Antoni van Leeuwenhoek start met vaccineren groep hoog-risicopatiënten

25 mrt 2021 12:40

Komende vrijdag 26 maart 2021 komt een groep van ongeveer 50 ‘hoog-risicopatiënten’ naar het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) voor een vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19). Het gaat om patiënten die bij ons ziekenhuis onder behandeling zijn en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen.

Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Voor het AVL gaat het om de volgende patiënten: die in het AVL een stamcel/TIL behandeling hebben ondergaan én in de afgelopen 18 maanden in het AVL een controle hebben gehad én jonger zijn dan 75 jaar. Patiënten die de afgelopen 3 maanden zijn behandeld vallen niet in deze groep  omdat een recente behandeling een medische contra-indicatie is voor vaccinatie. Patiënten die voor 2010 getransplanteerd zijn voor een niet-hematologische aandoening hebben een hersteld immuunsysteem en vallen ook niet onder de hoog-risicogroep. Dit geldt niet voor patiënten die een hematologische maligniteit hebben (gehad).

Alle patiënten die in aanmerking komen voor deze vaccinatie hebben van ons bericht ontvangen.

Bent u patiënt en valt u onder één van deze medische (hoog)risicogroepen en heeft u vragen over de uitnodiging voor COVID-19-vaccinatie? Neem dan niet zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie van uw medisch specialist in het ziekenhuis, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of uw huisarts.

Meer informatie

Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over coronavaccins en de volgorde van de vaccinaties.
Over de vaccinatie van hoog-risicogroepen is goede informatie te vinden op Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen | RIVM
Voor veel gestelde vragen en de antwoorden kijkt u op:  Vraag en antwoord coronavaccin Moderna | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)