Het leven is als een reis, zowel je persoonlijke als werkende leven.

‘Geluk en gelukkige omstandigheden bepaalden mijn leven de afgelopen dertig jaar’, concludeert hoogleraar Urologie Axel Bex, die op 18 februari zijn oratie houdt. In zijn oratie: First do no harm: A urologist’s Odyssee gaat hij ondermeer in op onderzoek naar nierkanker. Daarnaast wil hij nog eens benadrukken dat fascinatie en plezier in je werk de belangrijkste drijfveren zijn.

Tijdens een stage in London in het Institute of Urology raakte Bex gefascineerd door de urologie. Toen hij jaren later vervolgens - vanwege de liefde – van zijn geboorteland Duitsland naar Nederland vertrok, kreeg hij een aanstelling bij het Antoni van Leeuwenhoek. “In de afgelopen jaren is er veel meer kennis opgedaan over kanker en de toepassing van doelgerichte medicijnen en zijn door technologische ontwikkelingen de chirurgische ingrepen veel verfijnder geworden.” Met name het AVL kenmerkt zich door een perfecte combinatie van innovatie en zorg, vindt Bex. “Daardoor kreeg ik de ruimte om uitgebreid onderzoek te doen naar de effectiviteit van behandelingen bij gevorderde nierkanker. In welk stadium leveren medicijnen voldoende resultaat, wanneer is een operatie noodzakelijk en hoe bepalen voor- en nabehandeling de overlevingskansen?”

Meer patiënten bereiken
Aangezien nierkanker relatief weinig voorkomt, is het moeilijk een grote groep patiënten te bereiken voor onderzoek. Centralisatie van de zorg maakt dit minder problematisch en faciliteert naast kwaliteitsverbetering ook onderzoek. Dit komt uiteindelijk weer de patiënt ten goede.

Bex houdt zich hier in Nederland al langere tijd mee bezig. “Via internationale connecties werd ik gevraagd om in een speciale nierkankerkliniek bij The Royal Free London verder te werken aan de centralisatie. Ik heb hier lang over nagedacht, omdat ik altijd met veel plezier bij het AVL heb gewerkt. Maar dit was een kans om de zorg nog meer te verbeteren. In de kliniek in Londen zien wij jaarlijks 1600 nieuwe patiënten en voeren wij 450 chirurgische nier-ingrepen uit. Bovendien ben ik gelukkig ook nog steeds werkzaam bij het AVL.” In 2020 is Bex ook benoemd tot professor aan de University College London (UCL).

Kleine tumor behandelen?
Een opvallende ontwikkeling is dat de laatste jaren vaker en eerder niertumoren worden ontdekt als ‘bijvangst’ van een radiologisch onderzoek. “Wanneer de tumor nog niet zo groot is, is de vraag of en wat voor behandeling noodzakelijk is. Daarnaast is het streven de overlevingskansen van nierkankerpatiënten te vergroten door te onderzoeken bij welke groep voor- en nabehandeling met specifieke immuuntherapie het meeste effect heeft. Deze onderzoeken lopen al, maar ook hier zal nog veel meer onderzoek nodig zijn. Zodat hopelijk uiteindelijk niemand meer hoeft te overlijden aan nierkanker”, aldus professor Bex.

De oratie van professor Axel Bex zal (online) plaatsvinden op donderdag 18 februari van 18.30 - 19.15 uur.