Thomas de Wijkerslooth

Sinds 2018 ben ik werkzaam als Maag-, Darm- en Leverarts in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben gespecialiseerd in doelgerichte behandelingen middels endoscopie. Ik verricht inwendige galgangonderzoeken (ERCP) waardoor een galgangblokkade verholpen kan worden. Ook kan kanker een deel van het maag-darmkanaal dicht duwen waarbij er een metalen buisje (stent) geplaatst kan worden. Tenslotte ben ik gespecialiseerd in inwendige echografie (EUS) en endoscopische verwijdering van vroege vormen van dikke darmkanker (eFTR). 

Het AVL is een erg prettig ziekenhuis om te werken omdat er een constante drang is naar vernieuwende en hoogstaande zorg. Ook is er tussen specialisten en ander zorgpersoneel zeer intensief en laagdrempelig contact waardoor  de behandeling voor de patiënt optimaal is.