Voorgevel gevel voorkant avond nacht
123

Reactie op rapport IKNL over ondersteunende zorg na een kankerbehandeling

12 apr. 2019

Uit het vandaag verschenen rapport van IKNL en NFK blijkt dat de zorg na kanker in veel gevallen tekortschiet. Een verdrietige conclusie. Juist om die reden hebben wij in 2017 al onze ondersteunende zorg samengebracht onder een dak in ons Centrum voor Kwaliteit van Leven en zijn we hier dagelijks mee bezig.

Wij geloven dat goede ondersteunende zorg een vanzelfsprekend onderdeel van de oncologische behandeling moet zijn. In ons Centrum voor Kwaliteit van Leven kunnen onze patiënten tijdens en ook na de behandeling terecht voor ondersteunende zorg bij lichamelijke, psychische, sociale en maatschappelijke problemen. Problemen die vaak in samenhang voorkomen en die we dus ook in samenhang behandelen. Ook doen we onderzoek naar factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden, bijvoorbeeld naar vermoeidheid of geheugenproblemen na een kankerbehandeling. Bent u patiënt in het Antoni van Leeuwenhoek en heeft u behoefte aan ondersteunende zorg, geef dit dan aan bij uw behandelaar.