Antoni van Leeuwenhoek ondertekent Transparantieovereenkomst Dierproeven

2 nov. 2021 11:30

Het Antoni van Leeuwenhoek, waarvan ons onderzoeksinstituut, het Nederlands Kanker Instituut, deel uitmaakt, heeft samen met 14 andere organisaties in Nederland de ‘Transparantieovereenkomst dierproeven’ ondertekend.

Doel: opener en transparanter klimaat
Het doel is een opener en transparanter klimaat creëren rondom dierproeven, een onderwerp dat doorgaans tot felle discussies leidt in de samenleving, de media en de politiek. Omdat dierproeven zo gevoelig liggen is goede communicatie in de juiste context essentieel.
Het is wettelijk bepaald dat Nederlandse onderzoeksinstellingen informatie verstrekken over de dierproeven die ze doen, maar deze informatie is niet altijd voor iedereen toegankelijk en te begrijpen. Ondergetekenden hopen met deze overeenkomst een positieve bijdrage te leveren aan openheid rondom dierproeven.

Proefdieronderzoek in het Nederlands Kanker Instituut
Het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, heeft als missie kanker steeds beter te begrijpen en te behandelen. Daarbij maken we gebruik van muizen, en soms ratten, om kanker te bestuderen en nieuwe behandelingen te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om hier open over te zijn.
Onderzoek met proefdieren heeft gezorgd voor grote doorbraken in de behandeling van kanker. Voor het bestuderen van een complexe ziekte als kanker, waarbij het hele organisme betrokken is, inclusief het immuunsysteem, is proefdieronderzoek nog onontbeerlijk. Een dierproef mag alleen worden uitgevoerd als er geen andere mogelijkheden zijn om een vraag te onderzoeken. De drie V’s, die in de wet zijn verankerd, zijn daarbij leidend: Vervanging, verfijning en vermindering.

Toezeggingen
De ondergetekenden zijn betrokken bij het uitvoeren, ondersteunen of financieren van dierproeven ten behoeve van de gezondheid van mens en dier, kwaliteit van leven en natuur en milieu. Door zich aan deze overeenkomst te verbinden doen de organisaties de volgende vier toezeggingen:

  1. We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
  2. We streven naar betere communicatie over dierproeven in Nederland met het publiek en de media.
  3. We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met dierproeven en de regelgeving die daarop van toepassing is.
  4. Jaarlijks rapporteren wij onze voortgang en delen we ervaringen.

Transparantie
Het belang van goede en transparante communicatie over proefdieronderzoek wordt steeds breder onderschreven. Deze overeenkomst is opgesteld door Nederlandse onderzoekers in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) en Stichting Informatie Dierproeven (SID). De Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven is geïnspireerd op bestaande overeenkomsten die in België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn opgesteld.

Andere ondertekenaars
De andere ondertekenaars zijn: Amsterdam UMC, Biomedical Primate Research Centre, Charles River Laboratories Den Bosch B.V., Envigo RMS B.V., Erasmus Universitair Medisch Centrum, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Leiden Universiteit, Radboudumc, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Vereniging Sportvisserij Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen