Nicole van Kleef

Sinds januari 2019 werk ik als revalidatiearts in het Antoni van Leeuwenhoek. Als revalidatiearts heb ik inmiddels 17 jaar ervaring in het begeleiden en behandelen van mensen met chronische aandoeningen die hierdoor problemen hebben met het dagelijkse functioneren. Ook bij kanker kennen we veel gehoorde klachten zoals lichamelijke- en geestelijke vermoeidheid, conditievermindering, angst en onzekerheid. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten moelijker worden en er problemen ontstaan in het normale functioneren. 

In het Antoni van Leeuwenhoek gebeurt de verwijzing naar de revalidatiearts altijd door uw behandelend medisch specialist in het ziekenhuis. Dit kan  in alle fasen van de aandoening: tijdens of na de oorspronkelijke genezende kankerbehandeling, maar ook in de palliatieve fase, als genezing niet meer mogelijk is, maar het wel heel belangrijk voor u is om waardevolle activiteiten naar tevredenheid te kunnen uitvoeren. 

Als revalidatiearts vind ik het belangrijk u zoveel mogelijk uitleg te geven en samen met u te zoeken naar de meest passende revalidatiezorg. We kunnen advies of doorverwijzing geven voor revalidatie in uw eigen regio of  een medisch specialistische behandeling starten in ons eigen AVL revalidatieteam. Al deze therapeuten in dit team werken onder leiding van de revalidatiearts samen aan het zoveel mogelijke optimaliseren van uw activiteiten. Welke behandelaren bij u betrokken zijn is afhankelijk van uw vraag. Uiteraard heeft u zelf de belangrijkste rol in dit revalidatieproces en wordt dit nauw gezet gevolgd tijdens de behandeling om zo met elkaar het beste resultaat te bereiken.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen