Samen kiezen voor de beste behandeling bij borstkanker

20 nov. 2023 11:30

Reactie op Pointer uitzending Radio 1 op 19 november

Zorgverleners die borstkankerpatiënten behandelen zetten zich iedere dag in om patiënten de meest optimale behandeling op maat te geven met de hoogste kwaliteit van leven tijdens en na borstkanker. Ook in het Antoni van Leeuwenhoek doen onze zorgverleners er alles aan de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner te laten zijn en mee te laten beslissen over hun borstkankerbehandeling.

Caroline Drukker, oncologisch chirurg in het AVL, vertelt in de radio-uitzending over de wensen van patiënten voor wel of geen borstreconstructie bij borstkanker en het belang van open communicatie en samen beslissen in de spreekkamer, en hoe we het gesprek met de patiënt aangaan als de patiënt geen borstreconstructie wil (oftewel plat wil blijven). Ook dan is er aandacht voor het te verwachten esthetische resultaat.

De behandeling van borstkanker is complex en wordt uitgevoerd door verschillende disciplines. Ook in het AVL. Tijdens de hele behandeling moeten er veel keuzes gemaakt worden. De informatie over de operatiemogelijkheden bespreekt een patiënt met de oncologische chirurg en vaak ook met een verpleegkundig specialist.

Afhankelijk van het behandeltraject zijn er meerdere keuzemomenten

Veelal is de eerste behandelkeuze die besproken wordt, de wens om wel of niet borstsparend geopereerd te worden. Om medische redenen is het voor sommige vrouwen niet mogelijk om een sparende ingreep te ondergaan. Indien een vrouw voor verwijderen van de hele borst kiest of wanneer dit vanwege tumorgrootte of betrokkenheid van de huid nodig is, is er weer een keuze. Deze keuze gaat over het wel of niet direct reconstrueren van de verwijderde borst, dit uitgesteld doen of dit helemaal niet doen. Dan is er ook aandacht voor het te verwachten esthetische resultaat van beide operaties. Er wordt vaak een keuzehulptool uitgereikt en er volgt meestal een gesprek met de plastisch chirurg. Allemaal met het doel om de patiënt zo goed mogelijk te informeren, zodat zij zelf een voor haar beste keuze kan maken.

We zijn altijd bezig om de communicatie rondom deze keuzeprocessen te verbeteren. De NVCO (Nederlandse Vereniging voor Oncologische Chirurgen) is daarom recent – op initiatief van het AVL – gestart met een landelijke studie, de DECIDE studie. Daarbij wordt geregistreerd hoe de informatievoorziening ten aanzien van de keuze en timing van reconstructiemogelijkheden na het verwijderen van het borstweefsel worden vastgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen