Nelly Schep verkozen tot verpleegkundig boegbeeld ‘Ik durf de vinger op de zere plek te leggen’

14 jan. 2022 13:33

Nelly Schep is oncologieverpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoek. Zij is verkozen tot ‘verpleegkundig boegbeeld’ van het programma Verpleegkundig Leiderschap. Wat houdt deze rol in en hoe combineert zij deze werkzaamheden met haar werk als verpleegkundige? Wij vroegen Nelly naar haar drive en passie voor het vak en wat voor haar verpleegkundig leiderschap is.

Carrière
Nelly begon haar carrière als leerling verpleegkundige in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. ‘Via de duale vorm (werken en leren) rondde ik in Ede mijn hbo-v opleiding af. Ik werkte daar op de afdeling neurologie, waar ik verpleegkundige zorg gaf aan patiënten met hersentumoren. Dit boeide mij enorm. De oncologische zorg, daar wilde ik mij in verdiepen. Zo ben ik als trainee bij het Antoni van Leeuwenhoek begonnen en heb ik onlangs de opleiding oncologieverpleegkunde afgerond’. Nelly is nog niet uitgeleerd, want momenteel volgt ze de post hbo-opleiding palliatieve zorg. ‘De palliatieve zorg is waar mijn hart ligt. Zo deed ik tijdens mijn studie onderzoek naar intimiteit en nabijheid in de terminale fase. Dit leidde tot EBP inzet van drie koppelbedden in het AVL.’

Wat betekent Verpleegkundig Leiderschap voor jou?
‘Verpleegkundig Leiderschap speelt altijd een rol in het werk van een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Voor mij betekent het met elkaar gaan voor excellente zorg. Samenwerking is hierin voor mij het allerbelangrijkst. Samen vorm je een team rondom de patiënt. Van verpleegkundige tot therapeut en van mantelzorger tot arts. Achteraf met een kritische blik kijken naar de geleverde zorg, versta ik ook hieronder. Opgedane kennis mag je delen. Zo leren we van elkaar en houden we elkaar up-to-date.’

Wat houdt jouw rol als boegbeeld in?
‘Als boegbeeld ben ik het gezicht van het programma Verpleegkundig Leiderschap. Daarmee ben ik ook aanspreekpunt en ga ik het gesprek aan met collega’s in het hele ziekenhuis. Ik durf de vinger op de zere plek te leggen, te luisteren en het gesprek hierover aan te gaan op alle niveaus binnen de organisatie. Mijn rol is ook om de vertaalslag van en naar het management en, in samenwerking met de VAR, naar de Raad van Bestuur te maken. Naast de interne blik haal ik ook informatie op bij andere ziekenhuizen. Verpleegkundig leiderschap is in meerdere ziekenhuizen al goed opgezet. Laten wij van elkaar leren.’

Waarom heb je voor deze rol als boegbeeld gekozen?
‘Het programma gaf mij vanaf het begin energie. Het inspireert mij om vanuit een (kern)team draagvlak te creëren voor verpleegkundig leiderschap en hiervoor verbinding te maken met de organisatie. Ik geloof in het principe ‘waarderend veranderen’: wat we doen is goed, maar het kan altijd beter. Dit is ook relevant in deze hectische tijd, waarin veel van ons wordt gevraagd door ziekte en uitval van collega’s. Iedereen doet zijn uiterste best om alles draaiende te houden. Daarom moedig ik juist collega’s aan dit programma wel te omarmen, omdat het veel kansen biedt. Pak deze kansen!’

‘Ik geloof in het principe ‘waarderend veranderen’: wat we doen is goed, maar het kan altijd beter.’

Wat gebeurt er nu al dankzij het programma verpleegkundig leiderschap?
De subgroep ‘primair proces’ kijkt naar de positionering van de verpleegkundige in de grote visite. De subgroep ‘verpleegkundig leiderschap’ introduceerde onlangs de regiepot waarin verpleegkundigen ideeën kunnen aanleveren en op elkaars ideeën kunnen stemmen. Een keer in de drie maanden wordt tijdens de Brown Bag Lunch het idee met de meeste stemmen gekozen en komt er geld en tijd beschikbaar om het idee uit te voeren. Subgroep ‘gedifferentieerd werken’ is een functieprofiel aan het realiseren voor een nieuwe overstijgende verpleegkundige functie in de directe patiëntenzorg.’  

Als boegbeeld zit je in het kernteam, wat is het kernteam?
‘Het kernteam bestaat naast mij als boegbeeld uit programmamanager Aleida Vloo, verpleegwetenschappers Hanne Waarts en Roos Enzlin en verpleegkundig teamleider Marianne Kanters. Wij komen twee keer per maand op maandag samen. Wij zetten de koers uit van het programma, bewaken de voortgang en zijn aanspreekpunt.’