Winette van der Graaf

Sinds 2018 ben ik als internist oncoloog werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek en het Nederlands Kanker Instituut waar ik als groepsleider onderzoek doe op het gebied van sarcomen en Adolescenten en Jong volwassenene (“AYA”) . In mijn werk als internist oncoloog leg ik mij toe op de medicamenteuze behandeling van patiënten met sarcomen, GIST en desmoid (fibromatose).

Ook zie ik mensen, die vaak zelf al kankerpatiënt zijn, die een erfelijke aanleg hebben voor het krijgen van kanker door een kiembaan TP 53 mutatie (het zogenaamde Li Fraumeni Syndroom). Het AVL is de centrale plaats in Nederland voor screening van deze risicofamilies.

Voor mijn komst naar het AVL, heb ik in andere academische instituten in Nederland en Engeland gewerkt. Eerst in het UMCG in Groningen, totdat ik in 2007 naar Nijmegen vertrok waar ik als hoogleraar translationele oncologie en later ook als afdelingshoofd in het Radboudumc heb gewerkt. De aanstelling als hoogleraar heb ik daar overigens nog steeds. Van 2015-2018 heb ik mijn blikveld verruimd door te werken in het gerenommeerde Royal Marsden Hospital en het Institute of Cancer Research in Londen. Het was inspirerend en leerzaam om te werken in een andere onderzoeks- en (ziekenhuis) cultuur met internationale experts. Het heeft bovendien een uitbreiding van internationale contacten en gezamenlijke studies opgeleverd.

Naast oncoloog binnen het sarcomenteam bouw ik met een heel enthousiast team de AYA zorg in het AVL verder uit. Op landelijk niveau zet ik me in als voorzitter van het nationale AYA zorgnetwerk en als projectleider van een infrastructureel onderzoek COMPRAYA.

Verder ben ik bestuurlijk actief binnen de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), de Connective Tissue Oncology Society (CTOS) en ben ik voorzitter van de Dutch Sarcoma Group. Alleen door (inter)nationale samenwerking kunnen we een beter begrip krijgen van alle verschillende subgroepen sarcomen die er zijn en hun beste behandeling. Daar zet ik me graag voor in. Met onderzoek proberen we telkens een stapje verder te komen in te ontrafeling van deze ingewikkelde materie.

Mijn ambities sluiten goed aan bij die van het Antoni van Leeuwenhoek en het NKI in een streven naar hoogwaardige zorg en onderzoek dat de uitkomsten voor patiënten zowel op het gebied van kwaliteit van leven als van overleving verbetert. Binnen het sarcomenteam werken de medische en verpleegkundige specialisten nauw samen. De onderlinge laagdrempeligheid in het contact vind ik stimulerend en prettig, zeker bij complexe behandelingen waarbij naast chirurgie en bestraling ook bijvoorbeeld chemotherapie of een andere vorm van behandeling met medicijnen nodig is. Samen zoeken naar de beste behandeling voor de individuele patiënt is immers de belangrijkste uitdaging waar we dagelijks voor staan.