Bestuurskosten

Het Antoni van Leeuwenhoek gaat, conform de Governance Code Zorg (2017), verantwoord om met de (publieke) middelen voor de zorg en maakt haar uitgaven controleerbaar. Daarom maken wij de onkosten openbaar die door het Antoni van Leeuwenhoek aan de leden van de Raad van Bestuur worden vergoed. Deze kosten zijn uitgaven die zij maken om hun werk goed te kunnen doen.

Jaarlijks publiceren wij op onze website bovengenoemde kosten die samenhangen met de functie van onze Raad van Bestuur. Denk hierbij aan kosten voor literatuur, dagbladen en tijdschriften, voor verblijf tijdens dienstreizen in het buitenland, het ontvangen van gasten en een deel van de reiskosten.

Bestuurskosten 2022

Bestuurder

Opleidingskosten

Reizen binnen- en buitenland

Overige kosten

Eindtotaal

J. Stouthard

   

40,00

40,00

R. Medema

 

1.548,51

707,32

2.255,83

Y. Fokma

363,00

6.040,00

570,00

6.973,00

Eindtotaal

363,00

7.588,51

1.317,32

9.268,83