Onze zorg in deze coronatijd

4 jun 2020

Als Antoni van Leeuwenhoek (AVL) richten we ons primair op de zorg en behandeling van patiënten met kanker. In deze coronatijd proberen we zoveel mogelijk uw behandelingen en onderzoeken door te laten gaan. Daarbij is en blijft het belangrijk dat we als Antoni van Leeuwenhoek het coronavirus buiten de deur houden zodat we de noodzakelijke kankerbehandelingen kunnen blijven doen.

Voorzorgsmaatregelen blijven van kracht

De versoepeling die de regering heeft bekendgemaakt, verandert niet veel aan ons huidige beleid. Patiënten met kanker zijn kwetsbaar. Maar nu we steeds meer over het coronavirus te weten komen, zijn er geen aanwijzingen dat mensen met kanker meer kans hebben om een infectie met het coronavirus te krijgen en ook niet dat een corona infectie ernstiger verloopt bij mensen met kanker. Toch willen we de kans op besmetting van onze patiënten zo klein mogelijk maken. En dus blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht, zoals hieronder op deze pagina beschreven. We benadrukken dat het veilig is om naar ons ziekenhuis te komen. Wacht niet met klachten, schroom niet om naar uw huisarts te gaan, of als u patiënt bij ons bent contact met uw behandelaar op te nemen via 020-5129111.

Behandelplan in overleg met hoofdbehandelaar

Onze grootste prioriteit op dit moment is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Soms zullen we andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken. Inmiddels breiden we onze behandelingen (chemo- en immuuntherapie) weer uit. Operaties gaan door zoals gepland. Als u zich ongerust voelt of medische klachten heeft, kunt u altijd met ons bellen via 020-5129111.

Consult op afstand

Onze artsen en verpleegkundigen zullen nog steeds zoveel mogelijk consulten telefonisch of via video doen. Wij nemen contact met u op als uw afspraak in het ziekenhuis wordt omgezet in een consult op afstand. Zolang u niets hoort gaat de afspraak in het ziekenhuis gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen. Verder blijft het belangrijk dat u als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, dit meldt via 020 – 512 9111. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten van de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C).

Wetenschappelijke studies weer opengesteld

Onze wetenschappelijke studies, waaronder ook de fase -1 studies, zijn vanaf 7 mei weer opengesteld. Als u meent voor een studie in aanmerking te komen, dan adviseren we u contact op te nemen met uw behandelend arts.

Hoe Beschermen Wij Tegen Corona Still
Oncoloog Gabe Sonke legt uit waarom wij het zo belangrijk vinden dat zeker ten tijde van corona uw behandeling veilig door kan gaan.

Welke extra maatregelen neemt het AVL om verspreiding met het coronavirus te voorkomen?

Screening patiënten en bezoekers bij de hoofdingang

Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen we de noodzakelijke kankerbehandelingen blijven doen. Om deze reden hebben wij bij de hoofdingang een zogenaamde corona-balie ingericht, waar patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts en waar we de temperatuur van patiënten en bezoekers opnemen met speciale infrarood thermometers.

Bezoekers die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om huiswaarts te keren. Wij begrijpen dat dit een vervelende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Voor patiënten met verhoging en milde klachten die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen. We hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel geleid of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route (gele route). Patiënten worden de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze geïnformeerd en geïnstrueerd.

In deze aparte ruimte worden uw klachten nogmaals uitgevraagd en zal met de hoofdbehandelaar overlegd worden over het vervolg. Die bepaalt of uw consult/behandeling/onderzoek door kan gaan. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en worden er nieuwe afspraken ingepland.

Als de afspraak wel doorgang kan vinden, krijgt u zo nodig een mondkapje op en wordt u, zonodig begeleid door een medewerker, naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, zal ook de hoofdbehandelaar gebeld worden. Het doel van deze handelwijze is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om het aantal kweken te beperken tot situaties die hiervoor het meest aanleiding vormen.

Het kan zo zijn dat we u dus meerdere keren vragen naar uw klachten, maar voor ons is belangrijk dat wij het coronavirus buiten de deur te houden.

Bezoek en begeleiding van patiënten beperkt

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen en voor begeleiders van patiënten.

Afspraken voor bezoek:

 • Patiënten mogen 1 bezoeker per keer ontvangen. Plus eventueel een kind onder de 12 jaar vanuit het eigen gezin. Overleg daarom met uw naasten wie op welk moment op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze  bezoekregels

Afspraken voor begeleiders:

Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Begeleiders van patiënten voor de afdelingen Radiotherapie, Dagbehandeling, CRU (Clinical Research Unit), het OBC (Onderzoek en Behandel centrum), Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of het Priklab (op poli 3) kunnen niet mee die afdelingen op. Dit is een vervelende maatregel, maar het aantal mensen dat op deze afdelingen komt is te groot voor de beschikbare wachtkamers. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand niet door iedereen worden toegepast.  Uiteraard kan deze maatregel in overleg worden aangepast als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider. Begeleiders kunnen buiten wachten of aan het einde van de centrale hal. We vragen u ook hier 1,5 meter afstand te houden.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult voor patiënten

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Om deze reden zullen wij patiënten, bij wie dat mogelijk is, een telefonisch in plaats van een poliklinisch consult aanbieden. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is EN bij wie dit logistiek haalbaar is. Dit kan vaak heel goed als het gaat om het bespreken van bijwerkingen van de behandeling, om de uitslag van een onderzoek over de voortgang van de behandeling door te geven of vragen van patiënten te beantwoorden.
Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult door ons gebeld met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Screening geplande opnames en afspraken

Als u een afspraak heeft in ons ziekenhuis en koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) heeft, meldt dit dan bij ons via 020 – 512 9111. Onze medewerkers beoordelen dan de eventuele klachten en bekijken of deze afspraak door kan gaan. Patiënten van de afdelingen Radiotherapie, Radiologie, Dagbehandeling en patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen, worden een dag van tevoren telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C).

We beperken het aantal fysieke afspraken als dit verantwoord is. We bellen u de dag voor uw afspraak als het niet noodzakelijk is om te komen. Zolang u niets hoort gaat de afspraak gewoon door en hoeft u hier dus geen contact met ons over op te nemen

Algemene vragen

Kan ik iets kopen in het restaurant?

In maart hebben wij ons bezoekersrestaurant moeten sluiten vanwege het coronavirus. Vanaf dinsdag 2 juni kunnen patiënten en bezoekers hier weer terecht voor een snack, broodje, warme maaltijd of wat te drinken. Wel geldt er een limiet voor het aantal zitplaatsen: er mogen maximaal 30 mensen tegelijk zitten.

U vindt het restaurant aan het einde van de centrale hal. Ook is onze koffiebar in de hal geopend. Hier kunt u o.a. koffie en thee krijgen en er is een beperkt assortiment broodjes en koeken te koop.

Mag ik op bezoek bij een patiënt op de verpleegafdeling?

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen. Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen. Plus eventueel een kind onder de 12 jaar vanuit het eigen gezin. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.

Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze bezoekregels.

Is het veilig om naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen?

Ja het is veilig om naar ons ziekenhuis te komen. Wij zetten alles op alles om het coronavirus buiten de deur te houden. Als we als AVL coronavrij blijven, kunnen onze behandelingen en operaties doorgaan.  

We nemen extra maatregelen om verspreiding met het coronavirus te voorkomen. Staat er voor u een afspraak of opname in het AVL gepland? Dan nemen wij een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Wij beoordelen eventuele klachten en bekijken of uw afspraak door kan gaan.

Mag ik meekomen met een patiënt die voor een poliklinische afspraak/onderzoek/bestraling komt?

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor begeleiders van patiënten.

Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Begeleiders van patiënten voor de afdelingen Radiotherapie, Dagbehandeling, CRU (Clinical Research Unit), het OBC (Onderzoek en Behandel centrum) of het Priklab (op poli 3) kunnen niet mee die afdelingen op. Dit is een vervelende maatregel, maar het aantal mensen dat op deze afdelingen komt is te groot voor de beschikbare wachtkamers. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand niet door iedereen worden toegepast. Uiteraard kan deze maatregel in overleg worden aangepast als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider. Begeleiders kunnen buiten wachten of aan het einde van de centrale hal. We vragen u ook hier 1,5 meter afstand te houden.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Kan ik gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Vanwege corona rijdt de shuttle tijdelijk niet. Bent u slecht ter been, dan kan uw begeleider u voor de deur afzetten.

Mijn man/vrouw/kind/partner ligt in het Antoni van Leeuwenhoek, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus? En, mag ik op bezoek komen?

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zie voor een toelichting de vraag 'Welke extra maatregelen neemt het AVL om verspreiding met het coronavirus te voorkomen?

Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen en voor begeleiders van patiënten.

Afspraken voor bezoek:

 • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per keer ontvangen. Plus eventueel een kind onder de 12 jaar vanuit het eigen gezin. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze  bezoekregels

Afspraken voor begeleiders:
Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Begeleiders van patiënten voor de afdelingen Radiotherapie, Dagbehandeling, CRU (Clinical Research Unit), het OBC (Onderzoek en Behandel centrum) of het Priklab (op poli 3) kunnen niet mee die afdelingen op. Dit is een vervelende maatregel, maar het aantal mensen dat op deze afdelingen komt is te groot voor de beschikbare wachtkamers. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand niet door iedereen worden toegepast.  Uiteraard kan deze maatregel in overleg worden aangepast als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider. Begeleiders kunnen buiten wachten of aan het einde van de centrale hal. We vragen u ook hier 1,5 meter afstand te houden.

Ik voel me bezorgd en angstig, wat kan ik hier aan doen?

De uitbraak van het coronavirus kan als erg stressvol ervaren worden. Alle gangbare patronen die ons dagelijks leven structuur en zin geven, raken ontwricht. Iedereen reageert hier anders op. Zo kan het coronavirus gevoelens van angst en onzekerheid oproepen. Juist omdat u zich als patiënt of als naaste al in een onzekere situatie bevindt en (dagelijks) de dreiging van de kanker ervaart, kan de dreiging van het coronavirus dit gevoel van onzekerheid versterken of u zelfs overweldigen. Dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Er zijn allerlei reacties mogelijk op psychisch, emotioneel en existentieel vlak, zoals een gevoel van controleverlies, vervreemding en eenzaamheid, vanwege de afname van persoonlijke aandacht en gewone structuren. Ook een onbestemde angst komt voor, te vergelijken met het gevoel tijdens de diagnosestelling, of het voelen van een voortdurende spanning en alertheid, waardoor het niet lukt om tot rust te komen. Andere emoties zijn boosheid (omdat een behandeling is uitgesteld of aangepast vanwege het coronavirus) en zorgen (om zelf ziek te worden of om naasten die besmet zijn geraakt of kunnen raken met het virus).

In deze flyer staan een aantal praktische tips en handvatten over wat u kunt doen bij angst en zorgen:

Bent u patiënt, of naaste van een patiënt, en bent u zeer angstig of loopt u vast in uw angst? Dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Kwaliteit van Leven door een mail te sturen naar ondersteuningsconsulent@nki.nl. De ondersteuningsconsulenten luisteren naar u en denken met u mee over hoe om te gaan met uw situatie. Eventueel verwijzen zij u door voor verdere psychosociale zorg of behandeling.

Terugkijken: online informatiebijeenkomst over 'Kanker in deze tijd van corona'

Kanker.nl heeft in haar community een speciale plek gemaakt voor kankerpatiënten en hun naasten. Hier kun je terecht met vragen over corona en kanker, je kunt er tips delen of gewoon even aanspraak zoeken.