Hoe beschermen wij onze patiënten tegen het coronavirus

27 mrt 2020

Als Antoni van Leeuwenhoek (AVL) richten we ons primair op de zorg en behandeling van patiënten met kanker. Ook in deze tijd waarin corona de hoofdrol speelt, proberen we zoveel mogelijk uw behandelingen en onderzoeken door te laten gaan.

Patiënten met kanker zijn kwetsbaar en een besmetting met corona kan een patiënt met kanker zieker maken dan een gezond persoon. We willen de kans op besmetting van onze patiënten zo klein mogelijk maken. Daarom vragen we u met klem om u aan onze voorzorgsmaatregelen te houden, zoals hieronder op deze pagina beschreven.

Voordat patiënten een bezoek brengen aan ons ziekenhuis, worden zij allemaal telefonisch gevraagd naar mogelijke luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, niezen) en/of koorts (temperatuur hoger dan 38°C) . Een speciaal telefoonteam beoordeelt eventuele klachten en bekijkt of deze afspraak door kan gaan. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via telefoonnumer 020 512 9111. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, vragen wij u eerst deze pagina eerst goed door te nemen. Mogelijk vindt u hier antwoord op uw vragen.

Bent u op dit moment niet onder behandeling, maar heeft u koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Onze prioriteit
Onze grootste prioriteit op dit moment is om al onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. Per patiënt kijken wij wat het beste is. Soms zullen we ook andere keuzes maken ten aanzien van uw behandeling. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen. Uw hoofdbehandelaar zal dit met u bespreken en samen met u besluiten wat voor u het beste is.

Welke extra maatregelen neemt het AVL om verspreiding met het coronavirus te voorkomen?

Temperaturen hoofdingang

Wij zetten op alles om het virus buiten de deur te houden. Om deze reden hebben wij een zogenaamde corona-balie ingericht, waarbij patiënten en bezoekers wordt gevraagd naar luchtwegklachten en/of koorts.

Vanaf maandag 30 maart nemen wij bij onze corona-balie bij de ingang ook de temperatuur van bezoekers en patiënten op. Dit doen wij met speciale infrarood thermometers.

Bezoekers die luchtwegklachten of koorts hebben, verzoeken wij om huiswaarts te keren. Voor patiënten met verhoging die vervolgens toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden, gelden extra beschermende maatregelen.

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is. Toch vinden wij dit noodzakelijk om de risico’s op verspreiding van het coronavirus binnen het AVL te verkleinen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Screening patiënten met verdenking op besmetting

Wij hebben in ons ziekenhuis een speciaal deel ingericht/gereserveerd voor patiënten die mogelijk besmet zijn met COVID-19. Het gaat om patiënten met verhoging die toch in het ziekenhuis geholpen moeten worden. Voor hen gelden extra beschermende maatregelen.  Zij worden via de hoofdingang naar het speciaal ingerichte deel gestuurd of komen hier rechtstreeks via een speciaal ingerichte route. Patiënten worden de dag voorafgaand aan hun bezoek over deze werkwijze geïnformeerd en geïnstrueerd.

Maximaal 1 bezoeker/begeleider per patiënt

Om de kans op besmetting met het corona virus zo klein mogelijk te maken, brengen we het aantal mensen in het ziekenhuis zoveel als mogelijk terug. Dit geldt ook voor bezoekers van onze patiënten die op de verpleegafdelingen liggen en voor begeleiders van patiënten.

Afspraken voor bezoek:

 • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.
 • Als de situatie daar om vraagt kunnen we natuurlijk (in overleg met de verpleging) afwijken van deze  bezoekregels

Afspraken voor begeleiders:

Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek kunnen worden vergezeld door maximaal 1 begeleider. Voor de begeleider geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Begeleiders van patiënten voor de afdelingen Radiotherapie, Dagbehandeling, CRU (Clinical Research Unit), het OBC (Onderzoek en Behandel centrum) of het Priklab (op poli 3) kunnen niet mee die afdelingen op. Dit is een vervelende maatregel, maar het aantal mensen dat op deze afdelingen komt is te groot voor de beschikbare wachtkamers. Op deze manier kan de 1,5 meter afstand niet door iedereen worden toegepast.  Uiteraard kan deze maatregel in overleg worden aangepast als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider. Begeleiders kunnen buiten wachten of aan het einde van de centrale hal. We vragen u ook hier 1,5 meter afstand te houden.

