Europese netwerk voor eerlijke prijzen van dure kankergeneesmiddelen

30 nov. 2020 16:05

European Fair Pricing Network streeft naar transparante en verantwoorde prijsvorming

KWF heeft maandag 30 november een Europees samenwerkingscollectief gelanceerd dat een eind moet maken aan dure kankermedicijnen. Door onderzoek naar de prijs en beschikbaarheid van kankermedicijnen in meerdere Europese landen direct te koppelen aan lobby, moeten patiënten beter toegang krijgen tot nieuwe medicijnen. Met de oprichting van dit collectief en de inzet van onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut (het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek) heeft Nederland een voortrekkersrol in Europa.

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding: ‘Met een sterk samenwerkingsverband van kankerorganisaties in heel Europa kan KWF het landschap van escalerende medicijnprijzen omploegen in het voordeel voor de patiënt.’

Ook andere landen kennen hoge medicijnprijzen en ook daar komen medicijnen soms niet, of laat, beschikbaar door de hoge prijs. Dat is voor KWF en het Antoni van Leeuwenhoek onacceptabel. Om een inschatting te maken van de grootte van het probleem en naar mogelijke oplossingen te zoeken, is internationale samenwerking essentieel.

René Medema, voorzitter Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut: ‘Voor ons staat bovenaan dat patiënten die geneesmiddelen nodig hebben, daar daadwerkelijk toegang toe krijgen, terwijl tegelijkertijd het zorgsysteem niet onnodig wordt overbelast. Om aan de juiste knoppen te kunnen draaien is daarom het van groot belang dat we glashelder krijgen hoe geneesmiddelenprijzen tot stand komen.’ 

Het European Fair Pricing Network (EFPN) streeft naar eerlijke, en inzichtelijke prijzen en een transparante markt voor nieuwe en dure kankermedicijnen. Het EFPN is opgericht door KWF Kankerbestrijding en andere Europese kankerorganisaties uit ruim 10 verschillende landen.

Onderzoek naar prijzen

Vergelijkend onderzoek kan duidelijk maken of prijsonderhandelingen zinvol zijn, of juist tot vertraging leiden.  Ook kan het duidelijk maken hoe het in verschillende landen zit met de snelheid waarmee medicijnen beschikbaar komen voor patiënten, en of er prijsverschillen zijn tussen Europese landen. Tot nu toe is de opbouw van een medicijnprijs in nevelen gehuld.

50.000 euro

Immuuntherapie is een waardevolle maar dure toevoeging aan het arsenaal van geneesmiddelen tegen kanker. Een voorbeeld: pembrolizumab is een vorm van immunotherapie voor een aantal kankersoorten. De fabrikant rekent 50.000 euro per jaar voor de behandeling van een patiënt. Het gebruik van dit medicijn neemt toe, en dus ook de zorgkosten. Het is een voorbeeld van een medicijn uit de zogenoemde sluis (lees meer) voor dure geneesmiddelen waarvoor sinds 2016 (geheime) financiële afspraken worden gemaakt. Pembrolizumab kan hierdoor in ieder geval tot 1 januari 2021 vanuit het basispakket vergoed worden voor een kankersoort waarbij het effect bewezen voldoende is. Wat de prijsafspraken exact zijn is echter niet openbaar bekend. Dit maakt het onmogelijk om over een lagere prijs te discussiëren. Met de oprichting van de EFPN moet daar verandering in komen.

In het EFPN zijn niet alleen gezondheidsfondsen zoals KWF vertegenwoordigd, maar ook organisaties zoals het Nederlands Kanker Instituut (het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek) en de Access to Medicines Taskforce van de European Cancer League. Er is nauwe samenwerking met de Organisatie van Europese Kanker Centra -OECI-.