Anton Mans

Sinds 2006 ben ik verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek. Als fysicus ben je verantwoordelijk
voor de technische aspecten van de bestralingen. Het werk in het Antoni van Leeuwenhoek is leuk en uitdagend omdat het altijd in het teken staat van het verbeteren van behandelingen, gebruikmakend van de nieuwste technologie.

Ik heb twee aandachtsgebieden. De eerste is in-vivo dosimetrie, waarbij de stralingsdosis van de
patiëntbehandeling gecontroleerd wordt. De software die hiervoor ontwikkeld is, wordt inmiddels ook
door een commerciële partner op de markt gebracht. Daarnaast houd ik me bezig met inwendige bestraling. Hierbij wordt een radioactieve bron ingebracht om de tumor van binnenuit te bestralen. Hiervoor is nauw contact tussen alle beroepsgroepen op de afdeling noodzakelijk, deze samenwerking ervaar ik altijd als erg prettig.