Gabe Sonke neemt ZonMw Parel in ontvangst voor SONIA-studie naar borstkankerbehandeling

1 apr. 2022 15:21

Donderdag 31 maart ontving de SONIA-studie de ZonMw Parel, een prijs die wordt uitgereikt aan bijzonder in het oog springende ZonMw-projecten. SONIA kreeg de Parel vanwege de zeer succesvolle voortgang van de studie, waarbij de intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen geroemd werd. De SONIA-studie onderzoekt op welk moment in de behandeling van uitgezaaide borstkanker bepaalde medicijnen (zogenoemde CDK4/6-remmers) het beste kunnen worden toegepast.

De SONIA-studie is een initiatief van prof. dr. Gabe Sonke (Antoni van Leeuwenhoek), dr. Inge Konings (Amsterdam UMC) en dr. Agnes Jager (Erasmus MC), namens de Nederlandse borstkankeroncologen samenwerkend in de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). De studie vindt plaats in nauwe samenwerking met de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iMTA) van de Erasmus Universiteit. In totaal doen 1050 patiënten mee, verspreid over 73 ziekenhuizen in Nederland.

“De ZonMw parel is een prachtige waardering voor de SONIA-studie. Ik ben ontzettend trots op de manier waarop we dit project met alle partijen hebben opgezet en uitgevoerd.” - Gabe Sonke