Voorgevel gevel voorkant avond nacht
123

Missie, visie en kernwaarden

Het Antoni van Leeuwenhoek loopt al meer dan honderd jaar voorop in de strijd tegen kanker. Daarvoor ontvangen wij tal van complimenten en erkenningen, zowel van onze patiënten als van externe commissies. Dat is een uitzonderlijke prestatie, die alleen mogelijk is dankzij een combinatie van onderzoek van wereldklasse en zorg van de hoogste kwaliteit. We zijn geworden wat onze oprichters al voor ogen hadden, en die visie is nog altijd onveranderd.

missie

A cure for every cancer and excellent care for every patient

Door de combinatie van kankerzorg en -onderzoek en internationale uitwisseling van kennis leveren wij een significante bijdrage aan het oplossen van het kankerprobleem in de 21e eeuw.
visie

Beste behandeling op maat

Het AVL streeft ernaar iedereen met kanker een zo goed mogelijke behandeling op maat te bieden en kanker niet langer een dodelijke ziekte te laten zijn.

Wat ons echt bijzonder maakt, nog meer dan de combinatie van topzorg en toponderzoek, is de betrokkenheid en bevlogenheid van al onze medewerkers en vrijwilligers. Een cultuur waarin zorg met maximale aandacht voor de patiënt en onderzoek van maximale kwaliteit de boventoon voeren. Dat is misschien wel het grootste goed dat wij als organisatie door de jaren heen hebben opgebouwd.

Onze missie, visie en kernwaarden zijn niet aan verandering toe, maar we willen onze unieke cultuur bewaken. Het geeft richting aan de manier waarop wij met elkaar streven nieuwe doorbraken te forceren en de beste zorg te kunnen blijven bieden. Ze zorgen voor herkenning en maken dat je je goed voelt bij een organisatie; als (toekomstig) medewerker om er te werken en als patiënt om er behandeld te worden.

René Medema, voorzitter van de Raad van Bestuur

lees hier meer over onze strategie 2020-2030