Aantal kankerdiagnoses afgenomen door corona: zorgelijke trend

3 feb. 2021 15:33

Vandaag maakte Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bekend dat voor het eerst in 30 jaar het aantal kankerdiagnoses is afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dat lijkt goed nieuws, maar dat is het niet. Het heeft alles te maken met corona.

Ook in het AVL zagen we tijdens de eerste golf minder patiënten. Een zorgelijke ontwikkeling, die in het tweede deel van 2020 gedeeltelijk gecorrigeerd werd, maar waarmee we er nog niet zijn, vindt internist oncoloog Gabe Sonke: “Tijdens de eerste golf en de lockdown stelden mensen hun bezoek aan de (huis)arts uit, uit angst voor besmetting, maar ook om de arts niet onnodig lastig te vallen in alle drukte. Daarnaast werden de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stopgezet en werd in veel ziekenhuizen de zorg afgeschaald. Als AVL zijn we dankzij de samenwerking met de ons omringende ziekenhuizen vrijwel COVID-vrij gebleven en konden onze behandelingen doorgaan, maar ook wij hebben een daling gezien in het aantal nieuwe diagnoses. Met name bij borst, darm, prostaat en huid. De eerste twee vanwege het stoppen van de bevolkingsonderzoeken. Prostaat waarschijnlijk omdat er minder PSA-bepalingen zijn gedaan vanuit de huisarts. De groei van huidkankerpatiënten is minder sterk dan voorgaande jaren. Ook dat is een vertekend beeld. Wat hiervan de gevolgen zijn, kunnen we pas over langere tijd zien."

Oncoloog Gabe Sonke Beeld Eva Plevier
Ik roep mensen op om met klachten naar hun (huis)arts te gaan. Stel het niet uit. Mijn devies: “met klachten, niet wachten.”
Gabe Sonke Internist oncoloog

Na de zomer is de daling afgenomen, maar er is nog steeds reden voor alertheid. Gabe Sonke: “Vanaf december zitten we opnieuw in een lockdown periode. Ik hoop dat we nu niet hetzelfde scenario krijgen als bij de eerste lockdown. Want hoe eerder kanker ontdekt wordt, hoe groter de kans is op overleving met goede kwaliteit van leven. Een behandeling van een nieuwe tumor moet zo snel mogelijk gestart worden. Ik roep mensen dan ook op om met klachten naar hun (huis)arts te gaan. Stel het niet uit. Mijn devies: “met klachten, niet wachten.”