'Tegenstrijdige belangen niet altijd tegenstrijdig': Rene Bernards in Nature

2 mei 2019

Afgelopen week, 25 april, publiceerde Nature een opiniërende bijdrage van onderzoeker Rene Bernards met als titel Tegenstrijdige belangen niet altijd tegenstrijdig.

'Bij het bekendmaken van wetenschappelijke data is transparantie over tegenstrijdige belangen essentieel. Voor biomedische artikelen kan het gebruik van de term 'tegenstrijdige belangen' voor dergelijke bekendmakingen echter misleidend zijn.

Een zuiver voorbeeld van tegenstrijdige belangen is wanneer universitair onderzoekers door commerciële partners financieel worden beloond voor hun werk. De situatie ligt mogelijk genuanceerder voor rapporten van biomedische ontdekkingen die in klinische situaties kunnen worden toegepast.

Het ontwikkelen van dergelijke behandelingen voor patiënten is immers een morele plicht van academische onderzoekers, zowel ten aanzien van hun financiers als ten aanzien van de maatschappij als geheel - hoewel het kan inhouden dat ze samenwerken met biotechnologische of farmaceutische bedrijven.

In die omstandigheden heeft het bekendmaken van een financiële relatie als 'belangenverstrengeling' tot gevolg dat betrokkenheid bij winstgevende bedrijven iets verachtelijks is, wat mogelijk op gespannen voet staat met wat de maatschappij van biomedische wetenschappers verwacht.

In die context zou 'belangenverklaring' een accuratere term zijn voor de verplichte en transparante bekendmaking van financiële relaties. De term 'tegenstrijdige belangen' zou moeten worden voorbehouden aan auteurs die hun inspanningen om hun ontdekkingen klinisch toepasbaar te maken, niet kunnen documenteren.'

Het was sowieso een bijzondere week voor Rene Bernards. Dinsdag werd bekend dat hij is gekozen tot lid van de American Academy of Arts and Sciences. Dit prestigieuze Amerikaanse genootschap werd opgericht in 1780 en is een van de oudste in zijn soort in de Verenigde Staten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen