Bestuurskosten

Het Antoni van Leeuwenhoek gaat, conform de Governance Code Zorg (2017), verantwoord om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de onkosten openbaar die door het Antoni van Leeuwenhoek aan de leden van de Raad van Bestuur worden vergoed. Deze kosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

Jaarlijks publiceren wij op onze website bovengenoemde kosten die samenhangen met de functie van onze Raad van Bestuur. Denk hierbij aan kosten voor literatuur, dagbladen en tijdschriften, voor verblijf tijdens dienstreizen in het buitenland, het ontvangen van gasten en een deel van de reiskosten.

We publiceren de vaste maandelijkse onkostenvergoeding per lid van de Raad van Bestuur, alsmede een overzicht van de gedeclareerde en vergoede uitgaven per bestuurder die niet onder genoemde vaste vergoeding vallen. Het verzamelen van de gegevens kost enige tijd. Daarom vindt u de gegevens binnen enkele weken na afloop van het jaar.