Promotie Zeno Gouw - Goed, maar logistiek nog lastig: bestraling hoofd-halstumor tussentijds evalueren

28 okt. 2021 05:00

1 november      14.00 uur            Universiteit van Amsterdam

Goed, maar logistiek nog lastig: bestraling hoofd-halstumor tussentijds evalueren
‘Gebruikelijk is dat patiënten met een hoofd-halstumor zes tot zeven weken dagelijks worden bestraald, gebaseerd op één bestralingsplan dat voorafgaand aan de behandeling wordt gemaakt. Wij wilden de bestraling voor hoofd-halskanker meer op maat maken en onderzochten of het haalbaar is om bestralingsplannen tussentijds aan te passen op basis van extra PET/CT-scans.
Inderdaad blijken behandelaars goed te kunnen inspelen op veranderingen in het tumorweefsel en het gezonde weefsel eromheen. Veelbelovend was dat de extra belasting voor de patiënten acceptabel was, maar het levert wel veel extra werk op voor de toch al drukke afdeling radiotherapie. Zo moesten er in plaats van één behandelplan opeens wel drie behandelplannen per patiënt komen.
Automatiseringstechnieken zouden dat probleem kunnen oplossen, waarna een grote groep patiënten wellicht profijt kan hebben van deze behandeling. Ik ben heel blij dat ik in het AVL aan de slag kon. Alle betrokkenen bij mijn onderzoek hebben me perfect geholpen om het tot een succes te kunnen maken.’
Zeno verdedigt zijn proefschrift op 1 november.

Het proefschrift
Personalization before, during and after radiotherapy for head and neck cancer

Promotores: prof. dr. ir. J.J. Sonke en  prof. dr. M. Verheij
Copromotores: dr. A. Al-Mamgani en dr. J.B. van de Kamer NKI-AvL

Praktische informatie over de promotie
Meer informatie op de agendapagina van de Universiteit van Amsterdam.