Geriaters in het AVL

7 nov. 2019 16:25

Geriater Ingeborg Kuper over het team Geriatrie, dat na de sluiting van het Slotervaart volledig is overgenomen door het OLVG West en in het Antoni van Leeuwenhoek is uitgebreid met een spreekuur en drie vaste dagen aanwezigheid op de polikliniek. ‘Dat we als team bij elkaar zijn gebleven, is best bijzonder.’

Toen het Slotervaart nog open was, bestond er een samenwerkingsverband tussen het MC Slotervaart en het AVL, waarbij de geriaters in het Slotervaart hun spreekuur hielden en er op indicatie een geriater naar het AVL kon oversteken voor een klinisch consult. Na de sluiting van het MC Slotervaart is de samenwerking overgenomen door het OVLG West, de aanwezigheid van de geriaters in het AVL uitgebreid met drie dagen én houden de geriaters in het AVL spreekuur. Volgens geriater Ingeborg Kuper zijn die laatste twee veranderingen grote verbeteringen voor de oudere patiënten in het AVL. ‘Het is de verwachting dat het aantal ouderen met kanker flink zal toenemen, ook het Antoni van Leeuwenhoek wordt geconfronteerd met deze ouderen, die kampen met multimorbiditeit en kwetsbaarheid. De complexiteit van oncologische behandelingen bij ouderen, vraagt een speciale blik van de geriater. Je screent voorafgaand aan een behandelkeuze: hoe kwetsbaar is deze patiënt, wat kan hij aan? Daarnaast zijn we er voor geriatrische problemen die tijdens de behandeling ontstaan: functionele-achteruitgang, delier, polyfarmacie. Hierin werken we al lang en heel plezierig samen met het team psychiatrie , die de eerste lijn vormt met betrekking tot delierzorg. We kunnen met de huidige organisatie goede zorg  bieden. Waar oudere patiënten zorg nodig hebben die niet in het AVL aanwezig is, wordt er verwezen naar het OLVG West, of naar een ziekenhuis in de buurt van de patiënt.’

Soepele overgang na faillissement

Om deze geriatrische screening en zorg goed te verlenen, werken de geriaters in huis samen met verschillende afdelingen. Met de afdelingen MDL-chirurgie, hoofd-hals, gynaecologie en de psychiaters bestonden vanuit het Slotervaart al nauwe verbanden en sinds kort zijn de geriaters aangesloten bij het zorgpad prostaatcarcinoom. Dat deze samenwerkingen geen hinder hebben ondervonden na het faillissement van het MC Slotervaart, is volgens Ingeborg te danken aan de manier waarop er door de politiek, het OLVG West en het AVL is omgegaan met de vakgroep na het faillissement. ‘We zijn met de hele groep Geriatrie, zo’n 46 man, vrij snel overgegaan naar het OLVG-West. We waren de enige verpleegafdeling en opleiding Geriatrie in Amsterdam, ik denk dat dat heeft meegespeeld. Het OLVG en de lokale politiek hebben zich er hard voor gemaakt ons bij elkaar te houden. Dat maakte dat we makkelijk konden schakelen en er continuïteit was. Klinische consulten en samenwerkingen in screening bij kwetsbaarheid liepen al en konden we voortzetten.’

Uitbreiding Geriatrie in AVL

Na het faillissement van het Slotervaart is het team Geriatrie in het AVL uitgebreid in formatie van 1 naar 3 geriaters en daarmee de aanwezigheid van het team van één naar drie dagen. Ook het feit dat er nu in het AVL een spreekuur Geriatrie is, is een mooie ontwikkeling, aldus Ingeborg. Over de ondersteuning van het AVL bij al deze veranderingen, heeft ze niets dan lof. ‘Het duurde even voordat er met het AVL een Service Level Agreement (SLA) was, maar zowel voor als na dat moment zijn we fantastisch ondersteund. We hebben een mooie plek gekregen op polikliniek 3, kregen hulp bij het opbouwen van de spreekuren en de DBCS (Diagnose Behandeling Combinatie Systematiek)-declaraties.’

Meer intercollegiaal overleg en opleiding

De geriaters merken dat er door hun gegroeide aanwezigheid meer mogelijkheden zijn ontstaan voor intercollegiaal overleg. De geriaters sluiten zo nu en dan aan bij een MDO, waar haalbaar en gewenst kan dit worden uitgebreid. Ingeborg: ‘Sommige vakgroepen screenen standaard of contact met de geriater gewenst is, andere vakgroepen doen dat op eigen initiatief.’

Ook maken de geriaters zich sterk voor meer onderzoek op geriatrisch gebied en samenwerking in opleiding. ‘Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen en hoe zij oncologische behandelingen verdragen. Daar lopen nu wel wat onderzoeken naar, maar dat zou nog meer aandacht mogen hebben. Daarnaast vinden we het belangrijk om geriatrie een plek te geven in de opleidingen. Zo hebben we met de afdeling gynaecologie een project opgestart, waarbij AIOS zich verdiepen in de ouderengeneeskunde, meelopen met een oudere patiënt en daarop reflecteren.’

Ingeborg Kuper Geriater
Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar kwetsbare ouderen en hoe zij oncologische behandelingen verdragen. Daar lopen nu wel wat onderzoeken naar, maar dat zou nog meer aandacht mogen hebben.
Ingeborg Kuper Geriater