Martin Klop

Na mijn opleiding tot KNO-arts in Leiden heb ik in het Antoni van Leeuwenhoek het fellowship hoofd-halsoncologie en -chirurgie gedaan. Sinds 2008 ben ik staflid bij de vakgroep Hoofd-halsoncologie en -chirurgie.

Ons doel is om vanuit multidisciplinair verband optimale zorg te bieden aan patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Dit willen wij bereiken door het toepassen van de nieuwste medische technieken en de implementatie van (eigen) onderzoeksresultaten.

Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de chirurgische behandeling van (non) melanoma in het hoofd-halsgebied, schildwachtklierprocedures en de (laser)behandeling van kleine larynxcarcinomen.