Verder vragen we iedereen die het ziekenhuis bezoekt de hygiëneregels van het RIVM te volgen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Hygiëneregels RIVM

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen wij de hygiëneregels van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

We adviseren iedereen die het ziekenhuis bezoekt de handen goed te desinfecteren of te wassen met water en zeep.

Waar mogelijk telefonisch consult voor patiënten

In verband met het coronavirus heeft het Antoni van Leeuwenhoek besloten het aantal afspraken voor patiënten in het ziekenhuis te beperken. Om deze reden zullen wij patiënten, bij wie dat mogelijk is, een telefonisch in plaats van een poliklinisch consult aanbieden. Dit geldt voor patiënten voor wie fysieke aanwezigheid niet nodig is EN bij wie dit logistiek haalbaar is.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden de dag voor hun poliklinisch consult gebeld door de arts of verpleegkundig specialist met het voorstel hun poliklinische afspraak te vervangen door een telefonisch consult. Om overbelasting van onze telefonisten en medewerkers te voorkomen, wordt patiënten verzocht om hierover niet zelf contact met ons op te nemen. Als u in aanmerking komt voor een telefonisch consult, nemen wij contact met u op. Het consult kan worden afgehandeld op het moment dat er wordt gebeld, danwel op de oorspronkelijke afspraaktijd plaatsvinden. Dit is ter beoordeling van de arts of verpleegkundig specialist en de patiënt.

Wordt u hierover niet gebeld, dan kunt u ervan uitgaan dat fysieke aanwezigheid voor uw poliklinisch consult nodig is en dit niet kan worden vervangen door een telefonisch consult. U behoudt dan uw oorspronkelijke afspraak.

Screening geplande opnames en afspraken

Staat er voor u een afspraak of opname in het AVL gepland? Dan nemen wij een dag van tevoren telefonisch contact met u op met de vraag of u klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Een speciaal telefoonteam beoordeelt eventuele klachten en bekijkt of deze afspraak door kan gaan.

Screening bij de ingang

Daarnaast vangen we bij de ingang van ons ziekenhuis alle patiënten en bezoekers die naar het AVL komen voor onderzoek en/of behandeling op. Wij vragen daar naar luchtwegklachten en koorts. Als u als patiënt koorts heeft met luchtwegklachten wordt u apart genomen en zal met de hoofdbehandelaar overlegd worden over uw verdere behandeling. Die bepaalt of de reden van uw bezoek doorgang moet vinden. Indien dit niet het geval is, vragen wij u terug te keren naar huis en worden er nieuwe afspraken ingepland.

Als de afspraak wel doorgang kan vinden, krijgt u zo nodig een mondkapje op en wordt u, begeleid door een medewerker, naar de betreffende afdeling gebracht. We nemen dan in principe geen coronatest af tenzij de hoofdbehandelaar anders besluit.

Als u wel klachten, maar geen koorts heeft, zal ook de hoofdbehandelaar gebeld worden. Het doel van deze handelwijze is om te voorkomen dat besmette patiënten onbeschermd door het ziekenhuis lopen en om het aantal kweken te beperken tot situaties die hiervoor het meest aanleiding vormen.

Algemene vragen

Kan ik iets kopen in het restaurant?

Alle horeca in Nederland is per zondag 15 maart 18.00 uur gesloten. Daarom hebben we ook ons grote restaurant achter in de hal moeten sluiten. De koffiebar voor in de hal is wel geopend. Hier kunt u o.a. koffie en thee krijgen en er is een beperkt assortiment broodjes en koeken.  

