Transmuraal Incident Melden

3 feb. 2021 11:41

In de zorg voor onze patiënten in de keten gaat wel eens wat mis. Om daar lering uit te trekken is het Transmuraal Platform Amsterdam gestart met Transmuraal Incident Melden. Deze mogelijkheid wordt geboden aan de Amsterdamse huisartsen, apothekers en specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis, OLVG en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Meldingen betreffende andere Amsterdamse instellingen worden in dit stadium niet in behandeling genomen.

Met incident melden wordt bedoeld het melden van “alles wat niet de bedoeling is”. Het gaat niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten. Met transmuraal wordt bedoeld: tussen de eerste en tweede (en derde) lijn. Dus huisartsen en apothekers melden over specialisten en/of afdelingen in ziekenhuizen en vice versa.

Meer info:

Amsterdam Transmuraal (amsterdam-transmuraal.nl)

Transmuraal_Incident_Melden.pdf (amsterdam-transmuraal.nl)