Koen Hartemink

Sinds 2013 ben ik werkzaam als chirurg in het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn opleiding tot chirurg in het VU medisch centrum in Amsterdam heb ik aldaar de vervolgopleiding longchirurgie en oncologische chirurgie gedaan. Deze opleiding heb ik in 2010 afgerond.

Binnen de longchirurgie behoren tot mijn aandachtsgebieden: de behandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom waaronder het lokaal uitgebreide longcarcinoom en de Pancoasttumoren, evenals de mediastinale tumoren en de minimaal invasieve chirurgie (robot of thoracoscopische ingrepen (VATS). 

Daarnaast werk ik binnen het vakgebied gastro-intestinale en chirurgische oncologie met als aandachtsgebied slokdarm- en maagchirurgie en doe ik de endocriene chirurgie (schildklier- en bijnierchirurgie).

Ik participeer in diverse onderzoekslijnen binnen de longchirurgie en gastro-intestinale en chirurgische oncologie.  De combinatie van goede klinische patientenzorg in een multidisciplinair team, evenals de uitgebreide mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek, zijn voor mij erg belangrijk.