter deel van de wereld beschikbaar, met hopelijk voor vele patiënten met longkanker een belangrijke verbetering in hun diagnostiek, behandeling en overleving.

Tom Konert is technisch geneeskundige en onderzoeker, en de PERTAIN studie maakt deel uit van zijn binnenkort af te ronden promotieonderzoek. Wouter Vogel is nucleair geneeskundige en radiotherapeut, met als aandachtsgebied het gebruik van PET/CT-scans voor image-guided radiotherapie. Daarnaast waren ook José Belderbos, Jan-Jakob Sonke en Jeroen van de Kamer van de afdeling radiotherapie betrokken bij de uitvoering en evaluatie van deze studie. Ook zijn belangrijke bijdragen geleverd door Diana Paez en Elena Fidarova (IAEA, Wenen), Gerry Hanna en Michael MacManus (Peter Mac, Melbourne), en Daniela Thorwarth (University Hospital, Tübingen).

Meer informatie: