Antoni van Leeuwenhoek start met speciaal centrum voor screening op kanker

18 mei 2022 10:00

Langere levensverwachting en meer behandelopties door vroegdiagnostiek

Niet per se méér, maar juist selectiever en beter screenen. Dat is het doel van het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek. Dit Centrum doet onderzoek om risicogroepen beter in kaart te brengen en om nieuwere en betere screeningsmethoden te ontwikkelen. Om dit te bereiken is in het Centrum de vroege opsporing en screening op kanker laagdrempelig en toegankelijk georganiseerd en wordt gebruik gemaakt van de nieuwste apparatuur en digitale zorgprocessen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Daardoor kunnen mensen die worden doorverwezen met een verhoogd risico of het vermoeden op kanker snel uitsluitsel krijgen. Het Centrum is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek dat daarmee een nieuwe trend zet in de bestrijding van kanker in Nederland. 

Het preventief onderzoeken op kanker kennen mensen nu vooral van bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld darm- of borstkanker. “Deze onderzoeken hebben hun waarde bewezen, maar zijn weinig selectief. Daardoor moeten er relatief veel mensen worden gescreend waarvan slechts een klein percentage een afwijkende bevinding heeft. Het is onze opzet om fijnmaziger te screenen, maar dat kan alleen als er meer kennis wordt opgebouwd om personen die baat hebben bij vroegdiagnostiek beter te selecteren,” aldus Theo Ruers, hoofd kliniek en research.

Impuls risico-gestuurde screening

Het Centrum is apart gehuisvest om duidelijk de scheiding tussen mensen met kanker en zonder kanker aan te geven en de drempel tot screening te verlagen. “In ons Centrum ben je geen actief zieke patiënt. We willen er juist voor zorgen dat we voortijdig de kanker ontdekken en kunnen behandelen.” Door onderzoek wordt de kennis over en aanpak van risico-gestuurde screening een nationale en internationale impuls gegeven. “Wij zullen ons nu nog in eerste instantie richten op mensen met mogelijk een verhoogd risico op basis van bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Maar uiteindelijk willen we door onderzoek ook andere mensen met een verhoogd risico beter kunnen selecteren en voorlichten over beschikbare screeningsmethoden.” Daarnaast, kunnen ook mensen met klachten die mogelijk wijzen op kanker, of personen waarbij vervolgonderzoek - bijvoorbeeld uit het bevolkingsonderzoek - nodig is, bij het Centrum terecht. 

logo Centrum voor Vroegdiagnostiek

Nieuwe en betere screeningsmethoden

Naast betere selectie voor screening, richt het Centrum zich op het ontwikkelen van nieuwe technieken voor screening. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI) en de inzet van de nieuwste apparatuur, zoals speciale camera’s (360WB Vectra) voor huidonderzoek en meer geavanceerde MRI-scans voor prostaatonderzoek. Met het vroegtijdig opsporen en ontdekken van tumoren zijn er meer behandelopties die vaak minder ingrijpend zijn, minder invloed hebben op de sociale en dagelijkse activiteiten van de patiënt en minder kostbaar zijn. Hierdoor wordt de toegang tot en kwaliteit van zorg op hoog niveau gehouden. Met dit unieke initiatief van het Centrum voor Vroegdiagnostiek zet het Antoni van Leeuwenhoek in om op termijn tot betere standaarden voor vroegdiagnostiek te komen.

Op dit moment is het Centrum actief voor de screening bij verdenking op kanker van darm, huid en prostaat. Binnenkort zal ook een studie starten voor de screening op longkanker bij risicogroepen. 

Opening

De officiële opening van het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek heeft plaatsgevonden op dinsdagmiddag 17 mei met een minisymposium en aansluitend de openingshandeling.