MR-Linac voor patiënten met levermetastasen, rectum- en prostaatkanker

1 okt. 2021 14:33

Sinds September 2018 behandelen wij in het Antoni van Leeuwenhoek patiënten ook op een MRI-versneller of MR-Linac. Dit is een bestralingsapparaat (lineaire versneller) waar een MRI-scanner aan is toegevoegd, waardoor we sommige tumoren veel beter kunnen zien, zowel vlak voor als tijdens de bestraling. Dit zorgt ervoor dat we deze tumoren nauwkeuriger kunnen bestralen.

Belangrijke patiëntgroepen die we nu op de MR-Linac behandelen zijn:

Patiënten met rectum carcinomen
Met name patiënten die in aanmerking komen voor een korte bestralingsserie (5 fracties), komen in aanmerking voor behandeling op de MR-Linac, waarbij we dagelijks het behandelplan aanpassen aan de MRI-van-de-dag, die gemaakt wordt vooraf aan elke fractie. Hierdoor hebben we onze marges aanzienlijk kunnen verkleinen en bestralen we zodoende met minder gezond weefsel in het bestralingsveld. Dit zal leiden tot minder bijwerkingen en indien een operatie volgt ook minder postoperatieve complicaties.

Patiënten met lever metastasen
Lever metatasten zijn uitzaaiingen van gezwellen van ergens anders in het lichaam. Metatasten kunnen uitgroeien tot kwaadaardige tumoren waardoor leverkanker kan ontstaan. Alle patiënten met lever metastasen die behandeld worden met stereotactische bestraling (3 fracties) komen in aanmerking voor onze 4D werkwijze op de MR-Linac (tenzij ernstig claustrofobisch of een contra-indicatie voor MRI). Op de MR-Linac hoeven we geen gebruik te maken van een invasieve marker om de lever metastase te zien en kunnen we gerichter bestralen door het maken van 4D MRI scans vlak voor en tijdens de behandeling.

Patiënten met prostaatkanker
Patiënten die in aanmerking komen voor een stereotactische bestraling van de prostaat (5 fracties), komen in aanmerking voor behandeling op de MR-Linac. Ook deze patiëntencategorie hoeft op de MR-Linac geen invasieve markers te krijgen.

Voor deze drie categorieën zijn meerdere lopende studies waar patiënten aan kunnen deelnemen en waarover ze zullen worden geïnformeerd bij het intakegesprek met de radiotherapeut oncoloog.

Naast deze hoofd-aandachtsgebieden zijn er kleinere patiëntgroepen die ook in aanmerking kunnen komen voor de MR-Linac en zijn we nieuwe indicaties aan het voorbereiden.