Inge Huibregtse

Sinds januari 2019 ben ik als maag-, darm- en leverarts werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik vind het een fijn ziekenhuis om voor te werken waarbij de kwalitatief hoge, multidisciplinaire, maar vooral zeer patiëntgerichte zorg me erg aanspreekt! Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de advanced endoscopy (ingewikkelde endoscopieën) en de oncologie (kankerzorg).

In het Onderzoek en Behandelcentrum (OBC) verricht ik de endoscopieën. Poliklinisch ben ik vooral betrokken bij algemene maag-, darm- en leverklachten en galwegproblemen, maar ook bij patiënten met rectum- en/of colonkanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is een bijzonder ziekenhuis mede omdat het een overzichtelijk ziekenhuis is met zeer veel betrokken medewerkers en vrijwilligers.