Floor van Leeuwen bij afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

19 jan. 2024 16:00

Vandaag, 19 januari 2024, is epidemioloog en groepsleider Floor van Leeuwen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze ontving deze onderscheiding voor haar baanbrekende werk uit handen van de burgemeester van Wageningen, tijdens haar afscheidssymposium in het Antoni van Leeuwenhoek.

Sinds 1981 heeft Floor Van Leeuwen als epidemioloog bij het Antoni van Leeuwenhoek gewerkt, waar ze van 2010 tot 2022 leidinggaf aan de afdeling Psychosociaal Onderzoek en Epidemiologie (PSOE). Haar onderzoek richt zich op risicofactoren van borst- en eierstokkanker, evenals op de langetermijneffecten van kankerbehandeling. Haar onderzoeksgroep aan het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, bestudeert bijvoorbeeld het risico op secundaire tumoren, hart- en vaatziekten, en onvruchtbaarheid na bestraling en chemotherapie voor lymfomen, zaadbalkanker en borstkanker.

Van Leeuwen toonde als een van de eersten ter wereld aan dat radiotherapie het risico op secundaire kankers op bestralingsplaatsen verhoogt. Dit heeft geleid tot een nauwkeurigere opvolging van bestraalde patiënten en een verfijning van bestralingsvelden. In recenter werk heeft Van Leeuwen laten zien dat patiënten met een aangeboren aanleg voor borstkanker vooral extra gevoelig zijn voor stralingsschade.

Langetermijneffecten

Daarnaast heeft Van Leeuwen zich in haar carrière ook verdiept in de rol van hormonale en genetische risicofactoren bij het ontstaan van borst- en eierstokkanker. Met speciale belangstelling voor de langetermijneffecten van vruchtbaarheidsbehandeling en het ontstaan van kanker bij vrouwen met een afwijkend BRCA1- of BRCA2-gen. Haar onderzoek heeft aangetoond dat het risico op borstkanker niet verhoogd is bij vrouwen die een ivf-traject hebben ondergaan, evenals het risico op kanker bij kinderen die geboren zijn na ivf of ICSI.

In de jaren negentig zette Van Leeuwen samen met haar collega’s het nog altijd lopende Hereditair Borst- en eierstokkanker Onderzoek Nederland (HEBON) op. Uit deze studie blijkt onder andere dat er geen bewijs is dat relatie tussen pilgebruik en borst- en eierstokkanker voor vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie anders is dan voor vrouwen in de algemene bevolking.

 • Rolmodel en voortrekker

   

  Piet Borst, voormalig directeur van het Antoni van Leeuwenhoek en mentor van Floor van Leeuwen, benadrukt haar unieke rol in de Nederlandse wetenschap: “Ze is een rolmodel voor vrouwen in de wetenschap en dient als deskundige in klemmende maatschappelijke problemen. Ze is een uitzonderlijk productieve wetenschapper met een internationale voortrekkersrol in de kanker-epidemiologie.” Ze is mentor geweest van vele promovendi, postdocs en onderzoeksassistenten en een grote bron van kennis en ervaring op het gebied van kankerepidemiologie in het algemeen, zowel binnen als buiten het NKI.

   

  Na een symposium ter ere van haar afscheid hield Floor van Leeuwen haar afscheidsrede in de Aula van de VU, waar ze hoogleraar is. Ze is officieel met pensioen gegaan in de zomer van 2023, maar zal haar onderzoeksactiviteiten bij het Nederlands Kanker Instituut nog een aantal jaren voortzetten.

 • Oeuvreprijs

   

  In 2019 ontving Floor van Leeuwen de Rosalind E. Franklin Award for Women in Science. Het Amerikaanse National Cancer Institute gaf haar de prijs voor haar wetenschappelijke werk in het algemeen en haar verbindende rol in het bijzonder.

   

  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

   

  De Orde van de Nederlandse Leeuw is ingesteld in 1815. Hiervoor komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar verwacht mocht worden. Bijvoorbeeld personen die baanbrekend (wetenschappelijk) werk hebben verricht dat nuttig is voor de maatschappij. Het kernwoord is altijd ‘exceptioneel’. Het grootste deel van de benoemingen in de Orde van de Nederlandse Leeuw is in de graad Ridder. Anderen die deze onderscheiding ontvingen zijn bijvoorbeeld Robbert Dijkgraaf en Louise Vet.