Ben ik als patiënt met kanker kwetsbaar?

Om deze vraag te beantwoorden, maken we een onderscheid tussen patiënten die op dit moment in behandeling zijn en patiënten die de behandeling hebben afgerond. Patiënten die nu een kankerbehandeling ondergaan, met name chemotherapie of immuuntherapie, worden beschouwd als kwetsbare patiënten. In dat geval zijn de voorzorgsmaatregelen voor u extra belangrijk. Dus:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Patiënten die bestraling ondergaan of geopereerd worden, dienen uiteraard ook voorzichtig te zijn en de voorzorgsmaatregelen te hanteren.

Bent u op dit moment niet onder behandeling, maar heeft u koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik behoor tot de risicogroep, kan ik nog naar het Antoni van Leeuwenhoek komen?

Ja, u kunt gewoon naar het AVL komen, tenzij u luchtwegklachten heeft (hoesten, kortademigheid, niezen) en koorts (temperatuur hoger dan 38°C). Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zie voor een toelichting de vraag 'Welke extra maatregelen neemt het AVL om verspreiding met het coronavirus te voorkomen?'

Patiënten die een kankerbehandeling ondergaan, met name chemotherapie of immuuntherapie, worden beschouwd als kwetsbare patiënten. In dat geval zijn de voorzorgsmaatregelen voor u extra belangrijk. Dus:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Wat als ik uit Brabant kom?

Voor patiënten en bezoekers uit Brabant volgen wij het advies van het RIVM en vragen wij u om bij verkoudheid, hoesten of koorts NIET naar het Antoni van Leeuwenhoek te komen. Heeft u vragen over uw behandeling? U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer: 020-512 9111

Mijn man/vrouw/kind/partner ligt in het Antoni van Leeuwenhoek, loopt hij/zij nu risico op blootstelling aan het coronavirus? En, mag ik op bezoek komen?

Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zie voor een toelichting de vraag 'Welke extra maatregelen neemt het AVL om verspreiding met het coronavirus te voorkomen?

Voor bezoekers gelden de volgende maatregelen:

 • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Patiënten die een behandeling ondergaan op de polikliniek vragen we te komen met maximaal 1 begeleider/bezoeker, voor wie ook geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

We vragen iedereen die het ziekenhuis bezoekt goed handen te desinfecteren of te wassen.

Mag ik op bezoek bij een patiënt op de verpleegafdeling?

 • Patiënten mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg daarom met uw naasten wie er op een bepaalde dag op bezoek komt.
 • Kom niet op bezoek bij luchtwegklachten (zoals hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Mag ik meekomen met een patiënt die voor een poliklinische afspraak/onderzoek/bestraling komt?

Patiënten die een behandeling ondergaan op de polikliniek vragen we te komen met maximaal 1 begeleider/bezoeker, voor wie ook geldt: kom niet mee wanneer u last hebt van luchtwegklachten (hoesten, verkoudheid), keelpijn en/of koorts.

Let op: voor de afdeling Radiotherapie maken we hierop een uitzondering. Begeleiders van patiënten die voor de afdeling Radiotherapie komen, mogen niet mee het ziekenhuis in. We vragen u om dan buiten te wachten. Dit is een vervelende maatregel, maar we hopen toch op uw begrip. Het aantal kortdurende bestralingen en daarmee het aantal mensen wat op de afdeling Radiotherapie komt is te groot. 

Natuurlijk kunnen we deze maatregel in overleg aanpassen als patiënten afhankelijk zijn van hun begeleider.

Kan ik gebruikmaken van de Shuttle Service in het AVL?

Vanwege corona rijdt de shuttle tijdelijk niet. Bent u slecht ter been, dan kan uw begeleider u voor de deur afzetten.

Kanker.nl heeft in haar community een speciale plek gemaakt voor kankerpatiënten en hun naasten. Hier kun je terecht met vragen over corona en kanker, je kunt er tips delen of gewoon even aanspraak zoeken.