AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek werkt mee aan een Europees proefbevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker

17 aug. 2022 13:30

De komende maanden ontvangen ongeveer 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar in 3 regio’s – waaronder groot Amsterdam - een uitnodiging om deel te nemen aan een nieuw Europees onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Dit onderzoek heet het 4-IN-THE-LUNG-RUN onderzoek. Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek is het eerste centrum dat in Nederland hiermee van start gaat. In Nederland leidt het Erasmus Medisch Centrum (EMC) het onderzoek.

Het onderzoek zoekt mensen tussen de 60 en 79 jaar oud om mee te doen aan dit proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Veel mensen van die leeftijd in de regio groot Amsterdam krijgen daarom deze uitnodiging. De persoonsgegevens zijn verkregen via de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens om eenmalig medewerking te vragen.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is bedoeld voor mensen die lange tijd in hun leven roken of in het verleden lang hebben gerookt. Het vroeg opsporen van longkanker, nog voordat het klachten geeft, noemen we ook wel longkankerscreening of een bevolkingsonderzoek. Uit onderzoek blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker, de sterfte aan longkanker met 25% of meer omlaag kan brengen. Toch is er nu nog geen bevolkingsonderzoek naar longkanker.

4-IN-THE-LUNG-RUN is het wetenschappelijke proefbevolkingsonderzoek naar longkankerscreening in Europa om antwoorden te krijgen op belangrijke vragen die nog open staan. Eén daarvan is: hoe bereiken en informeren we de mensen die het meeste risico lopen? Een andere belangrijke vraag is: hoe vaak moeten er CT-scans worden gemaakt?

Over longkanker

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 14.000 mensen longkanker ontdekt en zeker 10.000 mensen overlijden elk jaar aan deze ziekte. Longkanker is helaas al vaak moeilijk te behandelen op het moment dat het klachten geeft. Meer informatie is te vinden op de website van het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek.

Meer informatie over het onderzoek?

Wie vragen heeft over de uitnodigingsbrief of de studie kan mailen naar 4.in.the.lung.run@erasmusmc.nl of bellen met 0800-0191. Wilt u meedoen aan het onderzoek dan kunt u terecht op de website van 4-In-The-Lung-Run.