Gelijktijdige verwijdering blaas, prostaat en endeldarm voor het eerst met de Da Vinci Robot

23 apr. 2020 12:34

Als een tumor op de grens van twee organen ligt, is het oncologisch veiliger om de beide organen tegelijk (en bloc) te verwijderen. Meestal gaat het dan om tumoren van de blaas, prostaat of endeldarm. De afdelingen chirurgie en urologie werken al jaren samen bij het verrichten van deze operaties waarbij zowel de blaas, prostaat als de endeldarm en bloc worden verwijderd. Deze operatie is nu voor het eerst met de Da Vinci Robot gedaan. Met succes.

Tot op heden werd deze operatie altijd via een laparotomie (open buikoperatie) gedaan, waarbij er vaak sprake is van ruim bloedverlies en een lange opname duur. De afgelopen jaren is er toenemende expertise opgebouwd in het verrichten van robot geassisteerde operaties (kijkoperaties). Over het algemeen is de gedachte dat er minder bloedverlies is bij operaties met de robot en dat er na de operatie minder pijnstilling nodig is omdat er kleine wondjes zijn in plaats van een grote snee. Dit heeft mogelijk ook een positief effect op de opname duur.

De urologen hebben veel ervaring met de inzet van de Da Vinci Robot, bijvoorbeeld om de prostaat of blaas te verwijderen en het in de buik aanleggen van een urostoma (een chirurgisch aangelegde omleiding voor urine) of neoblaas (urinereservoir dat is aangesloten op de natuurlijke plasbuis). De chirurgen op hun beurt doen endeldarmoperaties met de robot. Bij een totaal exenteratie worden twee technieken –het verwijderen van de blaas en prostaat met de endeldarm gecombineerd.

Uroloog Maaike van de Kamp: “Met de al opgedane expertise met robotchirurgie hadden wij het vertrouwen dat we in sommige gevallen ook de totaal exenteratie met de robot kunnen doen. Dit voorjaar hebben we de eerste operatie op deze manier gedaan. De patiënt kreeg vijf kleine wondjes van ongeveer 1 cm in de buik en de tumor met blaas, prostaat en endeldarm is en bloc via de opening rondom de anus verwijderd. Zoals gepland heeft de patiënt een urostoma en een colostoma gekregen. De resectie is radicaal verricht en de patiënt is na zeven dagen naar huis ontslagen.”

Arend Aalbers, chirurg: “Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat deze operatie in Nederland met de Robot is gedaan. In de wereldliteratuur wordt slechts één robot geassisteerde totaal exenteratie beschreven. Met een team van een ervaren chirurg en uroloog, maar ook ervaren operatieassistenten en een anesthesie team hebben we deze operatie in ongeveer zes uur kunnen doen. Er was weinig bloedverlies en de patiënt is snel en goed hersteld. We zijn blij en trots dat het zo goed is gegaan.”