Ingeborg Kuper

Sinds april 2016 ben ik werkzaam als klinisch geriater in het Antoni van Leeuwenhoek. Als er tijdens een opname vragen of problemen op mijn vakgebied ontstaan kan mijn advies gevraagd worden. Soms worden patiënten ook voorafgaand aan hun behandeling naar mij verwezen op de polikliniek. Een klinisch geriater is gespecialiseerd in oudere mensen, vaak met meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd.

Veel voorkomende redenen om een klinisch geriater bezoeken zijn: problemen met lopen/ vallen, polyfarmacie (ofwel het gebruiken van veel medicijnen tegelijkertijd), onverklaarde achteruitgang in de zelfzorg/conditie, geheugenproblemen, delier (ofwel acute verwardheid). Ook als er geen klachten zijn kan het nuttig zijn voorafgaand aan een behandeling voor kanker met een bredere blik naar de gezondheid te kijken. Voor optimale zorg voor oudere patiënten met kanker is het van belang om voor deze zaken aandacht te hebben, ik vind het mooi dat dit in het Antoni van Leeuwenhoek gebeurt.