Lancering Nationaal Actieplan Kanker & Leven: omdat leven met en na kanker over méér gaat dan overleven

11 sep. 2020 13:06

Patiëntorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers presenteren vandaag – 11 september 2020 -het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. Deze experts hebben zich verenigd in de Taskforce Cancer Survivorship Care. Drie collega’s uit het AVL zitten in deze Taskforce en hebben meegewerkt aan het Nationaal Actieplan: Berthe Aleman, radiotherapeut oncoloog, Floor van Leeuwen, epidemioloog en Lonneke van der Poll-Franse, epidemioloog. 

Steeds meer mensen leven met en na kanker

Er leven 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dit aantal groeit. In 2030 zullen het naar verwachting al bijna één miljoen mensen zijn. De overleving van veel soorten kanker is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen door betere signalering en behandelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker uit onderzoek wat de negatieve effecten van kanker en de behandelingen zijn op de kwaliteit van leven. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld ernstige vermoeidheid, late somatische schade zoals hartschade, angst voor terugkeer van de ziekte en knelpunten in werk. Leven met en na kanker gaat over meer dan overleven. Het gaat ook over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling van kanker. Daarom dit Nationaal Actieplan Kanker & Leven.

Berthe Aleman: “Wij zijn vanaf de oprichting bij de Taskforce betrokken geweest. Het is tijd voor een gezamenlijke actie, want alleen samen lukt het om het overleven met en na kanker te verbeteren. Het Nationaal Actieplan geeft aan welke maatschappelijke visie, strategie en stappen nodig zijn om de zorg voor mensen die leven met en na kanker op lichamelijk, psychische en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren.”

In het AVL staan de thema’s van het Nationaal Actieplan ook op de agenda. Zo houden we ons bezig met onderzoek op dit vlak, streven we naar betere nazorg via ons Centrum voor Kwaliteit van Leven en werken we met gespecialiseerde nazorgpoliklinieken voor lymfoom patiënten (de zogenaamde BETER-poliklinieken). “Alles met als doel om patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven tijdens en na hun behandelingen”, aldus Berthe Aleman. 

Wat willen we samen bereiken?

  • Betere nazorg, die begint al bij de diagnose. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er al aandacht zijn voor de mogelijke gevolgen van de ziekte en behandeling op de lange(re) termijn. En het mogelijk voorkómen daarvan.
  • Meer kennis en expertise om (preventieve) zorg en nazorg voor mensen die leven met of na kanker te kunnen verbeteren.
  • Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt, zonder muren tussen de verschillende zorgverleners waar de patiënt mee te maken heeft.

Dit actieplan is gebaseerd op de rapporten “Kennisagenda Kanker&Leven” en “Organisatie van de oncologische zorg voor mensen die leven met en na kanker”.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is beschikbaar op www.taskforcecancersurvivorshipcare.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen