Antoni van Leeuwenhoek start met vaccineren groep hoog-risicopatiënten

25 mrt. 2021 12:40

Vrijdag 26 maart 2021 is een groep van ongeveer 50 ‘hoog-risicopatiënten’ naar het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gekomen voor een vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19). Op vrijdag 7 mei wordt een volgende groep 'hoog-risicopatiënten' verwacht voor een vaccinatie. Het gaat om patiënten die bij ons ziekenhuis onder behandeling zijn en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen.

Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Voor het AVL gaat het om de volgende patiënten: die in het AVL een stamcel/TIL behandeling hebben ondergaan én in de afgelopen 18 maanden in het AVL een controle hebben gehad én jonger zijn dan 75 jaar. Patiënten die de afgelopen 3 maanden zijn behandeld vallen niet in deze groep  omdat een recente behandeling een medische contra-indicatie is voor vaccinatie. Patiënten die voor 2010 getransplanteerd zijn voor een niet-hematologische aandoening hebben een hersteld immuunsysteem en vallen ook niet onder de hoog-risicogroep. Dit geldt niet voor patiënten die een hematologische maligniteit hebben (gehad).

Alle patiënten die in aanmerking komen voor deze vaccinatie hebben van ons bericht ontvangen.

Bent u patiënt en valt u onder één van deze medische (hoog)risicogroepen en heeft u vragen over de uitnodiging voor COVID-19-vaccinatie? Neem dan niet zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie van uw medisch specialist in het ziekenhuis, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of uw huisarts.

Meer informatie

Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over coronavaccins en de volgorde van de vaccinaties.
Over de vaccinatie van hoog-risicogroepen is goede informatie te vinden op Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen | RIVM
Voor veel gestelde vragen en de antwoorden kijkt u op:  Vraag en antwoord coronavaccin Moderna | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl)