Interview Linda de Wit in PALLAS in beeld | ‘Ik dien de patiënt zelf het nucleaire materiaal toe’

19 okt. 2020 16:23

Linda de Wit is Technisch Geneeskundige in het Antoni van Leeuwenhoek, dat gespecialiseerd is in het opsporen en behandelen van kanker. Linda werd geïnterviewd in de derde editie van PALLAS in beeld. Ze heeft zich toegelegd op nucleaire behandelmethoden van levertumoren en berekent voor iedere kankerpatiënt een behandeling op maat.

‘Ik dien de patiënt zelf het nucleaire materiaal toe, in nauwe samenwerking met de interventieradioloog. Van tevoren leg ik de patiënt heel goed uit dat we de tumor willen behandelen met radioactieve bolletjes en dat ik de precieze dosis heel nauwkeurig heb berekend,speciaal voor die ene tumor. Op deze manier maximaliseer ik het effect van de behandeling en beperk ik de risico’s en bijwerkingen voor de patiënt. Vooraf zijn patiënten daar goed over voorgelicht, onder anderen door hun behandelend arts. Logisch dat we hier goed over willen communiceren, want sommige mensen schrikken toch nog van dat woord 'nucleair'. Naast mijn werk met patiënten en overleg met collega’s ben ik ook veel bezig met nieuwe technieken binnen de zorg, zoals betere scanners. Ik blijf een wetenschapper, ik wil uiteraard op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in mijn vakgebied en daar mijn steentje aan bijdragen.’

Nieuw vakgebied

‘In 2003 startte ik met de zesjarige opleiding tot Technisch Geneeskundige aan de Universiteit Twente. Destijds behoorde ik tot de eerste lichting. Waarom deze keus? Ik wilde graag de geneeskunde in, maar ik miste de relatie met de technische vakken binnen de opleiding. Op school had ik altijd veel plezier in vakken als wis-, schei- en natuurkunde. Dus toen ik hoorde van de nieuwe opleiding Technische Geneeskunde was ik meteen enthousiast. Doel van deze opleiding is dat je sneller en efficiënter medische technologie kunt inzetten bij patiënten. Je wilt als ziekenhuis toch goed op de hoogte blijven van de nieuwste technologische innovaties binnen de zorg. Technisch geneeskundigen voorzien in deze behoefte. Tijdens de opleiding ging mijn voorkeur al snel uit naar de specialisatie 'minimaal-invasieve technieken en beeldvorming' en dan specifiek naar nucleaire geneeskunde; het visualiseren van wat cellen in een lichaam echt doen. Dat vind ik fascinerend. Na mijn afstuderen, in 2009, deed ik mijn promotieonderzoek op de nucleaire afdeling in het LUMC in Leiden. Daarna startte ik in het Antoni van Leeuwenhoek als technisch geneeskundige onderzoeker op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Nu ben ik sinds enkele jaren staflid en behandel ik onder meer patiënten met levertumoren.’