Milieu en duurzaamheid

Het Antoni van Leeuwenhoek zoekt naar het verleggen van grenzen op het gebied van oncologische zorg en wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft ook direct impact op de leefomgeving. Kwaliteit van leefomgeving en kwaliteit van leven zijn nauw met elkaar verbonden. Duurzaam en verantwoord ondernemen heeft daarom volop aandacht.  De Raad van Bestuur verantwoordt zich jaarlijks over deze onderwerpen.

Duuzaamheidsbeleid foto

Groene stroom

Het AVL draait voor 100% op groene stroom, door deze bewuste keuze is de CO2-uitstoot met 70% verminderd. De groene stroom wordt opgewekt door 100% Europese wind. Daar bovenop is in 2018 het Ketelhuis gerenoveerd naar een moderne energiecentrale, de belangrijkste drijfveer hierbij was duurzaamheid; dankzij energiezuinige installaties wordt er minder CO2 uitgestoten. Lees hier meer over de energiecentrale.

Milieuthermometer Zorg

In het beleid van het Antoni van Leeuwenhoek is gezondheidszorg gelinkt aan zorg voor het milieu. Dit is opgenomen in de milieubeleidsverklaring en komt tot uiting in het volgen van de richtlijnen van Milieuthermometer Zorg. Op 14 oktober 2021 heeft de laatste audit plaatsgevonden voor het niveau 'zilver'. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door MPZ in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Wil je hier meer over weten? Neem een kijkje op de website van Milieu Platform Zorgsector.

Green Deal

In 2015 heeft het AVL de Green Deal 1.0 getekend. 

In 2018 heeft het AVL zich aangesloten bij Green Deal 2.0 Nederland op weg naar duurzame zorg. De overheid heeft deze Green Deal ontwikkeld met partijen van onder andere het bedrijfsleven, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Het doel is om de verduurzaming in de zorgsector te versnellen door het belang van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg te agenderen.

Op 6 december 2022 heeft het AVL de Green Deal 3.0 getekend, met inspanningsverplichtingen op het gebied van de thema’s energie, circulair, medicijnen in afvalwater, gezondheid en bewustwording/kennisvergaring. Deze thema’s worden verder uitgewerkt in het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid van het AVL (2023 en verder).